Det fælles arbejdsmarked og nye infrastrukturinvesteringer blev drøftet på et dansk-svensk netværksmøde

Omkring 60 deltagere fra Øresundsregionens erhvervsliv, den akademiske verden samt den offentlige sektor deltog i årets dansk-svenske netværksmøde på Sveriges ambassade. Det fælles arbejdsmarked, nye infrastrukturinvesteringer på tværs af Øresund og klimaforandringer var de emner, som var til debat torsdag eftermiddag.

Den 6. oktober løb Øresundsinstituttets årlige dansk-svenske netværksmøde af stablen på den svenske ambassade i København. Kultur kommer i fremtiden til at spille en vigtig rolle i Norden med emner som fred, interaktion og samarbejde. Lawen Redar (S), tredje næstformand for kulturudvalget i den svenske rigsdag, fremhævede kulturens rolle i det nordiske demokrati, da hun om aftenen holdt sin åbningstale. Lise Bach Hansen, direktør for levende litteratur på Det Kgl. Bibliotek i Danmark, var enig og fremhævede Danmarks og Sveriges fælles historiske arv.

En nordisk renæssance var ambassadørens opsummering efter præsentationen af årets udgave af State of the Region. Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag gav en forsmag på årets rapport, der kortlægger Øresundssamarbejdet. Øget rejseaktivitet efter pandemien, nye infrastrukturplaner over Øresund og transitaftaler, der sikrer rejser over grænsen i krisetider, er nogle af de eksempler, som blev fremhævet. Rapporten vil være tilgængelig i næste uge.

Læs artiklen på News Øresund