Skånska pappor tar ut minst föräldraledighet i Sverige – men mest i Öresundsregionen

Skånska pappor tar ut minst föräldraledighet i Sverige. Men ändå betydligt mer än i Danmark, där papporna står för 9,4 procent av föräldradagarna. Foto: News Øresund – Johan Wessman

De skånska männen tar ut 27 procent av föräldraledigheten. Det är en mindre andel än för svenska män i allmänhet, som i genomsnitt tar ut 29 procent av föräldradagarna, visar en ny analys från TCO. Jämförelsevis står de danska männen för 9,4 procent av föräldraledigheten, enligt de senaste talen.

Skåne är den region i Sverige där männen tar ut minst föräldraledighet, medan Västerbotten finns i andra änden av skalan. Där tar kvinnorna ut 67,2 procent av föräldradagarna jämfört med 73 procent i Skåne, visar tal för 2017.

Men vad gäller jämställdhet i uttaget av föräldraledighet klarar sig ändå Skåne bäst i Öresundsregionen. I hela Danmark tog kvinnorna år 2015 ut 90,6 procent av det totala antalet föräldradagar och männen 9,4 procent. I Region Huvudstaden stod kvinnorna för 89,5 procent av föräldraledigheten och i Region Själland 91,6 procent. Det visar tal från Danmarks Statistik. (News Øresund)

Fotnot: TCO:s analys bygger på siffror från Försäkringskassan.