Analyse: State of the region – samarbejde over Øresund

En ny analyse fra Øresundsinstituttet viser at mere end 30 tværregionale organisationer, med omkring 400 personlige opdrag, påvirker samarbejdet over Øresund. I disse identificeres også 44 nøglepersoner, der sidder i bestyrelsen, styregruppen eller lederstillinger i to eller flere grænseregionale organisationer. Kortlægningen af samarbejdet over Øresund er foretaget for fjerde år i træk og blev præsenteret på et dansk-svensk netværksmøde i Sveriges ambassade i København.

Analysen ”State of the Region” viser at der er bredde i samarbejdet over Øresund. De tværregionale organisationer strækker sig over flere områder indenfor blandt andet politik, infrastruktur, kultur, sundhedsvæsen, netværksorganisationer og forskning, og det er indenfor sidde områder, at der samarbejdes over Sundet. Samarbejdet har været stabilt det seneste år med få personændringer. Derimod har Greater Copenhagen Committee haft et år præget af forandring og omstilling. Samarbejdet er blevet udvidet til også at omfatte Region Halland, og Region Blekinge overvejer medlemskab. Desuden skifter Greater Copenhagen Committee sekretariatsleder, og organisationen har været præget af debat omkring den danske erhvervsfremmelovs påvirkning på det grænseregionale arbejde.

Øresundsinstituttet beskriver i rapporten samarbejdet lige nu, men ser også både fremad og bagud i tiden. Til trods for at trafik, pendling og flytninger over Sundet ikke er steget i samme takt som under de første år efter broen åbnede, sættes der stadig nye rekorder. I juli 2019, blev der sat trafikrekord på Øresundsbron, i 2018 blev der noteret rekordmange danske turister i Skåne, og befolkningen i regionen fortsætter også med at vokse.

Klik her for at læse analysen på dansk

Klicka här för att läsa analysen på svenska

State of the Region – samarbejdet over Øresund opsummeret:

  • 44 nøglepersoner. 44 personer sidder i bestyrelser, styrgrupper eller lederstillinger i to eller flere tværregionale organisationer. Nøglepersonerne danner et netværk, som viser at samarbejdet over Sundet hænger sammen. Personerne som forbinder Øresundsnetværket er både politikere, tjenestemænd og personer fra erhvervslivet.
  • Over 30 organisationer. Analysen kortlægger over 30 tværregionale organisationer, der har indflydelse på Øresundssamarbejdet. Kortlægningen omfatter blandt andet politiske samarbejder, infrastrukturvirksomheder og informations-, videns- og netværksorganisationer.
  • Øget samarbejde indenfor sundhedsvæsnet. Igennem året har Region Skåne og Region Hovedstaden tegnet en hensigtserklæring om et udvidet samarbejde. Regionerne undersøger muligheden for en fælles akutlægehelikopter, der blandt andet skal hjælpe indbyggerne i både Skåne og på Bornholm. Desuden vil regionerne også samarbejde omkring bl.a. behandlingen af børn i sundhedsvæsenet, samt indenfor hospitalsbyggeriet. Region Skåne vil også gerne udnytte det eksisterende samarbejde med Region Sjælland mere effektivt.
  • Arbetsförmedlingens nedskæringer skaber uro. Den svenske Arbetsförmedlingen har gennemgået en stor omorganisering med store nedskæringer i 2019. For samarbejdet over Sundet betyder det at arbejdsmarkedssamarbejdet Cross Border Öresund er sat på pause i 2020, da Arbetsförmedlingen skulle have haft en koordinatorrolle. Desuden er der usikkerhed omkring myndighedens rolle for informationstjenesten Øresunddirekt, da Arbetsförmedlingen medfinansierer Øresunddirekt. Personale fra myndigheden sidder desuden på Øresunddirekts informationskontor i Malmø.
  • 21 Interreg-projekter. P.t. er 21 Interreg-projekter i gang med deltagere fra både Skåne og Østdanmark. Interreg er lige nu i slutfasen af den femte programperiode, der ligger i 2014 og 2020. Diskussioner om udformningen af den sjette programperiode er igang, og programmet forventes at få et reduceret budget. Selv geografien for programmet er åbnet op til debat.
  • Nye ansigter i det nationale samarbejde.  Både Sverige og Danmark har fået nye samarbejdsministrer i 2019, Anna Hallberg (S) i Sverige og Mogens Jensen (S) i Danmark, og  Danmark også fået ny ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. Også i Nordisk Ministerråd er det sket ændringer, da organisationen har fået ny generalsekretær, Paula Lehtomäki.

– Analysen visar att det finns en bredd i samarbetet över Öresund, men att det samtidigt hänger ihop. Vi har kartlagt omkring 30 organisationer som arbetar tvärregionalt och de cirka 400 styrelse- och chefsposter som finns i dessa organisationer.  Det handlar inte bara om det politiska samarbetet, men exempelvis även om infrastruktur, flygplatsens tillväxt och arbetsmarknaden. Den bild som framträder är ett nätverk med 44 nyckelpersoner som knyter ihop samarbetet, säger Thea Wiborg, senioranalytiker Øresundsinstituttet.

– Den aktuella lägesbilden av samarbetet i Öresundsregionen är att det utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, även finns en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från båda sidor sundet träffas. Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresundsbron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnås genom att nyttja vår gränsregion, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.