Internationella protester mot rivning av Vikingaskeppshallen i Roskilde

Rivningshotad och hyllad. Vikingaskeppshallen i Roskilde är byggd i rå betong vid vattenkanten och är nu i mycket dåligt skick, bland annat orsakade av en översvämning i samband med stormen Bodil 2013. Pressfoto: Vikingaskibsmuseet

Omstridd, översvämmad, nedsliten, rivningshotad och nu internationellt hyllad. Vikingaskeppshallen i Roskilde kan komma att rivas sedan kulturminister förra året upphävt kulturskyddet av den hårt slitna betonghallen från 1969. Men nu kommer protester från en internationell sammanslutning av arkitekter som vill rädda byggnaden rapporterar TV2Lorry.

Den internationella organisationen International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, har sänt ett brev till Vikingaskeppsmuseet i Roskildes styrelse och till den danske kulturministern där de uppmanas att inte riva betongbyggnaden som betecknas som ett mästerverk. En av undertecknarna av brevet är Søren Vadstrup, lektor vid Kunstakademiens Arkitektskole. Han säger till tv-kanalen att vikingaskeppshallen är på väg att komma med på en lista över de världens 100 bästa byggnader från 1900-talet och att det kan bana väg för att byggnaden hamnar på UNESCOs lista över världsarv. Han förordar därför att byggnaden renoveras istället för att rivas.

Roskildes borgmästare och Vikingeskibsmuseets styrelseordförande Joy Mogensen (S) menar att uppropet kommit för sent.
– Vi har under 15-20 år försökt få folk att finansiera en omfattande renovering av byggnaden och det har inte funnits någon som velat göra det. Nu har vi fått beräkningar som visar att byggnaden endast har 6-8 års års levnadstid kvar och att en omfattande renovering bara skulle flytta fram problemen i 10 till 20 år.

Därför är planerna att riva byggnaden och istället bygga en ny hall. Till TV2Lorry säger hon att “när valet står mellan byggnaden och skeppen så är jag tvungen att ansvara för skeppens säkerhet. Jag vill inte stå till ansvar för att låta 1000 år gamla skepp vara i fara varje gång det stormar”.

Vikingaskeppshallen i Roskilde ritades av Erik Christian Sørensen och stod klar 1969. Den rymmer fem vikingaskepp från Skuldelev i Roskilde Fjord. Stilen tog sin utgångspunkt i fransk brutanism och museet byggdes av betong för att framhäva vikingaskeppen i trä. Efter stormen Bodil i december 2013 steg vattnet i Roskilde Fjord till 2,06 meter över den normala nivån och vikingaskeppshallen blev översvämmad. I oktober 2017 hotades hallen åter av vattenmassorna från stormen Ingolf men museet lyckades skydda byggnaden.

Den 30 augusti 2018  gick kulturminister Mette Bock (LA) emot Slots- og Kultstyrelsen och beslutade att upphäva kulturskyddet av vikingaskeppshallen. Därmed är det nu möjligt att riva byggnaden.
“Jag och styrelsen är oerhört lättade över kulturministerns beslut, sade Vikingeskibsmuseets direktör Tinna Damgård-Sørensen i en kommentar.
“Arbetet går igång meddetsamma. Man får inte glömma hösten och de många stormar som står för dörren”.

Vikingeskibsmuseet hade förra året fler besökare än Roskilde Festival. Men musikfestivalen hade omkring 130 000 deltagare hade Vikingeskebsmuseet förra året 163 244 betalande besökare som kunde se såväl de fem skeppen i vikingaskeppshallen som studera hur nya vikingaskepp byggs i och utanför museets nyare byggnader. Antalet besökare har ökat med 47 procent sedan år 2010. (News Øresund)