Svenska naturvårdsverket vill stoppa danska vindkraftsparker

Ejder och svärta är två fågelarter som riskerar att hotas av nya vindkraftsparker. Därför anser det svenska naturvårdsverket att de planerade vindkraftsparkerna i Jammerland Bugt vid Kalundborg och Omø, söder om Stora Bält-bron ska stoppas, skriver Sydsvenskan. Då byggandet kan få gränsöverskridande miljöeffekter har myndigheter i Danmarks grannländer rätt att yttra sig. Även den danska Naturskyddsföreningen och Dansk Ornitologisk Forening har motsatt sig planerna på nya vindkraftsparker i området. (News Øresund)