Bostadspriserna har inte återhämtat sig sedan finanskrisen i 30 av 98 danska kommuner

Flera av de kommuner där pristappet på bostäder har varit störst ligger på södra eller västra Själland. Flera av de som klarat sig bäst ligger i anslutning till Köpenhamn. Foto: News Øresund – Johan Wessman

I och med finanskrisen rasade bostadspriserna i Danmark. I 30 av 98 danska kommuner har priserna ännu inte stigit till samma nivå som innan krisen. Det visar en undersökning av den webbaserade bostadsportalen Boligsiden.

Odsherreds kommun på nordvästra Själland är värst drabbad i hela Danmark. Alla som köpte hus där 2007, och sedan sålde dem tio år senare, förlorade pengar på affären. Det genomsnittliga tappet låg på 30,5 procent.

Flera av de kommuner där tappet har varit störst ligger på södra eller västra Själland. Flera av de som klarat sig bäst ligger i anslutning till Köpenhamn. Köpenhamn är också den enda kommunen i Danmark där alla som köpte en bostad 2007 fick mer pengar när den såldes tio år senare. Där gick det genomsnittliga priset upp med 28,9% procent mellan åren 2007 och 2017.

– Samhällsekonomin går bra generellt och de flesta har lagt finanskrisen bakom sig. Men det finns delar av bostadsmarknaden där vi fortfarande ser eftersläpningar. Det är viktigt att komma ihåg att bostadsmarknaden inte är homogen – utveckling sker i ryck, kommenterar Birgit Daetz, kommunikationschef Boligsiden. (News Øresund)

De fem kommuner som tappat mest

Odsherred: -30,5%
Nyborg: -19,6%
Vordingborg: -17,1%
Næstved: 13,6%
Skive: -13,1%

De kommuner som återhämtat sig bäst

Köpenhamn: 28,9%
Tårnby: 19%
Lyungby-Taarbæk: 13,6%
Aarhus: 13,6%
Fredrikshavn: 13,4%

Fotnot: den procentuella förändringen anger hur mycket det genomsnittliga bostadspriset förändrades för bostäder som köptes år 2007 och såldes 2017.