Turismen i Köpenhamn kan fördubblas till 2030 visar ny analys

Turismen i Köpenhamn och den övriga danska huvudstadsregionen är på väg att fördubblas fram till 2030 visar en analys från Wonderful Copenhagen och Copenhagen Capacity. Även om turister från Danmark, Sverige och Tyskland fortsätter att dominera så ökar andelen turister från andra världsdelar. Foto: News Øresund

Mellan 2007 och 2017 ökade antalet turistövernattningar med 15 procent i Danmark och med 68 procent i Region Hovedstaden. I en analys visar turistorganisationen Wonderful Copenhagen hur turismen i den danska huvudstadsregionen kan komma att fördubblas fram till 2030, från 15,2 miljoner övernattningar under 2018 till 29,5 miljoner under 2030 under förutsättning att den nationella turiststrategin får fullt genomslag. 

Analysen, som är framtagen av Oxford Economics på uppdrag av turistorganisationen Wonderful Copenhagen i projektet 10xCopenhagen, visar att det på sikt finns underlag för den 40-procentiga utökning av antalet hotellrum som väntas i Köpenhamn fram till 2021. Hotell med 7 700 nya hotellrum håller på eller ska uppföras visar beräkningar framtagna av branschorganisationen Horesta. Analysen visar att antalet gästnätter på hotel i Region Hovedstaden väntas öka från 9,2 till 16,1 miljoner årliga övernattningar fram till 2030 medan Airbnb väntas öka från 1,9 till 5.6 miljoner övernattningar. Totalt beräknas antalet gästnätter i Region Hovedstaden öka från 15,1 miljoner under 2018 till 29,5 miljoner under 2030 förutsätt att målen i den nationella danska turiststrategin uppnås. Enligt ett basalternativ i analysen stannar tillväxten fram till 2030 vid 61 procent till 24,4 miljoner årliga turister.  (News Øresund)