Malmöbutiker upplever att fler Köpenhamnturister kommer till Malmö för shopping

Malmö Citysamverkan ser en tendens att fler Köpenhamnsturister tar sig över sundet för shopping i Malmö. Foto: News Øresund

Under årets sommar har handeln i Malmö upplevt att turister i Köpenhamn allt oftare tar sig över sundet för shopping i Malmö. Pia Sandin, vd på Malmö Citysamverkan, hoppas att det inte bara är den svaga svenska kronan som lockar fler turister att handla i Malmö.

Det har varit en bra sommar för handeln i Malmö, enligt Pia Sandin, vd på intresseorganisationen Malmö Citysamverkan. Hon säger att turistsäsongen började tidigt i år och att många butiker upplever att turisterna blir allt fler.

– Tidigare år har det varit turister som kommer hit, till Skåne eller Malmö. Men nu ser vi att turister som åker till Köpenhamn, vilket är en väldigt stark turistdestination internationellt, även hittar över till Malmö för dagsbesök. Det har vi inte upplevt i den här omfattningen innan, säger Pia Sandin.

– Jag hoppas att detta inte är en våg som beror på valutakurser. Jag hoppas det är en våg som är ett resultat av tidigare arbete och att fler och fler har varit här och rekommenderar ett besök, säger Pia Sandin.

Många butiker upplever också att allt fler danskar handlar på den svenska sidan av sundet, enligt Pia Sandin.

– Vi har vant oss vid en hög nivå av danskar som kommer till Malmö. Det är en jämn ström, men den har ökat de senaste åren. Förra året ökade den, och i år ökade den ytterligare, säger Pia Sandin.

Danskarna handlar för ett högre genomsnittsvärde per kvitto, de handlar dyrare varor och tar snabba beslut. Så sammanfattar Pia Sandin hur butiker svarar på frågan: hur beter sig en dansk kund?

– Danskarna är ganska självständiga. De vet vad de är ute efter. En del har säkert redan gjort research på internet, säger Pia Sandin.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Fotnot: Underlaget till artikeln bygger delvis på en enkät som Malmö Citysamverkan varje år skickar ut till sina medlemmar för att skapa en överblick över sommarshoppingen och turisternas handlande i staden. Även om svarsfrekvensen är låg (omkring 20 svarande av cirka 400 medlemmar) överensstämmer bilden som framkommer i enkäten med den som Malmö Citysamverkan får genom samtal och dialog med sina medlemmar, enligt Pia Sandin.