Köpenhamn behöver 73 000 nya bostäder till år 2025 enligt ny rapport

En ny rapport från danska Transport-, bygnings- och bostadsministeriet visar på ett stort behov av nya bostäder i huvudstadsområdet. Foto: News Øresund

Det finns ett stort behov av nya bostäder i Köpenhamn. Det visar en ny bostadsmarknadsanalys som initierats av danska Transport-, byggnads- och bostadsministeriet. Fram till år 2025 behövs 73 000 nya bostäder varav två tredjedelar i Köpenhamn och Frederiksberg samt en tredjedel i omnejdskommunerna.

I höstas initierade Ole Birk Olesen (LA), dansk Transport-, bygnings- och bostadsminister, en analys av huvudstadsområdets bostadsbehov med utgångspunkt i de senaste årens prisökningar. Enligt ministern ligger det i hela landets intresse att det finns en stabil och varierande bostadsmarknad i huvudstaden.
– Regeringen anser att det ska finnas tillväxt i hela landet och att vi ska ha ett land i balans. Men det råder inte balans på bostadsmarknaden i huvudstadsområdet i jämförelse med resten av landet, och det blir svårare och svårare för folk med vanliga inkomster att hitta en bostad som de kan ha råd med, säger Ole Birk Olesen i ett pressmeddelande.

Enligt analysen, som nu står färdig och är utarbetad av Copenhagen Economics och Kuben Management, finns ett behov av 73 000 nya bostäder till år 2025, 44 000 bostäder under åren 2025–2035 och ytterligare 43 000 bostäder innan 2045. Köpenhamns kommun har satt som mål att det i genomsnitt ska byggas 3 750 bostäder per år fram till 2027. Enligt den nya analysen är behovet 6 000–7 000 bostäder per år.
– Analysen visar att det behövs ännu fler bostäder för att hämta in de senaste årens eftersläpning och för att täcka ett växande behov i framtiden så att priserna inte fortsätter att stiga mer än i resten av landet, säger Ole Birk Olesen.

Ministern är intresserad av att få veta mer om vad staten kan göra bland annat för att ta bort hinder och för att skapa incitament för en bättre bostadsmarknad. Därför kommer han att bjuda in till en konferens för att diskutera frågan. Enligt rapporten finns det teoretisk potential för att kunna bygga 134 000 nya bostäder i huvudstadsområdet fram till 2025 genom byggnation i nya områden, förtätning av existerande bostadsområden och genom att bättre nyttja det existerande beståndet. (News Øresund)

Läs mer: Lägenhetspriserna ökade med närmare 10 procent i Danmark under förra året