Stena Recycling , Jyma Fastigheter og Catella vandt Real Estate Øresund Award 2019

Från vänster Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd),  Jarl Olsson från Catella som utsågs till Årets Fastighetspartner 2019 och Mats Torring från Stena Recycling som utsågs till Årets nytänkare. Årets Fastighetsföretagare blev Jyma Fastigheter, som tyvärr inte hade möjlighet att delta.

Fastighetsbranschens eget pris Real Estate Øresund Award premierar de bästa prestationerna under året från aktörer som gör skillnad för vår region. Priserna delades ut i samband med Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund som arrangeras idag den 7 februari 2019 på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö.

Vi har glädjen att presentera vinnarna av Real Estate Øresund Award 2019 i de tre kategorierna:

  • Årets fastighetsföretagare
  • Årets fastighetspartner
  • Årets nytänkare

Årets Fastighetsföretagare 2019

Fastighetsföretagande handlar om ett långsiktigt och metodiskt arbete. Den som arbetar med fastigheter och dess förvaltning arbetar tålmodig, i det tysta. Mycket av det långsiktigt värdeskapande arbetet sker med små medel och uthållighet. En fastighetsföretagare som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbart, ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv. Med denna utmärkelse vill vi premiera en uthållig aktör som maler på mot långsiktig framgång!

Vinnare är: Jyma Fastigheter

Ett Malmöföretag som nomineras för sin kärlek till material- val och sin respekt för kulturarvet och för att med sitt långsiktiga intresse för den urbana miljön bidra till att utveckla staden. Det  finns många duktiga fastighetsägare och så  nns det de som är extraordinära i sitt förvaltande av fastigheter. Där kärleken till materialval, känsla och respekt för historia och kulturarv går före de enklare valen och billigaste alternativen. Att renovera, förvalta och förtäta i den redan befintliga staden kräver en genomgripande kunskap och ett långsiktigt intresse för den urbana miljö man är en del av.

Övriga nominerade: Jefast och Atrium Ljungberg

Årets Fastighetspartner 2019

Att vara en framgångsrik partner består i att på bästa sätt rådge och bistå sin uppdragsgivares i dennes verksamhet. En “partner” är sällan den som skördar resultatet av en framgångsrik strategi eller en lönsam affär, men kan ofta vara den som på olika sätt bidragit med nyckeln till det lyckade resultatet. Att vara partner kräver kunskap och kompetens men också ett mod att vara oberoende och att stå kvar när det blåser. Med denna utmärkelse vill vi premiera en fastighetspartner som på ett förtjänstfullt sätt bidrar/bidragit till sin uppdragsgivares framgång och resultat!

Vinnare är: Catella

För att de på ett outtröttlig vis, år efter år, bistår branschens aktörer med rådgivning baserat på sin mångåriga kunskap och kännedom om den lokala fastighetsmarknaden och dess aktörer. Catella kan med sina många år på marknaden kan synas vara den enda konstanten i Öresundsregionen inom ett segment där andra aktörer tycks ha svårt att etablera sig – och hänga kvar. De har med sin gedigna och fasta förankring i regionen och med en unik kunskap och kännedom om dess aktörer en förmåga att inte bara leverera efterfrågade tjänster utan att också hitta och initiera nya och ibland oväntade affärer mellan olika parter.

Övriga nominerade: Trivector

Årets Nytänkare 2019

En aktör som genom sitt nytänkande har bidragit till att förändra fastighetsbranschen och det sätt vi generellt tänker. Det kan vara att använda beprövade metoder men att dessa appliceras på ett nytt sätt. Men det kan lika gärna vara att göra något på ett helt nytt sätt. Att agera gränsöverskridande bidra till att tänka nytt och att hitta nya lösningar på kända problem. Det kan också vara en aktör som tar en ledande roll i samarbete mellan branschen/företagen och högskolorna/forskarna. Med denna utmärkelse vill vi premiera en aktör som har modet att pröva nya vägar!

Vinnare är: Stena Recycling

Stena Recycling AB med systerbolag inom Stena Metallkoncernen, prisas som årets nytänkare för sitt hållbarhetsarbete. Med ”Urban Mining” i fokus utforskar de potentialen för stora besparingar i uttag av naturresurser, energi och utsläpp vilket skapar förutsättningar för fastighetsbranschens arbete mot ett klimat- neutralt byggande och resurseffektivt nyttjande. Hela grunden för Stena Recyclings verksamhet är att möjlig- göra den cirkulära ekonomin. Nyligen lanserade de Repur AB (tillverkar och säljer byggnadsmaterial tillverkade av återvunnen kylskåpsisolering som tidigare gick till förbränning), Re:appli (en web-app som med effektiv datahantering ökar möjligheten till återbruk av vitvaror vid renoveringsprojekt) och Batteryloop AB (energilagersystem med begagnade elbilsbatterier).

Övriga nominerade: Karsten Deppert och Team Season5

 

Bakom Real Estate Øresund Award står Centrum för Fastighetsföretagande, Fastighetsägarna Syd och Malmö Stad i ett samarbete med Øresundsinstituttet.

Juryn består av: Lotta Strömgren Jönsson (ordförande i Centrum för Fastighetsföretagande), Susanne Rikardsson (vd Fastighetsägarna Syd) och Håkan Thulin (exploateringschef Malmö Stad).