Kraftig ökning av solceller i Skåne

Den installerade effekten av solceller ökade med 75 procent i Skåne under 2016. Årsproduktionen uppgår till 21 miljoner kWh vilket räcker till elförbrukningen för 4200 familjer. Det visar en undersökning gjord av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd.

Helsingborg, Lund och Malmö dominerar när det gäller solceller i Skåne men procentuellt sett ökade installationerna i Staffanstorp.

Solceller är på snabb framgång. Under 2012 var den installerade effekten i Skåne 2 843 KWh för att till slutet av 2016 växt till 23487 kW. Enbart under 2016 låg tillväxten på 75 procent.