Besökare vill bo utanför städerna

Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne och ansvarig för Greater Copenhagens turismsamarbete, efterlyser fler temahotell. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Bra hotell utanför städerna är vad Öresundsregionens besökare saknar idag, menar Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne och ansvarig för Greater Copenhagens turismsamarbete. Själv vill hon se fler hotell som vågar ta ut svängarna rent konceptuellt.

– Till stor del satsar man på samma typ av turism i både Skåne och Själland, med stort fokus på mat och dryck och naturturism i form av exempelvis cykling och vandring. Där har Malmö och Köpenhamn ett kompletterande utbud – även om Köpenhamn på ett naturligt sätt lockar fler internationella besökare med bland annat större event och kongresser, säger Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne och ansvarig för Greater Copenhagens turismsamarbete.

Utanför städerna är en övervägande del av aktörerna inom besöksnäringen mindre företagare med begränsade resurser att växa. Och det är just där som Pia Jönsson Rajgård ser att behovet av hotell växer.

– Hotellnäringen går generellt sett bra, men jag ser utmaningar i att hotellen är centrerade kring Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg. Besökarna vill inte bara vara i städerna och inte heller bara uppleva en plats. De som kommer hit och upplever naturen vill inte längre sova i tält, de vill kunna äta en god middag och få en god natts sömn även utanför städerna, och gärna på hotell.

Att blicka utanför städerna är återkommande också i Pia Jönsson Rajgårds dagliga arbete med Greater Copenhagens gemensamma turismsatsningar. Det sammanhållande ledordet är ”make the perfekt match” och syftar på just samspelet mellan stad och landsbygd. Tillsammans med Wonderful Copenhagen, Region Själland och Malmö stad analyseras nu vilken potential som finns för besöksnäringen i regionen och hur den kan utvecklas. Något hon tror kommer att växa framöver är nytänkande hotell, som satsar på tydliga teman.

– Även om det dyker upp nya hotell hela tiden, framförallt i Danmark, så är de flesta ganska traditionella etableringar. Jag hade velat se fler hotell där man vågar ta ut svängarna rent konceptuellt.

Pia Jönsson Rajgård arbetar också för att Skåne ska få fler större upplevelseanläggningar så som Tivoli och Den blå planet i Köpenhamn, något som kan öka besökstalen avsevärt. Men det är inte bara nöjen som resulterar i besökare och hotellgäster, poängterar hon.

– Vi måste också se på näringspolitiken i stort och fråga oss vilka företag vi vill ha i regionen. Utvecklings, – forsknings- och marknadsbolag lockar många besökare medan exempelvis tillverkning inte har samma effekt, berättar hon och nämner Astra Zeneca som ett exempel. Då läkemedelsföretaget lämnade Lund minskade också antalet besökare så mycket att det motsvarade mer än ett medelstort hotell.

Även satsningar på infrastrukturen kan få omedelbara effekter på besöksantalet ¬– som när Copenhagen Airport får två nya flyglinjer från Kina under våren liksom stora event och arrangemang där Danmark och Sverige gärna samarbetar kring större tillställningar. Exempelvis ska World Pride 2021 och Eurogames 2021 arrangeras i Köpenhamn och Malmö. Men när Danmark nu ska arrangera VM i ishockey under 2018 gör de det utan svensk inblandning.

– I Danmark har staten ett nationellt organ för att stötta den här typen av arrangemang, något som vi helt saknar i Sverige där stöttningen blir i regional eller lokal form – vilket kan försvåra samarbetet kring att arrangera gemensamma event, säger Pia Jönsson Rajgård. (News Øresund)