Lägre prisökningar på kollektivtrafiken i Köpenhamn än i Skåne

Priserna på kollektivtrafiken i danska huvudstadsområdet höjs vid årsskiftet med i genomsnitt 1,8 procent uppger Metroselskabet. Priset på kontantbiljetter, mobilbiljetter och rejsekort blir oförändrade medan periodkort för vuxna blir mellan 5 och 50 kronor dyrare per månad. I Skåne föreslås högre prisökningar. Enligt Skånetrafiken ska politikerna den 24 november besluta om att öka Öresundstaxan med 5 procent medan priset för Jojo Periodkort höjs med 3,5 procent.