Fakta: Konjunktur – nyt om seneste konjunkturudvikling i Danmark, Sverige og Øresundsregionen

 

 

 

 

 

 

• Nedgang på vej for boligbranchen på begge sider af Øresund

• Fald i danske lejlighedspriser – i Malmø stiger priserne fortsat mere end i resten af Sverige

• Aktuelle arbejdsløshedstal for regionen

 

Sveriges Byggindustrier og Dansk Byggeri udgav for nyligt hver deres konjunkturrapport, hvori de spåede om et stort fald i byggeriet de kommende to år, noget som også forventes at påvirke beskæftigelsen i begge lande. I de seneste konjunkturbarometre fra Sverige og Danmark, viser byggebranchen dog stadig god tro på kommende ordre, selvom planerne for ansættelser er nedskalerede.

Nye tal viser også at lejlighedspriserne i Region Sjælland og Region Hovedstaden er faldene, samtidig med at lejlighedspriserne i Malmø fortsat udvikler sig stærkere end gennemsnittet for Sverige.

De seneste år er antallet  af ansatte indenfor forsikringsbranchen vokset kraftigt i Malmø. Læs i interviewet om forsikringsselskabet Trygg-Hansa som de seneste år har samlet en stor del af deres ansatte i Malmø og nu er i gang med etableringen af et skandinavisk IT-center. Virksomhedens privatmarkedschef Martin Schneider fortæller om de nye satsninger og hvorfor de lige netop har valgt Malmø.

Sofi Eriksson
Analytiker

Fakta: Konjunktur er Øresundsinstituttets månedsbrev med fokus på den seneste konjunkturudvikling i Danmark, Sverige og Greater Copenhagen/Øresundsregionen.


Se billedet i stort format her.


Nedgang på vej for boligbranchen på begge sider af Øresund

Højkonjunkturen er overstået for byggebranchen i både Sverige og Danmark, og i 2019 og 2020 forventes en nedgang i både byggeriet og beskæftigelsen. Det viser nye rapporter fra Sveriges Byggindustrier og Dansk Byggeri

Det svenska bostadsbyggandet nådde rekordnivån på 63 000 påbörjade bostäder under 2017. Sedan dess har byggandet av flerbostadshus och småhus minskat och under 2020 förväntas antalet påbörjade bostäder falla till under 40 000, vilket är den lägsta nivån sedan 2014. Den danska toppnivån av påbörjade bostäder uppnåddes förra året och fortsättningsvis förväntas bostadsbyggandet främst hållas uppe av offentligt bostadsbyggande. Det innebär att branschens sysselsättning, som även den nått höga nivåer de senaste åren och idag präglas av kompetensbrist i både Sverige och Danmark, förväntas sjunka. I Sverige innebär det att jobben minskar med runt 7 000 fram till 2020 jämfört med 2018 års nivå och i Danmark är samma siffra runt 1 000 personer.

I Danmark väntas nedgången i sysselsättningen främst drabba anläggningsbranschen då många större infrastrukturprojekt avslutas. Den nedgången förväntas inte bli lika stor i Sverige då många satsningen på främst rälsbunden trafik ska sättas igång framöver.


Konjunkturbarometer: Positive tal i servicesektoren og fortsat tro på kommende ordrer i byggebranchen

Det svenske og danske konjunkturbarometer for marts måned har flere ligheder. I begge lande var det servicesektoren som stod for den største opgang og byggesektorens forventninger til fremtidige ordre er steget. Samtidigt faldt barometeret for den svenske industri, hvorimod de danske produktionsvirksomheder ser tiltagende positivt på fremtiden.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ökade i både Sverige och Danmark i mars jämfört med i februari. Den svenska tjänstesektorn rapporterar om förbättringar i den egna verksamheten samt ett ökat intresse för deras tjänster, medan de danska företagen har en stark tro på de kommande månadernas resultat.

Byggbranschen ökade något i bägge länderna och på båda sidor om Öresund beror uppgången på en fortsatt stark tro på framtida orderingångar samtidigt som anställningsplanerna är något mer dämpade.

Den svenska tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk så pass mycket under mars att nivån nu är lägre än på två år. Den största förklaringen är att förväntningarna på de kommande tre månadernas produktion är lägre än normalt. I Danmark ökade konfidensindikatorn för industrin på grund av högre förväntningar på den kommande produktionen, orderingången samt minskade lager.


Fald i danske lejlighedspriser – i Malmø stiger priserne fortsat mere end i resten af Sverige

Priserne på ejerlejligheder faldt noget i København og på Sjælland i slutningen af 2018, samtidig med at Malmø og omegn fortsætter med at have en stærkere prisudvikling på bostadsrätter end både Stockholm og Göteborg. Det viser tal fra Svensk Mäklarstatistik og Finans Danmark

Prisutvecklingen för bostadsrätter fortsätter vara starkare i Malmö än i både Stockholm och Göteborg. Under mars månad ökade bostadsrättspriserna i centrala Malmö med två procent. Samtidigt var priserna oförändrade i riket medan de sjönk med två respektive en procent i Göteborg och Stockholm. Förändringen avser prisutvecklingen under januari till mars 2019, jämfört med föregående tre månader. Under 12 månaders sikt har priserna i centrala Malmö ökat med fem procent samtidigt som priserna i riket i stort var oförändrade.

I Danmark sjönk priserna på ägarlägenheter med en procent mellan 2018 års tredje och fjärde kvartal. Samma nedgång syntes i Region Hovedstaden och i centrala Köpenhamn medan nedgången var på tre procent i Region Själland. Under ett år har priserna dock ökat med tre respektive fem procent i Region Hovedstaden och Region Själland, medan ökningen är något svagare i centrala Köpenhamn med två procent. Det visar siffror som jämför 2017 års sista kvartal med samma period 2018.


Se grafik i stort format her.


Erhvervslivsinterview fra News Øresund

Forsikringsbranchen vokser kraftigt i Malmø – Trygg-Hansa satser på IT-center

Det svenske forsikringsselskab Trygg-Hansa, som er en del af danske Codan, lancerer et nyt skandinavisk IT-center i Malmø. Rekruttering har stået på siden sidste efterår, og i slutningen af ​​2019 vil centret beskæftige omkring 130 personer. Trygg-Hansas investering i Malmø er ikke kun et IT-center, selskabet har også flyttet store dele af sin virksomhed fra andre dele af Sverige til Malmø i de senere år, og har nu næsten 800 ansatte i byen. Forsikringsbranchen er vokset i Skåne generelt og især Malmø i de senere år.

Mellem 2016 og 2017 steg antallet af ansatte i forsikringsselskaber med 20 procent i Malmø, ifølge den seneste statistik fra SCB. I 2018 kom der flere nye investeringer, hvilket tyder på, at industrien vokser yderligere. Trygg-Hansa investerer blandt andet i Malmø, hvor selskabet for nylig har etableret et IT-center, der vil understøtte både Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark og koncernens selskaber i Norge.

I de senere år har Trygg-Hansa også valgt at flytte operationer fra flere steder i Sverige til Malmø, hvor ca. halvdelen af ​​virksomhedens medarbejdere er i dag. Siden 2015 er over 250 stillinger flyttet til Malmø.
– At flytte en virksomhed er selvfølgelig en omfattende proces, der påvirker både os og virksomheder, samt de medarbejdere, der er berørt af beslutningen. Der er ingen, der ønsker at flytte for flytningens skyld, men det har meget positive langsigtede virkninger. Ved at samle virksomheden kan vi i endnu større grad end før få en best practice, så vi kan lære af hinanden. På et sted hvor du rekrutterer mange, får du en meget mere solid base at starte fra. Så kan man også udnytte de synergier, der eksisterer. Hvis du spreder virksomheden, er det sværere at trække i synergietrådene, siger Martin Schneider, privatmarkedschef hos Trygg-Hansa.

Det er ikke kun Trygg-Hansa, der har valgt at centralisere driften til Malmø, men også flere andre svenske forsikringsselskaber. I 2017 flyttede  Gjensidige omkring 50 medarbejdere fra Luleå til Malmø, og i februar 2019 kom nyheden om, at Länsförsäkringar flytter omkring 90 medarbejdere fra Helsingborg til Malmø. Forsikringsselskaberne har forskellige specialområder, men samtidig er de konkurrenter. Martin Schneider mener dog at det er positivt at samle kompetencen på et sted, og at konkurrencen kan være nyttig for branchen.

Årsagerne til, at Trygg-Hansa valgte at investere i Malmø, er flere. En faktor er, at virksomheden allerede var forholdsvis stor og havde etablerede processer i byen, men Martin Schneider lægger også vægt på nærhed til København og Danmark som et vigtigt parameter, især da Trygg-Hansa er en del af det danske forsikringsselskab Codan. Nærheden til universiteter i Skåne gør det lettere for Trygg-Hansa at finde de rigtige kompetencer, og virksomheden ser gerne at studerende udvikler sig idenfor virksomheden.
– For os er det vigtigt at være en attraktiv arbejdsgiver blandt universitetsstuderende – Det er en vigtig vej til yngre talenter. Det vi har været rigtig gode til, er at få unge mennesker med store ambitioner til at udvikle sig i virksomheden. Vi har stadig den ambition, siger Martin Schneider.

Trygg-Hansa er et forsikringsselskab med rødder i begyndelsen af ​​det nittende århundrede, men selv om traditionen vejer tungt, ser virksomheden vigtigheden af ​​at være på forkant. Industriens største udfordring er digitalisering, siger Martin Schneider:
– Det er en omstilling for hele branchen. I dag sammenlignes vi ikke kun med forsikringsfirmaer, men også med andre aktører såsom Spotify. Kunderne undrer sig over at de kan spille hvad de vil, når de vil, og hente ting til deres telefon, men ikke klare alt på forsikringsområdet online. (News Øresund)


Øresundsinstituttets seneste analyser:

Skånsk konjunktur – rapport på opdrag fra Sparbanken Skåne

På opdrag af Sparbanken Skåne samt ejerstiftelser har Øresundsinstituttet udarbejdet en ny konjunkturrapport om Skånsk konjunktur. Rapporten gennemgår den økonomiske udvikling i Skåne, opdelt på syv delområder, giver et overblik over hele Skåne, samt ser udad mod dansk og global konjunktur.

Rapporten belyser den økonomiske udvikling i Skåne gennem at se nærmere på arbejdsmarkedet, erhvervslivet og ejendomsmarkedet i syv delområder. Rapporten viser blandt andet at arbejdsløsheden i Skåne er højere end i resten af Sverige, men at flere kommer i arbejde og at arbejdsløsheden i løbet af 2019 forventes at nå det laveste niveau i ti år. Beskæftigelsen vokser hurtigst i den offentlige sektor, som stod for 55 procent af de skabte job i Skåne i 2016. I flere af delområderne faldt antallet af ansatte i den private sektor i 2016.

Læs hele rapporten her |