Förra årets höga mjölkpris skapade goda tider för mejerier

2017 ser ut att ha varit ett bra år för svenska och danska mejerier. Foto: Pressbild, Arla

Det höga priset på mjölk och ost under 2017 gav positiva effekter för svenska och danska mejerier. Arla gick starkt förra året – den internationella mejerijättens omsättning steg med 8,1 procent. Bokslutet för Skånemejerier, nummer två på den svenska marknaden, blir klart först nästa vecka men de förväntar sig en ökad lönsamhet.

Under 2017 gick kilopriset som bönder fick betalt för mjölk upp rejält – i Sverige till de högsta nivåerna på tio år. Det var också ett bra år för Arlakoncernen. Omsättningen ökade för samtliga av deras så kallade strategiska varumärken, vilket delvis var drivet av större försäljningsvolymer. Men omsättningen ökade även för det danska varumärket för smör, Lurpak, trots att försäljningsvolymen minskade.

Koncernens totala omsättning steg med 8,1 procent till 10,3 miljarder euro. Framgångarna är till stor del drivna av den ökade försäljningen. Men koncernen fick också vind i seglen av det höga säljpriset på mejeriprodukter. Den ökade tillväxten gjorde att Arla kunde betala ut högre kilopriser till sina delägande leverantörer.

Näst störst i Sverige är Skånemejerier. De sätter priset de betalar sina leverantörer efter Arlas. Bokslutet för 2017 är inte färdigt än men Anders Rolfsson, ordförande för Skånemejerier, säger till News Øresund att det höga priset på mjölk har gjort likviditeten betydligt bättre och att det i sin tur kommer avspegla sig i lönsamheten. Både för leverantörerna och för Skånemejerier.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Fakta: Arla-koncernen

Arla är en kooperativägd koncern, vars 11 200 ägare finns i sju länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Huvudkontoret ligger i danska Viby.