Medicon Village får sju miljoner till innovation och mötesplats

Innovations- och mötesverksamhet på Medicon Village får ekonomiskt stöd. Det är Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Lunds Kommun, Region Skåne och Lunds universitet som satsar sju miljoner svenska kronor vardera per år under en treårsperiod. Det är första gången parterna, som var drivande i bildandet av forskarbyn, går in med direkt finansiellt stöd till dessa verksamheter.

– Det betyder att de regionala aktörerna ser att det finns en kraft i vår science park – att det finns en poäng med att fortsätta skapa innehåll och inte enbart hyra ut lokaler. De ser ett värde i att skapa event och en innovationsplattform för våra medlemmar, och även övriga aktörer inom life science i regionen. Det betyder jättemycket att regionen, kommunen och övriga aktörer ser Medicon Village som en plattform för tillväxt, säger Anette Orheim, kommunikationschef Medicon Village, till News Øresund.

I och med satsningen bildar Medicon Villages ägarstiftelse två bolag – ett för fastigheterna och ett för utveckling av innovationssystem och mötesplats. (News Øresund – Mandus Örarbäck)