Klimatet är viktigt för skånska politiker som kandiderar till EU-parlamentet

Klimatet är en mycket viktigt fråga för EU, tycker de skånska politiker som kandiderar till EU-parlamentet. Det framkommer i en enkätundersökning gjord av journaliststudenter från Lunds universitet i samarbete med News Øresund. Däremot är det få skånska parlamentskandidater högt upp på partilistorna.

Några dagar innan söndagens EU-val har journaliststudenter från Lunds universitet i ett samarbete med News Øresund undersökt vilka frågor de skånska kandidaterna till EU-parlamentet tycker är viktiga för det framtida EU-samarbetet. klimatet är en av de viktigaste frågorna för EU-parlamentet tycker 14 av de 29 skånska politiker som svarat.

Av 37 tillfrågade kandidater svarade 29 på enkäten. Grön tillväxt, miljövänlig innovation och transport, bättre tågförbindelser och minskade utsläpp är några av de saker som kandidaterna vill se både i Europa och Öresundsregionen.

Gränskontrollerna som infördes mellan Danmark och Sverige  i november 2015 är också en omdiskuterad fråga. Flera kandidater anser att fri rörlighet är viktigt för Öresundsregionen men att det samtidigt finns ett behov av att kontrollera den svenska gränsen.

Det är få skåningar som står högt på partiernas listor men tidigare migrations- och justitieministern Helene Fritzon är toppnamn på Socialdemokraternas lista och Ana Süssner Rubin står som Vänsterpartiets nummer två.

2019 års val till EU-parlamentet hålls under perioden 23-26 maj runtom i Europa och den 26 maj är det valdag i Sverige och Danmark. Varje land räknas som en valkrets och länderna tilldelas ett antal ledamotplatser baserat på folkmängd. Under den senaste mandatperioden har Sverige haft 20 ledamöter i EU-parlamentet.

 

Foto: Liberalerna – Ola Hedin

Allan Widman

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var sist på andra sidan sundet i påsk. Det var en nöjesresa.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Om jag ska svara rätt upp och ner så tycker jag Fehrman bält-tunneln. Detta därför att den ger oss chansen att koppla upp oss mot det europeiska tågsystemet på ett sätt som kommer att göra tåget mycket mer konkurrenskraftigt en bra bit ned i Tyskland och Frankrike.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Nordismen i dag är inte vad den var ända fram till på 90-talet. Min bild är att integrationen i Norden har kommit lite i skymundan. Främst tror jag till förmån för integrationen i den europeiska unionen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är säkerheten. Vi lever i en ganska farofylld och oförutsägbar tid och då är det viktigt att länderna i unionen håller samman mot Ryssland, mot Kina och mot den osäkerhet som också president Trump sprider. Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam.

Personfakta:
Namn: Allan Widman
Parti: Liberalerna
Plats på lista: 4
Bostadsort: Malmö
Ålder: 55
Civilstånd: Gift
Yrke:Advokat
Utbildning:Utbildad jurist och officer
Primär nyhetskälla: TT Nyhetsbyrån

Text: Ellen Norman

 

Foto: David Lenander

 Ana Süssner Rubin

När var du senast på andra sidan sundet?
– För ett par veckor sedan när jag var inbjuden till ett samtal med Vänsterpartiets systerparti Enhedslisten om den ödesavgörande klimatfrågan. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att skapa jämlikhet. Att stoppa klimatförändringarna, så att vi ställer om från miljöförstörelsen till hållbar utveckling. Att den nordiska arbetsrättsmodell behålls utan inskränkningar från EU.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Pass

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Vi ser ett Europa som är mer rikt än någonsin, samtidigt som klassklyftorna är större än någon gång tidigare. Vi ser hur fattiga drabbas hårdast av klimatkrisen, när de äldre dör av vätskebrist och utan tillgång till en välfärd värd namnet i södra Europa. Vi ser hur arbetare ställs mot varandra när EU tillåter och gynnar oseriösa arbetsgivare som vill dumpa lönerna. Jag vill ha ett Europa för alla, inte bara de rika, där alla, oavsett var i världen de kommer ifrån har goda arbetsvillkor och drägliga löner, där vi tar krafttag mot skattesmitare, och inför en human flyktingpolitik. Ett Europa där de som släpper ut mest – storföretagen och de rika – är de som ska tvingas ta sitt ansvar. Att ta kampen mot de högerextrema går hand i hand med att stå upp för kvinnors rättigheter, då dessa krafter använder en repressiv och rasistisk retorik och beskär kvinnors rätt till abort och försämrar deras möjlighet till ekonomisk självständighet.

Personfakta:
Namn: Ana Süssner Rubin
Parti: Vänsterpartiet
Plats på lista: 2
Bostadsort: Malmö
Ålder: 39
Civilstånd: Gift
Yrke: Förbundsombudsman och förhandlare på Vårdförbundet
Utbildning: Juristprogrammet
Primär nyhetskälla: SVT nyheter

Text: Amanda Gustafsson

Foto: Hanna Backlund Ortman

 

Amani Loubani

När var du senast på andra sidan sundet? 
– Det var i januari 2019. Anledningen var en kort semester.

 Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är viktigt att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, driva på för undanröjande av gränshinder och satsa på infrastruktur som ökar öresundsintegrationen. Målet är att få en klimatsmart och konkurrenskraftig region som präglas av jämlikhet och hållbar utveckling.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag? 
– Det finns bra forum för gränsöverskridande samarbete, men det kan alltid bli bättre.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden? 
– Jag tror att vi måste satsa på en mer jämställd arbetsmarknad för att då bidrar vi till ett mer ekonomiskt och socialt hållbart EU. Enligt forskare skulle EU:s BNP öka med 27 procent om arbetsmarknaden vore jämställd. Det skulle även lösa en del av utmaningen med brist på arbetskraft.

Dessutom, när kvinnor jobbar så stärker vi välfärden såsom barnomsorg och äldreomsorg. Det är även viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att alla ska kunna ta del av friheten som arbete kan ge.

Personfakta:
Namn: Amani Loubani
Parti: Socialdemokraterna
Plats på lista: 19
Bostadsort: Malmö
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Sektionschef
Utbildning: Företagsekonomi och sociologi
Primär nyhetskälla: SVT

Text: Amanda Gustafsson

 

Foto: Maria Lindberg

 Christian Ohlsson

När var du senast på andra sidan sundet?
– Någon gång i höstas skulle jag tro, för nöje. Jag åker till Köpenhamn ibland för att gå på museum eller äta gott. Jag reser från Kastrup ibland också.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Öresundsregionen är direkt beroende av den fria rörligheten. Vi måste värna den och vi måste också ta konsekvenserna av den. Vi måste ha ett nära samarbete mellan polis och tull, till exempel. Men den positiva trafiken måste vi värna. Jag är personligen mycket kritisk till gränskontrollerna och stoppet i trafiken som har blivit.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det är bra och är på väg i rätt riktning, men det är fortfarande hinder i vägen som inte borde vara där. Det är fortfarande lite krångligt för personer som bor i Sverige och jobbar i Danmark och vice versa. Det har blivit bättre, men det finns fortfarande förbättringspotential.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är några stycken jag tycker är särskilt viktiga, men allra viktigast är klimatet.

Personfakta:
Namn: Christian Ohlsson
Parti: Centerpartiet
Plats på lista: 42
Bostadsort: Lund
Ålder: 47
Civilstånd: Ensamstående
Yrke: Gymnasielärare i samhällskunskap och historia
Utbildning: Ämneslärarexamen
Primär nyhetskälla: Sydsvenskan, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

Text: Ellen Norman

 

Foto: Markus Blom

Diana Chibbani Blom

När var du senast på andra sidan sundet?
För ett par veckor sedan var jag i Köpenhamn.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att ha goda kommunikationer och förbindelser stärker regionen och möjliggör samarbeten inom många olika områden, inklusive forskning och utveckling. Partiet Vändpunkt vill arbeta för upprättandet av en klimatfond i EU som i sin tur skulle lägga grund för en hållbar omställning i regionen.

Hur upplever du gränsöverskridande nordiskt samarbete i dag?
– Positivt och bra. Jag ser gärna ett fortsatt gemensamt samarbete mellan de nordiska länderna.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är huruvida EU lyckas göra sig relevant för medborgarna och bli den samverkansunion där de viktigaste frågorna som vi bara kan lösa tillsammans kan hanteras konstruktivt. Eller om EU fortsätter i en riktning där både politisk och ekonomisk makt koncentreras med en försvagad demokrati, ökad polarisering och företag som vinstsäkrar på bekostnad av människa och planet som följd.

Personfakta:
Namn: Diana Chibbani Blom
Parti: Partiet Vändpunkt
Plats på lista: 4
Bostadsort: Ystad
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Projektledare
Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi
Primär nyhetskälla: Sveriges radio

Text: Olivia Runsala

 

Foto: Göran Buhre

Ebba Krumlinde

När var du senast på andra sidan sundet?
– Senast jag var över sundet var i mars när jag landade på Kastrup efter en resa till Bryssel. EU bjöd in kandidaterna till EU-parlamentet så jag åkte med min partigrupp.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att vi främjar företagen och arbeten. Öresund är en väldigt dynamisk region och där det finns en stor möjlighet att utveckla samarbetet mellan företagen på andra sidan sundet.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Bra, vi i Centerpartiet har ett stort utbyte med de andra nordiska länderna, vi har en stark kommunikation och där vi delar med oss av erfarenheter. Men det kan alltid bli bättre.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att vi försvarar grunden för EU: fri rörlighet och fri handel. En svensk ska kunna arbeta i Spanien eller åka på ett utbyte utan att behöva oroa sig. Även att vi fortsätter att samarbeta och ha en öppen dialog för att undvika krig ser jag som en viktig fråga.

Personfakta:
Namn: Ebba Krumlinde
Parti: Centerpartiet
Plats på lista: 9
Bostadsort: Båstad
Ålder: 42
Civilstånd: Sambo
Yrke: Tjänsteman inom kommunal sektor
Utbildning: Magister i mänskliga rättigheter
Primär nyhetskälla: SVT

Text: André Spång

 

Foto: Hannah Svanteman.

 Ellie Cjivat

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var där i slutet av april. Jag kom via tåget från Holland.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– För mig personligen är en fråga som har varit het i debatten och det är möjligheten att kunna ta nattåget. Att återupprätta förbindelsen mellan Sverige och Norge och Köpenhamn och Tyskland. Detta är också en fråga som jag personligen är engagerad i via organisationen “Back on track”.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det händer en del på kommunalnivå och en del samarbeten mellan Malmö och Köpenhamn. Det diskuteras bland annat om en gemensam metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn vilket även skulle underlätta för de som pendlar. Men samarbetet hade kunnat bli bättre.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att koppla ihop miljöfrågan med sociala frågor. Detta är det viktigaste mottot för mitt parti. Samhällsklyftorna ökar överallt inte minst i Sverige, vi måste ställa upp för klimatet och minska klyftorna. För att nå en klimatomställning måste samhällsklyftorna minska.

Personfakta:
Namn: Ellie Cijvat
Parti: Partiet vändpunkt
Plats på lista: 7
Bostadsort: Malmö
Ålder: 48
Civilstånd: Särbo
Yrke: Lector i elektroteknik
Utbildning: Master i elektroteknik och doktorerad i fyra år.
Primär nyhetskälla: Aktuellt och Rapport

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Liberalerna

 Fredrik Brange

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag flög från Kastrup för en månad sedan.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att få tillbaka förtroendet och entusiasmen. Det var en smäll eftergränskontrollerna och vi vill verka för att det ska fortsätta kunna gå att bo och jobba över sundet.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det är bra men kan fördjupas. Det finns mycket att göra på EU-nivå men tyvärr är Öresundsperspektivet något som försvinner på EU-nivå och riksnivå i och med stockholmsfokuseringen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Den viktigaste frågan är att få en riktigt ambitiös klimatpolitik. Den som förorenar ska betala för det. Det är något som kan göra med en koldioxidskatt som vi vill ha. Förutsättningarna för att åka tåg måste också bli bättre, då det är för lätt att flyga. Vad det gäller Öresund, så handlar det om att återupprätta förtroendet för Schengen-området och att vi kan ha öppna gränser. Vi vill exempelvis fördjupa polissamarbetet med Danmark och upprätta ett europeiskt FBI, då det är mycket enklare för brottslingar att röra sig över gränserna än poliser.

Personfakta:
Namn: Fredrik Brange
Parti: Liberalerna
Plats på lista: 13
Bostadsort: Lund
Ålder: 28
Civilstånd: Sambo
Yrke: Fysiker
Utbildning: Forskarutbildad civilingenjör
Primär nyhetskälla: Sydsvenskan, DN, EurObserver, Euractiv

Text: Knut Bonde

Foto: Mikael Landelius

 Helene Fritzon

När var du senast på andra sidan sundet?
– Senast jag var där var kanske för någon månad sedan. Jag är där rätt ofta, både med jobbet på möten och aktiviteter men också med familjen. Vi tycker mycket om att resa till Danmark tillsammans.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Öresundsregionen är på många sätt porten till Europa. Därför är den fria rörligheten och vår export till den inre marknaden viktigt för framtiden. Jag vill ha en grön tillväxt och Öresundsregionen har jobbat mycket med just det.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag vill se mer av det. Det är väldigt naturligt för de nordiska länderna att samarbeta för att driva på utveckling i EU. Här är arbetet att få bort ytterligare gränshinder viktigt. Min önskan för framtiden är att den fria rörligheten ska fungera fullt ut, men när det finns en bedömning om terrorhot eller säkerhetshot mot Sverige känner jag mig trygg i att vi kan begära att ha gränskontroller.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– För mig handlar det om att de hotade demokratiska rättigheterna måste försvaras. Exempelvis kvinnors rättigheter, det fria ordet , den fria akademin och fria domstolar. För att minska högerextrema krafter måste vi ha en bra politisk strategi. Där är jobb och klimat viktiga frågor. Jag vill se fler jobb för kvinnor, trygga arbetsvillkor och att EU tar täten i klimatfrågan. Där måste vi hålla ett högt tempo. Vi har många företag i Öresundsregionen som jobbar väldigt aktivt med klimatfrågorna men det räcker inte utan vi måste göra det i EU också. 

Personfakta:
Namn: ​Helene Fritzon
Parti: Socialdemokraterna
Plats på lista:​ 1
Bostadsort: Degeberga
Ålder:​ 58
Civilstånd:​ Gift
Yrke: Politiker, tidigare kommunalråd och statsråd
Utbildning:​ Juridisk introduktionskurs vid Lunds universitet och lågstadielärarexamen vid Högskolan Kristianstad.
Primär nyhetskälla: Jag vill inte peka på någon särskild tidning men jag gillar verkligen fortfarande papperstidningen och läser gärna på det viset när jag får tillfälle. Men jag har förmånen att få pressnyheter hela tiden genom en presstjänst, det hade jag som statsråd och även nu som kampanjande politiker, eftersom det är viktigt för mig att vara uppdaterad och ha tillgång till nyheter.

Text: Matilda Bergqvist

Foto: Feministiskt initiativ

 Jaime Gomez

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var i Danmark senast i april. Jag skulle åka till Bryssel i arbetsuppdrag och reste då via Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Allt arbete som görs i Bryssel påverkar oss i Öresundsregionen. Därför är det svårt att dra en skiljelinje mellan regionen och det övriga Europa. Migrationspolitiken är en viktig fråga. Vi behöver skapa säkra och lagliga vägar för att flyktingar ska kunna ta sig hit. Klimatfrågan är också viktig. Det handlar om en radikal omställning. Feministiskt initiativ är just nu drivande i att samordna ett signal- och bokningssystem för tågnätet i hela Europa. En person ska enkelt kunna ta nattåget från Haparanda till Madrid utan att behöva boka sin resa via flera bolag.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det finns många saker att förbättra, framförallt vad gäller migrationspolitiken. Just nu finns det ett tight samarbete mellan ländernas försvar. Vi tycker att det är viktigare att säkerställa mänsklig säkerhet framför territoriell säkerhet. Vi behöver omfördela resurserna, så att de kan användas till annat. Skatteflykt är ett annat problem som kostar EU flera miljarder euro varje år.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Vi behöver ta hand om problemet som rör mäns våld mot kvinnor. Vi vill få igenom en samtyckeslag på EU-nivå och att den svenska sexköpslagen som kriminaliserar köpare av sexuella tjänster, blir lag i hela EU. Vapenexporten måste stoppas. Klimatfrågan är ett akut problem som behöver en radikal lösning. Feministiskt initiativ ska arbeta för att minska koldioxidutsläppen till 2038 genom att prioritera tågtransporter och ha en flygskatt. Vi behöver även fortsätta med jordbruksstödet, för att kunna producera mat för mänsklig konsumtion och inte för köttindustrin. Aborträtten är hotad i flera länder och det är kvinnor som blir lidande. Här måste politiker som civilsamhälle ta vara på de demokratiska rättigheterna och försvara dem.

Personfakta:
Namn: Jaime Gomez
Parti: Feministiskt initiativ
Plats på lista: 3
Bostadsort: Höör
Ålder: 58
Civilstånd: Sambo
Yrke: Dataingenjör på ett it-företag
Utbildning: Magister i systemvetenskap
Primär nyhetskälla: Svenska-, spanska- och engelska tidningar, SVT, TV4, SR och podcasts, till exempel Arena.

Text: Melina Solcà

 

Foto: Hannah Svanteman

Jonas Bergstrand

När var du senast på andra sidan sundet?
– I slutet av april när jag skulle på studiebesök i Bryssel. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att fler ska kunna ta tåget istället för flyg till Europa. Detta innebär bland annat bättre tågförbindelser och möjligheten att kunna ta nattåg. Det ska vara billigare och smidigare att kunna ta tåget till andra europeiska länder.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det finns ett närmande men jag upplever att det skulle kunna göras mer. Ett exempel är arbetsmarknaden. För att underlätta för de som vill arbeta i andra länder som exempelvis om man bor i Skåne och vill kunna jobba både här och i Danmark. Där kan behövas enklare och mer samspelta regler.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Klimatfrågan är det jag måste välja även om det finns många andra frågor. Det är väldigt viktigt att få ner utsläppen och få till en ordentlig sammanhållning mellan länderna, till exempel genom en omställningsfond.

Personfakta:
Namn: Jonas Bergstrand
Parti: Partiet vändpunkt
Plats på listan: 14
Bostadsort: Malmö
Ålder: 39
Civilstånd: Singel
Yrke: Studerande
Utbildning: Läst olika kurser på universitet
Primär nyhetskälla: SVT nyheter

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Joakim Månsson Bengtsson

Joakim Månsson Bengtsson

När var du senast på andra sidan sundet?
– För en månad sedan. Jag hade varit i Bryssel och landade i Köpenhamn på Kastrups flygplats.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– De globala hållbarhetsmålen, havsnivån ökar och vi måste införa ett mer hållbart fiske för att bevara mångfalden i havet. Jag vill också ha bort de gränskontrollerna, det blev så påtagligt när man var tvungen att ha med sig passet över sundet. Människor som flyr från krig måste ha möjlighet att komma till ett tryggt ställe.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag får erkänn att jag inte är så insatt. Malmö och Skåne har sina kontor för att vakta sina intressen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Inget är viktigare än en levande planet, artutrotningen är uppe i 60 procent. Vi måste gå längre i våra klimatambitioner och där har Sverige och de andra nordiska länderna ett stort ansvar.

Personfakta:
Namn: Joakim Månsson Bengtsson
Parti: Feministiskt Initiativ
Plats på lista: 5
Bostadsort: Lund
Ålder: 26 år
Civilstånd: I ett förhållande
Yrke: Arbetar som utvecklingsledare Convictus, som genom dagverksamheter arbetar mot hemlöshet.
Utbildning: Inga avslutade utbildningar men gått grundkursen i statsvetenskap och miljövetenskap.
Primär nyhetskälla: Sveriges television

Text: André Spång

 

Foto: Hannah Svanteman

Karin Edstedt

När var du senast på andra sidan sundet?
– I januari i år för att ta en buss till Berlin. Jag skulle gärna vara oftare i Köpenhamn, men jag tycker det är dyrt som student att åka över bron med tåget.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att det finns välfungerande kollektivtrafik som människor har råd med. Det ska vara möjligt att ta sig till de stora städerna dagligen oavsett var en bor i regionen. Fler kollektivtrafikförbindelser på landsbygden skulle göra det möjligt för fler att bo var de vill och samtidigt kunna ta del av det utbud av arbetsmöjligheter, händelser och nöjen som finns i regionen.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever det som bra. Jag är positivt till ett ökat samarbete för stärkt miljöskydd, billigare kollektivtrafik och gemensamma, tuffare åtgärder för att minska koldioxidutsläpp.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att EU inför skarpare regler mot storföretag. Jag vill arbeta för att EU ska vara drivande i processen för ett nytt, juridiskt bindande FN-avtal om att företag ska respektera mänskliga rättigheter. Att fortsatt reglera företagslobbyismens orimligt stora inflytande över politiska processer i Bryssel är också mycket viktigt för mig. EU bör gynna människor och miljö, inte storföretagens intressen.

Personfakta:
Namn: Karin Edstedt
Parti: Partiet Vändpunkt
Plats på lista: 9
Bostadsort: Ås, Norge (annars Malmö)
Ålder: 26
Civilstånd: I ett förhållande
Yrke: Student
Utbildning: Läser en master i internationella miljöstudier
Primär nyhetskälla: Sveriges radio och Supermiljöbloggen

Text: Ronja Hansen

 

Foto: Andreas Roth

 Lars Erik Lindberg

När var du senast på andra sidan sundet?
— I början på året. Jag brukar åka turer över med min båt.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Klimat och miljöfrågan. Då det flödar mycket vatten, mycket transporter och mycket luft i regionen som berör många olika suveräna stater är det viktigt ur ett EU-perspektiv att frågan samordnas på en högre nivå än i Sveriges riksdag.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
— Jag tycker det fungerar tillfredsställande, men det finns fortfarande saker att utveckla. Skolan skulle kunna utvecklas. Det fanns tidigare samarbete med erfarenhetsutbyte mellan skolor i Danmark och Sverige. Detta skulle jag vilja se mer av. Även arbetsmarknaden skulle kunna ha mer erfarenhetsutbyte. 

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
— Helt övergripande är det freden. För det första var det för freden EU bildades. Ett annat perspektiv på freden är medmänsklighetsfaktorn. Det gäller att vara fredssträvande även i den lilla människans perspektiv. Freden måste ske på alla nivåer. Det är viktigt att som enskild medborgare ha ett bra förhållande till medmänniskan.

Personfakta:
Namn: Lars Erik Lindberg
Parti: Centerpartiet
Plats på lista: 55
Bostadsort: Mörarp
Ålder: 53
Civilstånd: Sambo
Yrke: Projektör
Utbildning: 5 år eftergymnasial utbildning på Försvarshögskolan
Primär nyhetskälla: SVT

Text: Björn Tengroth

Foto: Mats Alm

Lars Thunberg

När var du senast på andra sidan sundet?
– För ett par veckor sedan i samband med ett besök på museet Louisiana.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det viktigaste tycker jag är att ha en infrastruktur som är klimatsmart och effektiv, för att klara den stora tillväxten som finns. Det ska finnas förbindelser som ska täcka hela regionen. Om vi ska kunna integreras med Danmark behöver vi få fler fasta förbindelser. Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör måste utökas med tåg och biltunnel. Därefter kan säkert en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn vara en klok satsning.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– På papper fungerar det nog ganska bra, men i praktiken ser man brister. Exempelvis språket är en akilleshäl. Språk kan vara den största orsaken till att folk inte söker sig till jobb på “andra sidan”. Även arbetsrättsliga regler och sjukförsäkringsregler kan utvecklas.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är klimatfrågan, att hitta sätt att minska utsläpp. Att fasa ut fossila bränslen som kolkraft och i transporterna är prioriterat, där förnyelsebart är lösningen. Jag anser även att EU ska diskutera rätt frågor. Jag tror inte på ett federalt Europa. Precis som kommuner i Sverige har självbestämmanderätt ska länder i EU ha det. Vissa frågor måste tas upp i rätt forum och tas upp av rätt personer, enligt subsidiaritetsprincipen. EU ska i synnerhet hantera frågor som migration, transport, handel samt miljö- och klimatpolitik.

Personfakta:
Namn: Lars Thunberg
Parti: Kristdemokraterna
Plats på lista: 32
Bostadsort: Helsingborg
Ålder: 58
Civilstånd: Gift
Yrke: Kommunalråd i Helsingborg
Utbildning: Samhällskunskap och marknadsekonomi
Primär nyhetskälla: Diverse

Text: Björn Tengroth

 

Foto: Bengt Flemark

 Lars-Ingvar Ljungman

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var på andra sidan idag (6/5) när jag lämnade familjemedlemmar på flygplatsen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att underlätta för dem som vill jobba, studera eller bo på andra sidan sundet. Det finns större skillnader än man tror mellan det svenska och danska systemet som exempelvis skatter eller försäkringar. Jag tycker att vi ska jobba för att harmonisera dessa skillnader.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever att det lokalt finns ett väldigt stort intresse. Intresset är dock inte lika stort från den nationella nivån. För skånska politiker är det väldigt naturligt att träffas och diskutera gemensamma frågor med danska kollegor. I Stockholm har de ofta svårt att förstå dynamiken och utmaningarna som finns i Öresundsregionen.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Om jag ska välja ut en fråga så vill jag återknyta till hur EU bildades och tanken om fred mellan Europas länder. Denna fråga har nästan glömts bort och jag tror att det är viktigt att fortsätta diskutera det. Istället pratas det mycket om det länder tjänar och inte tjänar med medlemskapet vilket gör att EU minskas till en handelsunion. EU är större än så och fredlig samexistens ska inte tas för givet.

Personfakta:
Namn: Lars-Ingvar Ljungman
Parti: Moderaterna
Plats på lista: 28
Bostadsort: Höllviken
Ålder: 66
Civilstånd: Gift
Yrke: Pensionär
Utbildning: Tandläkarutbildning
Primär nyhetskälla: Svenska dagbladet och SVT

Text: Vivien Galinon

 

Foto: Mikael Persson, MiP Media

Lynn Thulin

När var du senast på andra sidan sundet?
– För ett par månader sedan.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att Skåne inte hindras i sin utveckling för att vi inte kan anpassa oss till våra marknader i Danmark och Tyskland. Forskning inom EU visar att gränsregioner som har långt till sin egen huvudstad men nära till ett annat land, liksom Skåne, missgynnas kraftigt. Det är för att Stockholm har andra förutsättningar och samarbeten som de vill utveckla, men mer inflytande över regler och lagstiftning som ju styr också Skåne. Skåne och särskilt Öresundsregionen skulle kunna ha 8 procent högre produktion om vi hade kunnat göra bättre anpassningar till företagens marknader i Danmark och Tyskland. Ett exempel är life science och läkemedelsindustrin som är mycket starkare på den danska sidan av Öresund än i Sverige, och där den svenska sidan i Skåne inte kan dra nytta av detta fullt ut.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– På det stora taget välfungerande, men skattereglerna behöver gynna den enskilde.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att motverka skadliga förslag som EU-skatt och direktiv som inte hör hemma alls i EU, däribland reglering av jakt- och sportskytte, censur av internet och utvecklingen mot en övervakningsapparat. Den fria rörligheten ska gälla också information och innovation. Att stärka Europas energimarknad är avgörande för att hålla uppe konkurrenskraften globalt.

Personfakta:
Namn: Lynn Thulin
Parti: Moderaterna
Plats på lista: 12
Bostadsort: Tyringe
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Socionom och politisk skribent
Utbildning: Dubbelexamen Socialt arbete med masterinriktning kunskapsproduktion, respektive religionsvetenskap och filosofi. Samt lite pol.mag-program.
Primär nyhetskälla: Diverse utländska och svenska medier

Text: Ellen Norman

 

Foto: Riksdagens pressbild

 Magnus Persson

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag besökte Danmark senast i jul.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Utökade resurser för att bekämpa smuggling av narkotika och vapen från övriga Europa. Inflödet av narkotika och vapen från Europa är en stor del av den ökande gängkriminalitet vi i dag ser i Sverige, präglat av ökat våld och dödsskjutningar på våra gator där Malmö är väldigt utsatt. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Ganska bra sett ur min egen erfarenhet även om det finns synpunkter på till exempel svenska gränsskyddet.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det är att minska den ökade överstatligheten och stoppa införandet av den sociala pelaren som är ett hot mot svensk välfärd och den svenska modellen. Att EU-regler ersätter den svenska modellen är en konkret effekt av den så kallade sociala pelaren. Det handlar om arbetsrätt, familjepolitik, gemensamma pensionssystem med mera. Saker som man vill att EU skall styra över och inte som i dag de nationella parlamenten. Jag anser att detta är en farlig utveckling för det nationella självbestämmandet och på sikt ett hot mot välfärden.

Namn: Magnus Persson
Parti: Sverigedemokraterna
Plats på lista: 12
Bostadsort: Bromölla
Ålder: 48
Civilstånd: Särbo
Yrke: Byggnadsarbetare
Utbildning: Gymnasieexamen
Primär nyhetskälla: Stora webbtidningar samt vissa portaler som till exempel Europaportalen.

Text: Veronika Persson

 

Foto: Centerpartiet

 Magnus Thulin

När var du senast på andra sidan sundet?
– Igår, när jag kom från Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Arbetstillfällen och gränser. Vi har haft en situation de senaste åren med gränskontrollerna som är ett hot mot öresundsregionen. Vi har fri rörlighet inom EU som måste upprätthållas. Det påverkar människor pendlar över Öresund. Vi ska gynna pendlingen så mycket som möjligt.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det fungerar ganska bra, speciellt när det gäller med Norge och Finland. Det finns en viss problematik med att Danmark hotar om att stänga gränserna. Det är problematiskt när gränserna sätts på prov. Jag driver i min valkampanj tekniska lösningar som kan hjälpa gränsarbetet på andra sätt. Det är fritt blås på vissa kanter. Ett exempel är att vid hamnar sätta in kameror som fotar registreringsplåtar som man sedan kan matcha med Europol. Det skulle inte störa den fria rörligheten på sätten som det är nu.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Jag har varit företagare i 10 år så det är något jag brinner för. Allt är att göra det enklare för små företag. Där kan också EU-politiken bidra. Vidare är den organiserade brottligheten en viktig fråga. Att få stopp på stöldligor, vapen, droger och människohandel är viktigt att få bort. Även klassiska frågor som att ta en tydlig ställning mot högerpopulismen som växer i EU-parlamentet.

Personfakta:
Namn: Magnus Thulin
Parti: Centerpartiet
Plats på lista: 30
Bostadsort: Malmö
Ålder: 36
Civilstånd: Sambo
Yrke: Företagare, ekonom
Utbildning: Universitetsutbildning i ekonomi
Primär nyhetskälla: DN, Sydsvenskan, DI, olika radioprogram, SVT

Text: Knut Bonde

 

Foto: Vivien Galinon

 Malte Roos

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var på Tivoli för någon månad sen. Jag åker inte ofta till Danmark men när jag gör det är det för att flyga någonstans eller för nöjes skull.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Den viktigaste frågan för mig är klimatförändringar och miljöförstöring. Miljöpartiet, genom vår nuvarande EU-parlamentariker Linnéa Engström, pratar med nämnderna i EU om problem som utfiskningen och föroreningar i Öresund.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag upplever att samarbetet i dag är bra men att det kan utvecklas. Jag tänker på integrering, till exempel genom att binda ihop regionerna med bättre pendlings- och arbetsmöjligheter. Vi har exempelvis utmaningar med hur skatterna ska delas mellan Sverige och Danmark.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Den viktigaste är klimatförändringarna. Vi har bara tolv år på oss för att minska utsläppen och EU-medlemmarna behöver arbeta hårdare för att uppnå målen.

Personfakta:
Namn: Malte Roos
Parti: Miljöpartiet
Plats på lista: 24
Bostadsort: Malmö
Ålder: 24 år
Civilstånd: Singel
Yrke: Lärarvikarie
Utbildning: Statsvetenskap vid Malmö universitet
Primär nyhetskälla: Sveriges radio 

Text: Vivien Galinon

 

Foto: Björn Forsberg

 Maria Brolin Glennow

När var du senast på andra sidan sundet?
– För två månader sedan för att åka till Bryssel via Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Den fria rörligheten över gränserna. Vi behöver främja pendlingen för de som arbetar eller studerar över gränserna. Den gränskontrollen vi har idag är en effekt av att vi inte löst centrala problem. Problem som bör lösas på EU nivå.

 Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag tycker kommunikationen mellan länderna fungerar väl. Problem såsom gränsöverskridande brottslighet och miljöfrågor är viktiga att diskutera över gränserna.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Om jag endast får välja en skulle det vara klimatfrågan.

Personfakta:
Namn: Maria Brolin Glennow
Parti: Liberalerna
Plats på lista: 29
Bostadsort: Lund
Ålder: 34
Civilstånd: Gift
Yrke: Mäklare
Utbildning: Fastighetsmäklare
Primär nyhetskälla: Av klassiska dagstidningar är det oftast Sydsvenskan eller DN. Utöver det olika poddar för att få större insikt i nyheterna men även kvartal.se.

Text: Fredrik Rönnqvist

 

Foto: Kristdemokraterna

 Martin Hallander

När var du senast på andra sidan sundet?
– För en och en halv vecka sedan. Jag var ute i Köpenhamn och tog en öl med några vänner.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Jag tror att vi måste hitta långsiktiga lösningar på gränsproblematiken tillsammans med Danmark så att vi kan få bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark och samtidigt få en hållbar situation med gränsen.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det finns väldigt mycket fantastiskt i det gränsöverskridande samarbetet. Tyvärr har vi också sett en tillbakagång och en oenighet den senaste tiden. Exempelvis finns en mindre vilja hos Danmark att få till en ny transportförbindelse mellan Danmark och Sverige. Samtidigt saknas ofta en förståelse i Sverige för hur viktigt samarbetet med Danmark är. De nationella politikerna är inte tillräckligt insatta i hur viktig Öresundsregionen är för hela Sverige.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att jobba med att ta fram fler frihandelsavtal med omvärlden. Det stärker den europeiska ekonomin och särskilt Sverige om vi kan handla fritt med resten av världen.

Personfakta:
Namn: Martin Hallander
Parti: Kristdemokraterna
Plats på lista: 10
Bostadsort: Solna
Ålder: 25
Civilstånd: Ensamstående
Yrke: Förbundsordförande för KDU på heltid
Utbildning: Avslutar snart kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet
Primär nyhetskälla: SVT nyheter, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan.

Text: Matilda Bergqvist

 

Foto: Rikard Liljero Eriksson

 Mohammad Omran

När var du senast på andra sidan sundet?
– 20 april 2019. Åkte till flygplatsen.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Ha koll på människor som rör sig i regionen, fortsätta med gränskontroller och även att utöka dessa. Det är viktigt att terrorister och brottslingar inte rör sig i Öresundsregionen.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Väldigt bra men det måste bli bättre. Gränskontrollerna måste bli primära och förbättras. Det kan även vara aktuellt att i samband med gränskontrollerna kolla vad folk bär med sig, detta för att förebygga droghandel.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att EU ska bli lagom. Inte för toppstyrt utan närmare folket. Vissa beslut ska tas från Bryssel och andra från matbordet. EU är ett väldigt bra fredsprojekt men EU ska inte hellre blanda in sig i för många saker. Vi kan inte exempelvis inte ha samma lagstiftning som Rumänien, det är viktigt att tänka på att länderna skiljer sig åt.

Personfakta:
Namn: Mohammad Omran
Parti: Kristdemokraterna
Plats på lista: 40
Bostadsort: Ystad
Ålder: 19 år
Civilstånd: I ett förhållande
Yrke: Vårdbiträde
Utbildning: Gymnasieexamen
Primär nyhetskälla: Omni

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Frida Roijer

 Nils Karlsson

När var du senast på andra sidan sundet?
– I januari. Min frus släkt är danskt. Jag tror vi var över för att shoppa.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att förbättra kollektivtrafiken mellan länderna, vilket skulle underlätta samarbetet. Kortsiktig fråga är att få bort gränskontrollerna. Vi måste även ta tag i miljöfrågorna.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det nordiska samarbetet ett av de mest framgångsrika vi har sett i världen. Men det finns saker att arbeta på, till exempel finns det ett problem med skattesystemet som inte är helt kompatibelt.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att få en gemensam klimat- och miljöpolitik, det ska inte vara en fördel att ha företag i länder med slappa miljölagar.

Personfakta:
Namn: Nils Karlsson
Parti: Miljöpartiet
Plats på lista: 22
Bostadsort: Malmö
Ålder: 45
Civilstånd: Gift
Yrke: Universitetetsadjunkt
Utbildning: Master i teoretisk filosofi
Primär nyhetskälla: Sydsvenskan och sociala medier

Text:André Spång

 

Foto: Patrick Angelin

 Nima Gholam Ali Pour

När var du senast på andra sidan sundet?
– I november 2018.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att människor ska ha jobb. Många människor med utländsk bakgrund saknar arbete idag och det är viktigt att dessa kommer in i arbetsmarknaden för att integrationen ska fungera. Segregation gynnar inte Öresundsregionen.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Idag fungerar den bra, det finns en bra dialog idag mellan Köpenhamn och Malmö stad. Det finns inga hinder i samarbetet.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Det demokratiska underskottet. Mer och mer makt förs till EU, detta kan leda till att exempelvis riksdagsvalet och kommunalvalet får mindre betydelse. EU får exklusiv befogenhet i fler områden. Detta leder också till ett demokratiskt underskott, en distans mellan makthavare och väljare. 

Personfakta:
Namn: Nima Gholam Ali Pour
Parti: Sverigedemokraterna
Plats på lista: 29
Bostadsort: Malmö
Ålder: 37
Civilstånd: Gift
Yrke: Heltidspolitiker
Utbildning: Magisterexamen i internationell migration och etniska relationer och ämneslärarexamen
Primär nyhetskälla: Europaportalen, Aftonbladet och Expressen

Text: Sima Hosseini

 

Foto: Sveriges riksdag

 Rikard Larsson

När var du senast på andra sidan sundet?
– I början av april.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är fungerande infrastruktur och kommunikationer. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det finns många goda ambitioner, men det tappar stundtals lite fart.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Att utveckla ett folkets Europa där vi sätter stopp för lönedumpning och utnyttjande av både människor och system.

Personfakta:
Namn: Rikard Larsson
Parti: Socialdemokraterna
Plats på lista: 12
Bostadsort: Staffanstorp
Ålder: 53
Civilstånd: Gift
Yrke: Riksdagsledamot
Utbildning: Gymnasium
Primär nyhetskälla: Blandning av traditionella medier och Facebook, främsta förmodligen Sydsvenskan

Text: Albin Arrling

 

Foto: Oscar Stenberg

 Toktam Jahangiry

När var du senast på andra sidan sundet?
– Under påsken 2019.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Det är framför allt migrationsfrågan som är viktig. Det är inte hållbart att det finns fasta gränser och gränskontroller mellan Danmark och Sverige. Vi måste samtala med varandra och framför allt samarbeta kring dessa frågor över sundet. Migrations- och integrationspolitiken är i dagsläget misslyckad och i dag har vi parallella samhällen. Det finns oerhört många papperslösa kvinnor och barn i Skåne. Vi kan inte blunda för dessa problem. Utöver detta är klimatfrågan en viktig fråga i Öresundsregionen. På flera olika områden i Skåne säljs mark till privata vinstdrivande företag, vilket många människor inte är medvetna om. Dessa företag letar efter mineraler som krävs för att framställa batterimetaller. Det finns en oro över nya gruvor i anknytning till detta och hur dessa kan påverka naturen. Vi vill också lyfta jämställdhetsfrågan i regionen. I Skåne finns det många kvinnor som strävar och vill arbeta heltid men inte har denna möjlighet. Dessutom arbetar vi aktivt mot mäns våld mot kvinnor. Vi måste sätta krav för att kunna samarbeta över sundet gällande dessa frågor.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Politiken i Danmark ligger i högerkant och det kan stundtals vara svårt att påverka denna politik utifrån vårt parti med helt andra synpunkter. Feministiskt initiativ finns i Danmark, Norge och Finland och det är viktigt för att förstärka vår politiska position i Norden. Vi är på god väg med ett etablerat samarbete över gränserna men vi kan absolut bli bättre på detta.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Vi vill att de frågorna som ska vara viktigast för alla partier ska vara de mänskliga rättigheterna, feminism, jämställdhet och klimatet. Vi måste börja mobilisera oss och det handlar om vilket Europa vi vill ha tillsammans. Vill vi ha ett Europa som sätter gränser och splittrar människor eller vill vi ha ett Europa som skapar solidaritet?

Personfakta:
Namn: Toktam Jahangiry
Parti: Feministiskt initiativ
Plats på lista: 4
Bostadsort: Malmö
Ålder: 44
Civilstånd: Gift
Yrke: Kompetenscentrum, utbildare inom våld och relationer i Skåne
Utbildning: Kandidat i Socionom, studerat master sexologi
Primär nyhetskälla: Nyheter tv4 och Sveriges radio

Text: Fanny Berg

 

Foto: Lennart Molin

 Torsten Elofsson

När var du senast på andra sidan sundet?
– Jag var faktiskt där senast igår, men då på semester. 

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Just nu är energiförsörjningen en huvudfråga eftersom Malmö och andra orter lider brist på energi. Det är ett problem i regionen som man måste lösa under den närmaste tiden. 

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Det finns mycket mer att göra här. När vi fick den fasta förbindelsen över Öresund fanns det en ambition att utveckla regionen. Tyvärr har den avstannat lite grann. Det är mycket regelkrångel och byråkrati som man måste ta tag i.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Utvecklingen av handeln är en viktig fråga. Frågan om den gränsöverskridande brottsligheten tillsammans med migrations- och miljöfrågan är de tre viktigaste just nu. Jag vill inte rangordna dem eftersom de alla är minst lika betydelsefulla.

Personfakta:
Namn: Torsten Elofsson
Parti: Kristdemokraterna
Plats på lista: 7
Ålder: 68
Bostadsort: Malmö
Civilstånd: Gift
Yrke: Arbetat som polis i många år, både lokalt och internationellt
Utbildning: Polishögskolan, samt en juristkandidat
Primär nyhetskälla: HD Sydsvenskan (övriga tidningar, TV och sociala medier)

Text: Melina Solcà

 

Foto: Sveriges Riksdag

 Tuve Skånberg

När var du senast på andra sidan sundet?
– Det var i april när jag flög från Kastrup.

Vilken är den viktigaste frågan i Öresundsregionen?
– Att harmonisera skattelagstiftningen i Danmark och Sverige för att underlätta för studenter och arbetstagare som pendlar.

Hur upplever du det gränsöverskridande nordiska samarbetet i dag?
– Jag har varit med i Nordiska rådet. Det finns mycket att göra. Att koordinera lagstiftningarna är en viktig sak.

Vilken fråga är viktigast för Europaparlamentet enligt dig under den kommande mandatperioden?
– Sammanhållningen i Unionen, att stärka samarbetet och upplevelsen av att vara med. Till exempel att det inte ska kosta skjortan.

Personfakta:
Namn: Tuve Skånberg
Parti: Kristdemokraterna
Plats på lista: 26
Bostadsort: Skillinge
Ålder: 63
Civilstånd: Gift
Yrke: Teologie doktor
Utbildning: Teologie doktor
Primär nyhetskälla: Omni

Text: André Spång

Regionpolitiker

Mini-ingress

Bild – Text

Kommunpolitiker

Mini-ingress

Bild – Text