Copenhagen Village, Stena Fastigheter og Datscha og vinder Real Estate Øresund Award 2020

Copenhagen Village, Stena Fastigheter og Datscha blev tildelt Real Estate Øresund Award 2020

Ejendomsbranchens egen pris, Real Estate Øresund Award, premierer de bedste præstationer i det forgangne år fra aktører som gør en forskel for vores region. Priserne uddeles hver år på Øresundsinstituttets konferencen, Real Estate Øresund, der i år fandt sted 6. februar på Quality Hotel View i Hyllie i Malmø. Der var i år en dansk vinder samt to svenske – mere om dem herunder!  

Bag Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd og Malmö Stad i et samarbejde med Øresundsinstituttet. Juryen består af: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (adm. direktør Fastighetsägarna Syd) og Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Det er med stor glæde at vi kan præsentere vinderne af Real Estate Øresund Award 2020 i de tre kategorier, uddelt på Real Estate Øresund konferencen 6. februar i Hyllie, Malmø.

• Årets nytänkare

• Årets fastighetsföretagare

• Årets fastighetspartner

Årets Nytänkare 

Nomineringsteksten: En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Vinnare är:

Copenhagen Village

I Köpenhamn, liksom på många andra platser, finns en skriande brist på bostäder. Bostäder som kan erbjudas till en rimlig kostnad. Med CPH Villages koncept skapas studentbostäder för ett hållbart och socialt boende; Co-living, Co-eating och mikroföretagande. På ännu icke planlagd mark tillskapas, i väntan på markens långsiktiga användning, ”byar” av studentbostäder. Bostäderna uppförs av begagnade containrar som omvandlas för bostadsändamål. När marken ska användas för sitt långsiktiga syfte, då planer och infrastruktur finns på plats, kan bostäderna flyttas och användas på annan plats. Sann cirkulär ekonomi! CPH Villages första anläggning finns sedan 2017 på Refshaleøen, 10 minuter från Nyhavn. Här uppfördes ett containerboende som omfattar 164 studentrum med en månadskostnad om cirka 4 000 DKK. Nästa ”by” tillskapas på Vesterbro under 2020. Målsättningen är att kunna erbjuda 2 500 bostäder till år 2022. Smart och hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och socialt! Tänk om detta hade kunnat prövas även i Sverige!

Övriga nominerade var:
• AF Bostäder och Lundafastigheter

• Trianon
• By & Havn och NREP

Årets Fastighetsföretagare

Nomineringsteksten: Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetsföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Vinnare är:

Stena Fastigheter

I år fyller Stenas Fastigheters metod för hållbart förvaltande, Relationsförvaltning, 20 år. Arbetssättet syftar till att skapa och bibehålla långsiktiga relationer mellan de boende i området, myndigheter, skolor, näringsliv och andra fastighetsägare. Genom olika former av långsiktiga samarbeten som läxhjälp för barn, bytesrum, trygghetsvandringar, sommarjobb och gemensam träning skapas trygghet och gemenskap som lyfter och utvecklar hela bostadsområden. Varje år anställer Stena Fastigheter Malmö 100 sommarjobbare från sina kvarter. Målet är att ge ungdomarna kunskap och erfarenheter om arbetslivet samt att öka deras förutsättningar för vidare anställning i framtiden. Sedan år 2000 har Stena Fastigheter Malmö investerat 33 miljoner kronor i direkta sociala insatser som gör skillnad. Fokus på insatserna ligger på att skapa trygghet, gemenskap och förutsättningar för en lyckad skolgång. Stena Fastigheter gör skillnad. På riktigt.

Övriga nominerade var:
• Midroc Properties

• Vasakronan

Årets Fastighetspartner

Nomineringsteksten: Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser.
Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Vinnare är:

Datscha

Datscha är en världsledande utvecklare av webbaserade tjänster för fastighetsbranschen. Företaget har sedan starten för 20 år sedan, starkt bidragit till att den svenska fastighetsmarknaden har utvecklats och etablerats som en av de mest attraktiva i världen, sin storlek till trots. Datscha har med sitt erbjudande bidragit till ökad transparens på marknaden och gett aktörerna helt nya verktyg och förutsättningar till analys och benchmarking. Datschas mjukvarutjänst har blivit en standard för fastighetsmarknaden i Sverige och Finland och introducerades nyligen i Storbritannien. När Datscha nu går samman med amerikanska fastighetsdataleverantören Real Capital Analytics (RCA) utgör detta en av de största europeiska transaktionerna inom PropTech under 2019.

Övriga nominerade var:
• Form/Design Center 
• Fojab

Vinderne af Real Estate Øresund Award 2020. Foto: News Øresund

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).

Frågor om vinnarna, nomineringarna och priserna kan ställas till:
Lotta Strömgren Jönsson
mobil 0734 – 15 43 29
lotta@ycap.se

Næste gang Real Estate Øresund Award uddeles er 4. februar 2021 på Real Estate Øresund 2021 konferencen. 

Real Estate Øresund 2020 arrangerades den 6 februari i Quality Hotel View i Hyllie av Øresundsinstituttet med stöd av följande partners: