Medlemsinterview: Philip Sandberg, borgmester i Lund

Øresundsinstituttet har mere end 100 medlemmer fra Sverige og Danmark. Medlemmerne er en del af et unikt netværk af offentlige og private aktører fra forskellige brancher. To tredjedele af vores medlemmer er fra private virksomheder, og med har vi også ministerier, universiteter, regioner og kommuner. Hver måned præsenterer vi et medlem i et kort interview. Vi starter med Philip Sandberg (L), borgmester i Lund.

Hvad betyder Øresundsregionen for dig personligt og for Lund?
– For mig personligt betyder Øresundsregionen meget. Jeg har været grænsependler og arbejdet i København og har dermed min egen oplevelse af, hvordan grænsehindringer og aflyste tog påvirker hverdagen. At Lund er en del af Øresundsregionen betyder meget for udviklingen af byen og stedet Lund. Det er klart, at Lund ikke ville have fået det højteknologiske forskningsanlæg ESS, hvis det ikke var for Øresundsbron og nærheden til København og lufthavnen. Mange Lund-beboere pendler til København på arbejde hver dag, og pendlerne er tålmodige, men trætte. For lige nu er der meget smuld i kopperne, når det kommer til grænsehindringer. I løbet af de sidste fem år er grænsen blevet lukket med kort varsel ved gentagne tilfælde, og vi kan nu se, hvor hurtigt fine ord og styredokumenter bliver uaktuelle, når krisen rammer. Jeg vil gerne se et styrket Øresundssamarbejde, men også et samarbejde, der holder over tid og klarer kriser, såvel humanitære- og sundhedskriser. Det er glædeligt, at vi for nylig har modtaget oplysninger fra regeringen om, at grænsen nu genåbnes, men det er langt fra Stockholm, og de ministre, jeg har talt med, vidner om, at fokus snarere har været på den norske grænse end på den danske.

Hvilken betydning tror du, at al ny infrastruktur i Lund vil have – sporvogn, udvidelse til firesporet jernbane til Malmø og i fremtiden firesporet jernbane og måske højhastighedstog først til Hässleholm og senere til Stockholm?
– Lige infrastrukturen i sig selv, sporene og skinner betyder ikke så meget. Men effekterna og selve infrastrukturen, sporene og skinnerne betyder ikke meget i sig selv. Men effekterne og mulighederne de skaber for et tættere område med større robusthed i systemet og øgede pendlingsmuligheder betyder alt. For bare at tage strækningen mellem Malmø og Lund – hver dag udveksler Lund og Malmø 20.000 mennesker, der pendler fra Lund til Malmø og omvendt. Pågatåget er Skånes pendeltog, og effekterne, når flere finder et job, der passer dem, dvs. når matchningen mellem arbejdstagere og arbejdsgivere er god, er store for økonomien. På samme måde er den kommende investering i flere jernbanespor til Hässleholm vigtig for at forbinde Skåne og forbedre mulighederne for at pendle hurtigt og nemt inden for Skåne. Sporvogn er en investering for fremtiden. Lund bygger et helt nyt distrikt, Brunnshög, med høje klima- og miljømål, hvor to tredjedele af al transport til og fra skal ske med offentlig transport, gang eller cykel. På Brunnshög vil 40.000 mennesker bo og arbejde, og infrastruktur i høj klasse såsom en sporvogn er en del af at nå dette klima- og miljømål. Et andet infrastrukturprojekt, der har stor indflydelse på Lund og resten af vores region, er den nye forbindelse under Femern Bælt, som forkorter rejsetiden mellem Lund og Hamborg til omkring tre timer. Derudover vil der være en ny fremtidig HH-forbindelse og Øresundsmetro.

Hvordan beskriver du Lund som en forsknings- og erhvervsby, når du modtager besøgende fra Danmark?
– Jeg beskriver normalt Lund som den universitetsby, hvor den første kunstige nyre blev udviklet, her blev Bluetooth, ultralyddiagnostik opfundet, og Oatly udviklede enzymet fra havre, der skabte havremælk. Jeg beskriver normalt Lund som den by, hvor middelalderen møder fremtiden. Lund har en rig historie, men også en rig fremtid som et sted for innovation og udvikling inden for life science og materialeforskning. Vores seneste højteknologiske forskningsanlæg Max IV og ESS vil bidrage til den fremtid med udvikling af nye innovationer og viden, der kan bidrage til at løse klima- og miljøkriser, samtidig med at der er et stor del iværksætteri, der er vokset omkring og omkring Lund Universitet. Med forskningsbyerne Medicon Village, Ideon og Science Village er der store muligheder for at etablere virksomheder i Lund. Vores erhvervsliv består delvist af større virksomheder som Axis, Tetra Pak og Alfa Laval, men også en række mindre virksomheder, der startede op og er begyndt på deres rejse i Lund, såsom Oatly og Hövding. Jeg håber, at med åbningen af grænsen vil være i stand til at modtage flere danske besøgende i Lund.