Lastbilstrafiken ökar över Öresund

Under det första kvartalet 2018 ökade lastbilstrafiken över Öresund. Fyra procent fler lastbilar tog färjan mellan Helsingborg och Helsingör och fem procent fler åkte över Öresundsbron, jämfört med samma period förra året. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Under det första kvartalet 2018 ökade lastbilstrafiken över Öresund. Fyra procent fler lastbilar tog färjan mellan Helsingborg och Helsingör och fem procent fler åkte över Öresundsbron, jämfört med samma period förra året.

Det var ett bra första kvartal för HH Ferries, som driver färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör under varumärket Scandlines. Antalet passagerare steg med nästan tio tusen personer till 1,29 miljoner och två procent fler personbilar åkte med färjan, jämfört med samma period förra året.

I ett pressmeddelande skriver Johan Röstin, vd HH Ferries, att ”Scandlines Helsingborg-Helsingör i kvartalet vinner marknadsandelar på personbilstrafiken över Öresund, vilket är mycket tillfredställande”.

Antalet lastbilar som tog färjan ökade med fyra procent. Lastbilstrafiken ökade även över Öresundsbron. Men en minskning av antalet personbilar på nästan en procent gjorde att den totala trafiken över bron låg på ungefär samma nivå som första kvartalet 2017.

En anledning bakom den minskade personbilstrafiken över Öresundsbron under årets första kvartal är påsken. Öresundsbron är som mest trafikerad under vardagar och förra året inföll alla påskens helgdagar i april. I år inföll flera av påskdagarna redan i mars. Därför påverkar påsken i år trafiken under första kvartalet. Under årets två första månader ökade den totala trafiken över Öresundsbron med 0,4 procent, jämfört med samma period året innan. (News Øresund)

Fakta: så utvecklades Öresundstrafiken under första kvartalet 2018

Scandlines Helsingborg-Helsingör
Lastbilar: +4% (111 000)
Personbilar: +2% (239 000)
Total fordonstrafik: +2,3% (352 500)

Öresundsbron Malmö-Köpenhamn
Lastbilar: +5% (122 000)
Personbilar: -0,9% (1 408 000)
Total fordonstrafik: -0,1% (1 574 000)

Fotnot: den procentuella förändringen beskriver utvecklingen under första kvartalet 2018 jämfört med samma period förra året. Siffran i parantes beskriver antalet fordon.

Källor: HH Ferries och Øresundsbro Konsortiet