Volvo Cars växer med mjukvara i Lund – vill skapa ett fordonskluster på Ideon

Henrik Svensson, utvecklingschef på Volvo Cars. Foto: News Øresund

Volvo Cars är ett av de företag som satsat på nyetablering i Lund under senare år. Det är framför allt tillgången på mjukvaruingenjörer som attraherar, menar företagets utvecklingschef i Lund. Volvo Cars är inte ensamma om att satsa på it i Lund – under de senaste fem åren har IT-branschen med programvaruproducenter och datakonsulter i Lund utökat personalstyrkan med 73 procent, visar statistik från SCB.

Ett ekosystem, så beskriver Henrik Svensson, utvecklingschef på Volvo Cars, näringslivet kring Ideon i Lund.
– Ideon har under många år varit centerpunkt för att odla den kompetens vi behöver. Här finns bolag som Ericsson, Sony, Axis, Bosch och många fler som tillsammans bygger ett väldigt intressant ekosystem av mjukvarubolag. Så kompetensen finns här. Även Lunds tekniska högskola, Blekinges tekniska högskola, Malmö universitet och Högskolan i Halmstad är viktiga för tillgången på duktiga ingenjörer för oss, förklarar han.

Tillgången på mjukvaruingenjörer är avgörande för att Volvo Cars valde att placera en utvecklingsenhet i Lund. Och Henrik Svensson berättar historien som på många sätt är ett praktexempel på hur Ideons ”ekosystem” fungerar där kompetensen vid en nerläggning plockas upp av andra företag i området. 2016 la Intel ner i Lund och Henrik Svensson som då var anställd där tog tillsammans med ett 40-tal andra dåvarande kollegor initiativ till att aktivt leta upp företag som var i behov av deras mjukvarukompetens.
– Intel supportade vårat lokala projekt att hitta en ny uppdragsgivare för teamet i Lund och se till att utnyttja vår kompetens. Volvo nappade och 35 av 40 anställda på Intel anställdes av Volvo under sensommaren 2016, berättar Henrik Svensson.

Behovet av mjukvaruingenjörer hade växt inom bilindustrin som har gått från att mest handla om mekanik, motorer och design till mjukvarustyrd teknik och uppkoppling.
– Det blev tydligt att Volvo skulle ta ett större ansvar kring utvecklingen av mjukvarudelarna till bilen. Tidigare kunde vi beställa olika komponenter från underleverantörer och sätta ihop dem så som vi ville ha det, men när det gäller mjukvaruutvecklingen så måste vi göra uppgiften inhouse. Det uppstod ett nytt kompetensbehov av mjukvaruingenjörer. Och det skiftet eskalerade för några år sedan och vi är ju fortfarande i det, förklarar Henrik Svensson.

Volvo Cars har kontoret på företagsparken Ideon, till vintern 2020 ska företagen hyra ett helt hus där för att få plats med den expanderande verksamheten. Foto: News Øresund

Volvo Cars etablerade därför en helt ny enhet i Lund 2016 och idag jobbar 140 personer där.
– Lund ligger på lagom avstånd från Torslanda i Göteborg så vi kommer inte att konkurrera om samma arbetskraft utan vi har egen tillgång här i Lund. Samtidigt är det inte längre bort än att vi kan komma till Göteborg och huvudkontoret på två timmar.

Under vintern 2020 flyttar företaget in i nya lokaler då de hyr ett helt hus på Ideon. Det fanns bland annat behov av ett nytt testcenter för att kvalitetssäkra och testa mjukvarulösningarna. Volvo Cars satsar mycket på elektrifieringen av bilarna och håller även på att utveckla självkörande bilar. Henrik Svensson efterfrågar en ökad infrastruktur för att kunna utveckla ett fordonskluster i Lund.
– Det fattas en infrastruktur för att kunna utveckla klustret som tex testytor för system under utveckling. Det saknas den typen av förutsättningar på Ideon.

Att efterfrågan på IT-ingenjörer ökar syns tydligt i statistiken. IT-branschen är den tredje största privata branschen i Lund enligt statistik från SCB och den växer markant. 2017, som är det senaste året med sysselsättningsstatistik, hade branschen programvaruproducenter och datakonsulter drygt 2 700 sysselsatta i kommunen, vilket är en ökning med 73 procent på fem år motsvarande nästan 1 200 personer.

Det ökade behovet av IT-ingenjörer har lett till en kompetensbrist i Skåne, men det märker inte Volvo Cars av. De har lyckats hitta de mjukvaruingenjörer som de haft behov av och Henrik Svensson ser positivt på regionens arbetsmarknad.
– Jag tycker att regionen de senaste åren har blivit allt mer intressant utifrån ett arbetsgivar- såväl som ett arbetstagarperspektiv. Det finns många duktiga och kompetenta personer att rekrytera, säger han och berättar att de anställda kommer från hela Öresundsregionen, men att Volvo även rekryterar internationellt och tar emot ansökningar från hela världen med en stor andel från Indien och Kina.

– Vi rekryterar även internationellt. Men det tar mycket mer tid och det kostar mycket mer med den rekryteringsprocessen. Vi har hittat en bra mix på den regionala arbetsmarknaden, konstaterar Henrik Svensson. (News Øresund –Thea Wiborg)