Ny analyse: Den korte vej over Øresund påvirker danske virksomheders valg af etableringssted i Sverige – mange danske direktører og bestyrelsesmedlemmer i skånske virksomheder

1.104 bestyrelsesposter og job som direktører i danske virksomheder i Hovedstadsregionen og region Sjælland er besat af personer, som har bopælsadresse i Sverige. Omvendt er 1.254 bestyrelsesposter og direktørjobs i fem sydsvenske regioner og Stockholm besat af personer bosiddende i Danmark. Nærheden mellem Sjælland og Skåne mærkes ved at mange danske virksomheder vælger at etablere svenske datterselskaber i Skåne. I skånske virksomheder er der 453 danske bestyrelsesmedlemmer og direktører, og det er lige så mange som der findes i virksomheder i Stockholms regionen. Det viser en ny analyse fra Øresundsinstituttet, som er udarbejdet i samarbejde med Styrelseakademiet Skåne (Sveriges største bestyrelsesforening), og foreningen Øresundsadvokater.

Tallene viser dermed at nærheden mellem Skåne og Sjælland har medført, at mange skånske virksomheder har hentet bestyrelsesmedlemmer eller en direktør fra den anden side af Sundet. Ofte drejer det sig om danske virksomheder, der har etableret svenske datterselskaber i Skåne og som har valgt at få repræsentanter fra ejerne i den svenske bestyrelse eller i ledelsen. Når virksomheder i Københavnsområdet søger efter svenske bestyrelsesmedlemmer er det ofte datterselskaber til store svenske koncerner, og bestyrelsesmedlemmerne hentes da ofte fra Stockholm.

Kompetencer fra den anden side af Øresund kan give virksomheder fordele blandt andet når det gælder viden om markedet, kulturel forståelse og kendskab til love og regler. Det viser analysens interview med brancherådgivere og personer, som arbejder i bestyrelser eller i ledende stillinger på den anden side af Øresund.  Der findes også en række forskelle, som er vigtige at kende til, når man tager en bestyrelsespost på den anden side af Sundet. Det gælder blandt andet bestyrelsesansvar – både over for selskabet men også ansvar for betaling af eksempelvis selskabets skatter og afgifter.

| Klik her for at læse rapporten |

Highlights fra rapporten:

1. 2.358 dansk-svenske bestyrelsesposter og direktørjobs i 1.367 virksomheder
At rekruttere en dansk direktør eller et bestyrelsesmedlem til en svensk virksomhed – eller en svensk direktør eller bestyrelsesmedlem til en dansk virksomhed, er et helt sædvanligt fænomen. Totalt har 1.367 danske og svenske virksomheder i de otte analyserede regioner i Danmark og Sverige valgt at besætte 2.358 bestyrelsesposter eller direktørjobs med personer fra den anden side af Sundet. (Se flere tal i grafikken nedenfor)

2. Den korte afstand til Danmark bevirker at Skåne har lige så mange danske bestyrelsesmedlemmer/direktører som Stockholm
De danskere som er aktive i Sverige, er helt jævnt fordelt mellem Skåne og Stockholm. 453 bestyrelses/direktørposter i hvert område betjenes af danskere. I regionen omkring Gøteborg og i Halland er der selskaber med yderligere 314 bestyrelsesposter og direktørjobs, som bestrides af personer fra Danmark. Tallene viser dermed at nærheden mellem Skåne og Sjælland har medført, at mange skånske virksomheder har hentet bestyrelsesmedlemmer eller direktører fra den anden side af Sundet. Ofte handler det om danske virksomheder, som har oprettet svenske datterselskaber i Skåne og som har valgt at have repræsentanter fra ejerne i den svenske bestyrelse eller i ledelsen.

3. Få enkeltstående virksomheder går over Sundet
Ved en første gennemgang af statistikken noterer man sig, at mindre virksomheder med under 50 ansatte udgør en majoritet  af de dansk-svenske bestyrelsesposter og direktørjobs. Et dybere studie viser dog, at flertallet af de mindre virksomheder enten indgår i en koncern – ofte fra selskaber i nabolandet – eller har store ejere.

4. Engros- og detailhandel dominerer
Branchemæssigt er det engroshandel og detailhandel, som topper med flest antal dansk-svenske bestyrelsesmedlemmer og direktører over landegrænserne. Andre ofte forekommende brancher kommer fra områderne IT- og data, transport og logistik, fremstilling samt hovedkontor/virkssomhedsservice.

5. Bedre kompetencer ved rekruttering over Sundet
Det er muligt at øge kompetencen ved at tage nogen ind bestyrelsen eller ledelsen fra den anden side af Øresund. Det viser interviews med brancherådgivere og personer, som arbejder i bestyrelser på tværs af Øresund. Det kan blandt andet handle om kendskab til markedet, kulturel forståelse eller viden om lovgivningen.

6. Forskel i beslutningstempo og forskellige syn på at indgå aftaler
Der findes en række forskellige opfattelser af, hvordan man gør forretning på begge sider af Øresund. Af interviewerne fremgår at det handler om forskelle i tempo, når der skal træffes beslutning. Svenskerne vil ofte have konsensus og det kan tage tid, mens danskerne er hurtigere til at træffe beslutning og agere. Det kan også dreje sig om forskelle i forhandlingsstil og den måde, som man ser på indgåelse af aftaler.

7. Netværk er vigtig ved dansk-svenske nomineringer
Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer sker blandt gennem netværk og personlige relationer. Ved rekrutteringer mellem Danmark og Sverige bliver det ekstra tydeligt og derfor efterspørger interviewpersonerne flere steder at mødes over Øresund. Til en dansk bestyrelse indstilles ingen af en nomineringskomite – valberedning– men derimod af ejerne og eventuelt bestyrelsesformanden.

8. Åben indstilling gør samarbejdet lettere
Flere interviewpersoner fremhæver betydningen af at være åben og have forståelse for det andet lands marked og virksomhedskultur. En strategi kan være at få kompetence ind blandt andet ved at få lokal repræsentation i bestyrelsen eller rekruttere en direktør fra det andet land.

9. Juraen omkring bestyrelsesarbejde er forskellig
Der forekommer en række praktiske forskelle i hvordan man afvikler generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Generelt er der mange flere punkter på en svensk dagsorden. I Sverige benytter man valgberedninger til at nominere nye bestyrelsesmedlemmer, hvilket ikke anvendes i Danmark. Der findes også forskelle i det juridiske ansvar som bestyrelsesmedlemmer har i henholdsvis Sverige og Danmark. I svenske selskaber kan bestyrelsesmedlemmer blive ansvarlige for at selskabet ikke har betalt skatter og afgifter i ret tid.

10. Positiv effekt af eksterne bestyrelsesmedlemmer
For små og mellemstore virksomheder kan eksterne bestyrelsesmedlemmer give en positiv effekt. Det viser forskning fra Copenhagen Business School, CBS. Ifølge professor og forsker Niels Westergård-Nielsen handler det om, at selskabers bestyrelser ofte består af familie eller venner i stedet for at man har opstillet en række kompetencekrav. Et eksternt bestyrelsesmedlem som vælges i bestyrelsen, har ofte et højere uddannelsesniveau og en mere relevant kompetence for selskabet. Eksterne bestyrelsesmedlemmer stiller oftere kritiske spørgsmål og påvirker selskabets fremtidige satsninger.

Fakta om statistiken
Rapporten bygger på statistik fra Bisnode for 2017/2018 for firmaer med mindst ti ansatte i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Västra Götaland og Stockholms len. Oplysningerne om hvilket land bestyrelsesmedlemmerne /adm. direktør kommer fra bygger på deres folkeregisteradresse samme år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Resultatet af analysen viser, at den danske indflydelse i det skånske erhvervsliv er stor med mange danske bestyrelsesmedlemmer og direktører. Generelt findes der mange dansk-svenske virksomhedsetableringer, hvilket resulterer i, at næsten 2.400 bestyrelsesposter og direktørjobs rekrutteres over landegrænserne i de otte undersøgte regioner i Danmark og Sverige”, siger Johan Wessman, direktør i Øresundsinstituttet.

”Vi skal have flere danskere i svenske bestyrelser – og flere svenskere i danske bestyrelser. Det er efter min opfattelse vigtig for at få succes og vækst for virksomheder, der vil ind på den anden side af Øresund. Virksomheden får kompetencer, netværk og viden om nabolandets regler og forretningskultur ind på topniveau, og det triller derefter ned i virksomheden. Nu skal vi bare i gang med at skabe de fora, hvor det er muligt at finde de rigtige personer til poster på den anden side”, siger Helle Ahlenius Pallesen, direktør i Øresundsadvokater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere i rapporten

Interviews med bland andet:

Dorte Bo Bojesen, adm. direktør, Form/Design Center

Stine Bosse, professionelt bestyrelsesmedlem

Ulrika Dieroff, chef for forretningsservice, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Anders Jarl, bestyrelsesformand, Wihlborgs fastigheter

Kristina Jarring Lilja, bestyrelsesformand, Styrelseakademien Skåne

Malin Jonsson, adm. direktør, Network of Music Partners

Emma Kronqvist, TV-chef Danmarks Radio

Bert Nordberg, bestyrelsesformand, Vestas, TDC

Mikaela Sundberg, Trade Commissioner, Denmark Business Sweden

Per Thye Rasmussen, chefkonsulent, Regional Erhvervsudvikling Dansk Erhverv

Niels Westergård Nielsen, professor, Copenhagen Business School, CBS

 

| Klik her for at læse rapporten |

For mere information kontakt:

Johan Wessman
adm. direktør Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

 

Helle Ahlenius Pallesen
adm. direktør Oresundsadvokater
+45 21 27 11 41
hap@
oresundsadvokater.com