Vi søger en dansktalende analytiker/researcher

Dansktalende analytiker/researcher

– til projektansættelse i EU-projektet Greater Copenhagen Life Science analysis initiative

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative er et EU-projekt med formålet at øge kendskabet til Greater Copenhagen-regionens life science-klynger, herunder fokus på efterspørgslen efter arbejdskraft og fremtidige kompetensbehov indenfor branchen.

I projektansættelsen som analytiker/researcher indgår blandt andet at kortlægge life science-virksomheder i Greater Copenhagen-regionen gennem research, statistik og interview. Arbejdet skal dels munde ud i et antal skriftlige rapporter, der danner grundlag for det kompetenceråd der oprettes indenfor projektets rammer, og dels anvendes til presse- og informationskampagner for at skabe medieopmæksomhed om branchens betydning og bidrag til den danske og svenske økonomi.

Projektet har fået bevilget midler fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, og løber frem til 31. december 2021. Lead partner på projektet er Medicon Valley Alliance og Øresundsinstituttet er partner. Projektansættelsen som analytiker/researcher er hos Øresundsinstituttet. Vi er en uafhængig analyseorganisation med danske og svenske medarbejdere, som udarbejder analyser, skaber netværk og driver nyhedsbureauet News Øresund. I dag er vi seks medarbejdere og en praktikant – du bliver en del af et team med højt tempo og engagement i en organisation hvor der fleksibilitet og egetansvar er vigtigt.

Arbejdsopgaver
I stillingen som analytiker/researcher indgår dybdegående research- og analysearbejde samt koordinering og planlægning. Du deltager også i projektets overordnede arbejde og aktiviteter såsom i opbygning og gennemførsel af det analytikernetværk som bygges op indenfor rammerne for projektet. Arbejdsopgaver er blandt andet:

  • Research og faktaindsamling
  • Interviews og kontakt til virksomheder
  • Sammenstilling af data – statistisk bearbejdning
  • Skrive analysetekster
  • Mundtlige præsentationer
  • Enklere redigering/layout

Kvalifikationer
Vi søger en dansktalende medarbejder med akademisk eksamen eller modsvarende erfaring indenfor f.eks. samfundsvidenskab, journalistisk eller anden uddannelse som arbejdsgiver finder tilsvarende. Vi lægger stor vægt på evnen til at kunne udføre omfattende research med personinterviews, evne til at arbejde selvstændigt, formidle resultater, samt analytisk kompetence. Det forventes at du har god forståelse af svensk i tale og på skrift.

Stilling og arbejdssted
Projektansættelse på heltid (40 timer per uge) fra 1.9. 2019 til 31.12.2021 med base på vores kontor tæt ved stationen i Malmø. Der er seks måneders prøvetid.

Ansøgningsfrist
16.6.2019. Ansøgning sendes til Jenny Andersson, se kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktperson
Jenny Andersson
Projektleder
+46 (0)70 305 60 22
jenny.andersson@oresundsinstituttet.org