FAKTA: Beskæftigelsen i Øresundsregionen

Øresundsinstituttets faktaportal er under udvikling og nedenstående tekst vil snart blive opdateret.

BESKÆFTIGELSE. Beskæftigelsen i Greater Copenhagen er tilbage på niveau med højkonjunkturen inden finanskrisen. I 2. kvartal 2017 var 75,6 procent af befolkningen i hele Øresundsregionen/Greater Copenhagen i arbejde. Arbejdsløsheden var i august på 9,9 procent i Skåne og i juli var den 4,1 i Hovedstaden og 3,8 procent i Region Sjælland.

I Region Skåne var arbejdsløsheden 9,9 procent i august 2017. I Region Hovedstaden og Region Sjælland var bruttoarbejdsløsheden på henholdsvis 4,1 og 3,8 procent i juli. Samtidig stiger beskæftigelsen i Region Skåne. Det seneste år er beskæftigelsen steget med 12.000 personer til 617.700 personer, hvilket svarer til en beskæftigelsesfrekvens på 75,4 procent. I den danske del af Øresundsregionen/Greater Copenhagen var beskæftigelsen 1.288.200 personer i 2. kvartal 2017 og beskæftigelsesfrekvensen 76,7 procent i Region Hovedstaden og 73,5 procent i Region Sjælland.

Kilde: Ørestat, Arbetsförmedlingen og STAR.

Beskæftigelse (procent) 2. kvartal 2017
Region Hovedstaden 76,7
Region Sjælland 73,5
Region Skåne 75,4
Øresundsregionen/Greater Copenhagen 75,6

 

Arbejdsløshed (procent) Aug. 2017
Region Hovedstaden 4,1
Region Sjælland 3,8
Region Skåne 9,9

Kilde: Ørestat, Arbetsförmedlingen, STAR
Arbejdsløshedsprocenten opgøres som andel af den registrerede arbejdskraft, men er ikke direkte sammenlignelig mellem Danmark og Sverige.
Den svenske statistik hentes fra Arbetsförmedlingen og indeholder tal for 16-64-årige: “öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd”

Den danske statistik hentes fra STAR’s ledighedsrapport og indeholder tal for 16-64-årige: bruttoledigheden, dvs. registrede ledige og personer i aktivering.