Köpenhamns kommun planerar ny spårvagnslinje mellan Nørrebro och Gladsaxe

Aarhus är Danmarks första stad med spårvagnar, letbane. Nu byggs det även letbane i Odense, runt Köpenhamn (Ring 3) samt snart även mellan Nørrebro och Gladsaxe. Foto: News Øresund

För att möta ett ökande antal kollektivtrafikresenärer och binda ihop socialt utsatta delar av Köpenhamn med resten av staden planerar kommunen en spårvagnslinje mellan Nørrebro och Gladsaxe. Det skriver TV2.

Ninna Hedeager. Foto: Enhedslisten

– Köpenhamn står mitt i en snabb utveckling och det är avgörande att utsatta stadsdelar inte blir bortkopplade, utan istället får ta del av högklassig spårburen kollektivtrafik. Med en spårvagn genom Tingbjerg och Husum Nord till Gladsaxe og Nørrebro skapar vi bättre mobilitet för alla grupper och gör det ännu mer attraktivt att besätta sig eller investera i området, säger Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten), Köpenhamns teknik och miljöborgmästare.

Upp mot 48 000 personer väntas resa med linjen varje dag och 73 000 invånare som idag inte bor stationsnära beräknas få en spårvagnshållplats inom 600 meter från sin bostad. (News Øresund)