Økonomi og bæredygtighed vægtes forskelligt i byggeprocessen

Når klimapåvirkningen skal beregnes, vejes den op mod de økonomiske omkostninger, og ofte vejer økonomien tungt for kunden, især i økonomisk vanskelige tider, ifølge byggefirmaet Otto Magnusson i Skåne. Der gennemføres mere bæredygtige byggeprojekter i og omkring de store byer end i andre dele af Skåne, da betalingsvilligheden er større her, og efterspørgslen fra lejerne er højere, ifølge administrerende direktør Björn Niklasson.

Otto Magnusson beskriver sig selv som det store lokale entreprenørfirma i det sydvestlige Skåne, og virksomheden har underskrevet en aftale om at opføre bygninger i den kommende bæredygtige Embassy of Sharing-blok i Malmø, som kommer til at ligge over for Hyllie station. Den første bygning, der skal færdiggøres, er Fyrtornet, en kontorbygning bygget i træ. På bannere på ydersiden af stilladset står der, at det bliver Sveriges højeste kontorbygning med trækonstruktion.

Visionen for Embassy of Sharing er, at det skal være en grøn, bæredygtig og åben karré med flere mobilitetsløsninger samt beplantning på tagene. Da Malmø Kommune offentliggjorde jordfordelingskonkurrencen, stod Granitor og arkitektfirmaet Wingårdhs bag vinderforslaget. For Otto Magnusson er dette et prestigefyldt byggeprojekt.
– Man ønskede en lokalt forankret, nærværende og kompetent iværksætter med korte beslutningsveje. Embassy of Sharing er helt klart et af de mest interessante udviklingsprojekter, vi har været involveret i, siger CEO Björn Niklasson.

Læs hele interviewet på News Øresund