Bæredygtighedsprojekt

Øresundsinstituttet gennemfører i løbet af fire år et analyse- og vidensprojekt om bæredygtighedsarbejdet i Skåne og Øresundsregionen. Projektet har økonomisk støtte fra Sparbanksstiftelsen Finn.

Med start i 2022 arbejder Øresundsinstituttet på et nyt projekt med fokus på bæredygtighedsarbejdet i Skåne samt grøn energi og bæredygtig byudvikling i Øresundsregionen. Arbejdet vil munde ud i en årsrapport samt flere temarapporter og workshops med fokus på små og mellemstore virksomheder. I første omgang er bæredygtighedsarbejdet i Skånes 33 kommuner, Skånes universitet og videregående uddannelsesinstitutioner samt ejendomsbranchen i fokus.

Projektet gennemføres af det uafhængige dansk-svenske videnscenter Øresundsinstituttet med økonomisk støtte fra Sparbanksstiftelsen Finn.

Øresundsinstituttet er et uafhængigt dansk-svensk videnscenter, der gennem analyser, netværksmøder og nyhedsbureauet News Øresund bidrager til øget indsigt i og viden om udviklingen i Sverige og Danmark med fokus på Øresundsregionen.

Sparbanksstiftelsen Finn er en af ejerne af Sparbanken Skåne og uddeler via afkastet fra fondens formue legater til forskellige projekter, der bidrager til regionens udvikling.

– Temarapporter:

| Hållbarhetsarbete i Skånes kommuner |

| Hållbarhetsarbete i Skånes fastighetsbransch |

| Hållbarhetsforskning i Skåne |

| Hållbarhetsregler i fastighetsbranschen |