Valprognos: Mette Frederiksen ser ut att bli Danmarks nästa statsminister

Stämningen vid Socialdemokratiets valvaka var förväntansfull. Foto: News Øresund – Thea Wiborg

Det röda blocket ser ut att gå mot seger i det danska folketingsvalet, enligt DR:s prognos som baseras på de 93,6 procent av rösterna som hittills räknats, opinionsundersökningar och resultatet i tidigare val. Dansk Folkeparti mer än halverar sitt väljarstöd, medan de nya invandringskritiska partierna Nye Borgerlige och Stram Kurs ligger omkring spärrgränsen på två procent.

Socialdemokratiet ser ut att få ett nästintill identiskt väljarstöd som vid det senaste folketingsvalet, men två av de andra partierna i vänsterblocket går tydligt framåt: Radikale Venstre och Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten längst ut på vänsterkanten tappar något, enligt prognosen, medan det rödgröna partiet Alternativet ser ut att förlora närmare hälften av sina mandat. De låg dock redan tidigare på en låg nivå.

EU-parlamentarikern Morten Messerschmidts parti Dansk Folkeparti ser ut att tappa stort i det danska folketingsvalet, enligt den senaste prognosen som baserar sig på 93,6 procent av rösterna, samt opinionsundersökningar och tidigare valresultat. Foto: News Øresund – Jenny Andersson.

Desto mer tappar Dansk Folkeparti, som enligt prognosen går från 37 till 16 mandat. Även Liberal Alliance i det blå blocket förlorar merparten av sina röster, och ligger i prognosen någon tiondels procentenhet från spärrgränsen. Däremot ser den sittande statsministern Lars Løkke Rasmussens parti Venstre ut att öka, och följer i så fall tendensen från Europaparlamentsvalet i maj. Konservative tycks enligt prognosen fördubbla sitt väljarstöd.

Av de partier som försöker slå sig in i Folketinget ser det nya invandringskritiska partiet Nye Borgerlige ut att få störst väljarstöd, men ligger trots det bara 0,4 procentenheter över spärrgränsen vid två procent, enligt prognosen. Stram Kurs, som leds av den kontroversiella Rasmus Paludan som bland annat vill förbjuda islam i Danmark, ligger strax under tvåprocentsgränsen i prognosen. Det gör även Kristendemokraterna, som senast satt i Folketinget år 2005, medan det nya partiet Klaus Riskær Pedersen ser ut att få mindre än en procent av rösterna.

(News Øresund – Anna Palmehag)

Fakta: DR:s prognos vid 93,6 procent räknade röster
(resultat i folketingsvalet 2015)

Socialdemokratiet: 26,0 (26,3)
Radikale Venstre: 8,6 (4,6)
Socialistisk Folkeparti: 7,7 (4,2)
Enhedslisten: 6,9 (7,8)
Alternativet: 2,9 (4,8)
Rött block: 52,1 procent, 91 mandat

Venstre: 23,4 (19,5)
Konservative Folkeparti: 6,6 (3,4)
Liberal Alliance: 2,3 (7,5)
Dansk Folkeparti: 8,8 (21,1)
Nye Borgerlige: 2,4 (-)
Stram Kurs: 1,8 (-)
Kristendemokraterne: 1,7 (0,8)
Klaus Riskær Pedersen:  0,8 (-)
Blå block:  47,8 procent, 75 mandat

Källa: DR:s prognos, som baseras på 93,6 procent räknade röster, opinionsundersökningar samt tidigare val. Inom parentes är valresultatet 2015.