Kastrup fortsätter tappa passagerare – avståndet minskar till Arlanda

Den negativa utvecklingen förtsätter för Köpenhamns flygplats i Kastrup. Foto: News Øresund

Den negativa utvecklingen förtsätter för Köpenhamns flygplats i Kastrup. Under januari minskade antalet passagerare med 2,7 procent. Samtidigt ökade passagerarantalet på Arlanda flygplats utanför Stockholm med 2 procent.

Under januari flög 2,7 procent färre passagerare än samma period förra året från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Detta trots en ökning av antalet långflygningar till destiantioner utanför Europa. Samtidigt trenden i motsatt riktning på Arlanda flygplats utanför Stockholm – där steg passagerarantalet med 2 procent. Fortsätter trenden hotas Kastrups position som nordens största flygplats. (News Øresund)

Arlanda

januari 2018
1 839 287 (+2 procent)

helår 2017
26 642 034 8 (+8 procent)

Kastrup

Januari 2018
1 927 440 (-2,7 procent)

helår 2017
29 177 833 (+ 0,5 procent)

Källor: Köpenhamns flygplats, Swedavia.

Fotnot: procentuell utveckling avser förändring jämfört med samma period föregående år.