Region Skånes ordförande: “danska regionnedläggningen problem för Öresundssamarbetet”

Region Skånes regionrådsordförande varnar för att en nedläggning av de folkvalda danska regionerna kommer att få en negativ inverkan på samarbetet över Öresund inom Greater Copenhagen Committee. Foto: News Øresund

Om den danska regeringen väljer att fullfölja planerna på att lägga ned de folkvalda regionerna innebär det ett slag mot samarbetet över Öresund. Det menar Region Skånes regionstyrelses ordförande Carl Johan Sonesson (M) som i ett pressmeddelande pekar på att Region Hovedstaden och Region Sjælland är viktiga samarbetsparter för Region Skåne i Greater Copenhagen Committee.

Dent dansk-svenska politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen Committee växte vid årsskiftet till att omfatta Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne och Region Halland samt de 85 kommuner som regionerna omfattar. Carl Johan Sonesson är styrelseledamot i Greater Copenhagen Committee och pekar på att samarbetet över Öresund försvåras om de danska folkvalda regionerna avskaffas i samband med den vårdreform som den danska regeringen nyligen presenterade. Han pekar på att det just inom vården finns mycket att hämta i ett samarbete mellan de danska och sydsvenska regionerna.

– De två ländernas regeringar glömmer alltför ofta de gränsöverskridande regionerna och deras betydelse. Vi kan se hur man hanterat frågan om gränskontroller vid Öresundsbron – som kunde ha skett på betydligt smidigare sätt.
– Tillsammans utgör Skåne och Själland till exempel tillräckligt underlag för fler högspecialiserade delar av vården. Men vi kan också samutnyttja vid stora olyckor och epidemier. Sådant sjukvårdssamarbete kan också bli svårare om de danska sjukhusen blir underställda den danska regeringen, skriver Carl Johan Sonesson i en kommentar. (News Øresund)