Øresundsinstituttet og News Øresund er på plads under Folkemødet og Almedalsveckan

Som tidligere år er Øresundsinstituttet med på Folkemødet i Allinge på Bornholm, 14.-17. juni, og på Almedalsveckan i Visby på Gotland, 1.-8. juli. Vi rapporterer via News Øresund og deltager desunden som talere og eksperter eller som moderatorer i forbindelse med arrangementer der berører Greater Copenhagen regionen.

På Folkemødet er vi med som deltagere i tre debatter, moderatorer på på en debat, og desuden med i to radioprogrammer når Sveriges Radio sender live. Herunder kan du se hvor og hvornår det går løs på Folkemødet, og vi vender tilbage senere med Almedalsveckans program – og håber, at vi ses på begge møder!

Her deltager Øresundsinstituttet på Folkemødet

Torsdag d. 14. juni, ca. 07.40
Johan Wessman
 deltager fra Folkemødet direkte i Sveriges Radio Malmöhus.

Torsdag d. 14. juni, 14.45-15.45
Hvor:
 C2 – Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd

Anna Palmehag deltager i debatten:

Mobilitet i Norden og i verden
De nordiske lande låner hinanden ambitiøse studerende og arbejdskraft på tværs af grænse og tiltrækker dygtige folk fra resten af verden. Mulighederne for mobilitet er gode, og de nordiske lande samarbejder for at forbedre det. Men der er mentale barrierer, der skal overvindes for at turde tage springet. Det skal vi høre mere om. Og så ser vi nærmere på, hvad Nordisk Ministerråd gør for at brande Norden, hvad industrien i Danmark gør for at brande Danmark. Samt hvad der gøres for at hjælpe, når folk forfølger drømmen om et nyt studie eller arbejde i et andet land i Norden. 

Deltagere: 

Morten Fabricius Meyer, Projektleder, Foreningerne Nordens Forbund

Tobias Grut, Brand Manager, Nordisk Ministerråd

Linda D. Wendelboe, Chef, DI Global Talent

Arrangør: Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd, Foreningerne Nordens Forbund 

Fredag d. 15. juni, eftermiddag

Thea Wiborg deltager når Sveriges Radio Studio ett sender direkte fra Folkemødet.

Fredag d. 15. juni, 15.00–15.45 

Sted: Teltet “Vi forbinder Danmark og Europa”, Ydermolen, G14

Johan Wessman deltager i debatten: 

Infrastruktur: (Hvordan) arbejder Danmark og Sverige sammen?
Til den netop afholdte konference Fehmarnbelt Days 2018 blev det slået fast, at EU-landene arbejder for lidt og for dårligt sammen på transportområdet. Blikket rettes ofte kun til egen landegrænse og det forsinker den modernisering af infrastrukturen, der er nødvendig, for et bedre forbundet og mere konkurrencedygtigt EU. Dansk Transportminister Ole Birk Olesen og medlem af Sveriges Riksdags trafikudvalg Rikard Larsson giver en status på det eksisterende samarbejde på tværs af Øresund. Eksisterer det? Fungerer det? Hvor kan det gøres bedre? De to politikere diskuterer hernæst, hvordan Danmark og Sverige bør arbejde sammen for at imødekomme fremtidens infrastrukturbehov. Moderator Jakob Illeborg og direktør for Øresundsinstituttet Johan Wessman skeler i denne forbindelse blandt andet til anbefalingerne i OECDs nylige rapport om Vestskandinavien som megaregion.

Medvirkende:
Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister, Danmark

Rikard Larsson (S), riksdagsledamot, Trafikutskottet, Sverige

Kaj V. Holm, vice VD och finansdirektör, Øresundsbro Konsortiet

Jakob Illeborg, moderator, journalist, Danmarks Radio

Arrangør: Øresundsbro Konsortiet

Fredag d. 15. juni, 17.45

Hvor: Sverigesvej Debattelt

Thea Wiborg er moderator på paneldebatten: 

Skandinavisk samarbejde i en Brexit tid – hvad er gevinsten?
EU er altid til debat. Hvad er fordelene og hvad er ulemperne? Briterne har taget deres valg, Frankrig og Tyskland ligeså. Men hvad gør vi i Skandinavien? Analyser og erfaring viser, at der er vækst og arbejdspladser at hente på tættere samarbejde. Alligevel lader det til at halte med initiativer, som går på tværs af landegrænser. Hvad holder os tilbage? Kan vi klare at stå alene? Og hvad kan drive samarbejdet fremad? Næstformand i Europabevægelsen, Jens Kristian Lütken, indleder med sin vision for Øresundsregionen som den fremmeste grænseregion i EU. På scenen får han følgeskab af politikere, brancherepræsentanter og EU-organisationer. Sammen vil de diskutere fremtid, udfordringer og muligheder for samarbejde i Skandinavien. Debatten arrangeres af Interreg ÖKS, som medfinansierer samarbejde mellem danskere, svenskere og nordmænd med 127 millioner euro fra EU i perioden 2014-2020. Efter diskussionen kan du møde en rådgiver og høre mere om dine muligheder for at søge finansiering. 

Deltagere:
Jeppe Grønholt-Pedersen, Kontorchef, Københavns Kommune

Anne Marie Damgaard, Projektleder, Smart Citities Accelerator/DTU

Egon Bo, Politiker, Liberal Alliance/Region Sjælland

Vilmer Andersen, Politiker, Vänsterpartiet/Region Skåne

Jens-Kristian Lütken, Næstformand i Europabevægelsen, Venstre

Poul Erik Lauridsen, Direktør, Gate21

Petter Hartman, Direktør, Medicon Valley Alliance

Christina Høg Guldberg, Projektansvarlig, Helsingør Kommune

Arrangør: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Lørdag d. 16. juni, 10:30-11:30
Hvor:
 G9 – Greater Copenhagen

Britt Andresen deltager i debatten:

Trafik på tværs af Greater Copenhagen – nye forbindelser og nem kollektiv trafik”
Greater Copenhagen & Skåne Committee är eniga om den långsiktiga visionen för Greater Copenhagen – det får maximalt ta en timme att ta sig till Malmö eller Köpenhamn från en given punkt i geografin med tåg som huvudsakligt transportmedel. Kom och lyssna på ett samtal med representanter från Greater Copenhagen-samarbetet och svensk nationell nivå om vad som krävs för att vi ska uppnå vår vision. Vilken roll kommer Fehmarn Bält-förbindelsen och en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör att spela? Och vad händer när vi uppnår vår vision om en gränslös kollektivtrafik på tvärs av Greater Copenhagen?

Deltagere:
Martin Baden, Næstformand i Region Hovedstadens Trafikudvalg, Region Hovedstaden

Rikard Larsson, Riksdagsledamot och medlem i svenska trafikutskottet, Riksdagen

Henrik Fritzon, Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Heino Knudsen, Regionrådsformand, Region Sjælland

Holger Schou Rasmussen, Borgmester, Lolland Kommune

Ulrika Geeraedts, Moderator, Region Skåne

Arrangør: Greater Copenhagen