Händelserikt år i Öresundsregionen – nyhetsöversikt 2017

Trafiken med Öresundståg mellan Danmark och Sverige är på väg mot en normaliserad drift med bibehållna gränskontroller. Foto: News Öresun

2017 har bjudit på många nyheter som påverkar Öresundsregionen / Greater Copenhagen. Läs News Øresunds årsöversikt.

FLERA REKORD PÅ ÖRESUNDSBRON. På Öresundsbrons vägdel förde 2017 med sig flera nya trafikrekord – dygnsrekord, månadsrekord och årsrekord. Den 22 juli sattes ett nytt dygnsrekord med 32 000 fordon och under juli sattes också ett nytt månadsrekord med 847.100 fordon. Under 2017 passerade 7 530 255 motorfordon Öresundsbron vilket är ett nytt årsrekord och en ökning med 1,4 procent jämfört med det tidigare rekordåret 2016. Innan dess sattes det senaste trafikrekordet 2009.

ÖRESUNDSTÅGEN PÅ VÄG MOT NORMALISERAD TRAFIK.  ID-kontrollerna av resande mellan Danmark och Sverige slopades den 4 maj men gränskontrollen finns kvar i utökad omfattning men med ökad bemanning. I september och nu i december kortades restiderna med tåg över Öresund samtidigt som 10 minuterstrafiken återinfördes och utökades i rusningstid. Förbättringarna har bidragit till att antalet tågpendlare över Öresund ökade med 250 personer under november jämfört med samma månad förra året. I ett politiskt avtal mellan den danska regeringen, Dansk Folkeparti och Radikale Venstre godkändes ett avtal som innebär att Skånetrafiken tar över det operativa ansvaret för hela trafiken med Öresundståg från december 2021 samtidigt som tågen slutar trafikera Kystbanen och får Østerport som ny slutstation. Redan i slutet av 2019 planeras för en utökad turtäthet med fyra avgångar per timme, så kallad kvartstrafik, med ytterligare två avgångar per timme under rusningstid.

FEHMARN BÄLT-TUNNELN. Under 2018 väntas den tyska miljöprövningen och ett samlat tyskt myndighetsgodkännande av den kommande Fehmarn Bält-tunneln vara klart. Det statliga danska projektbolaget Femern A/S skriver i ett nyhetsbrev att de förbereder sig på att nästa år kunna bemöta de överklaganden som brukar lämnas in efter ett myndighetsbeslut. Enligt den danska branschorganisationen ITD:s statistik har lastbilstrafiken över Fehmarn Bält ökat med 26 procent mellan tredje kvartalet 2016 och samma kvartal 2017. I maj 2018 arrangeras Fehmarnbelt Days i Malmö.

STRING VÄXER I NORGE OCH SVERIGE. Den politiska samarbetsorganisationen STRING, som har fokus på den nya gränsregion som väntas  uppstå med en Fehmarn bält-tunnel, växer nu med fem nya medlemmar – Malmö, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Akershus Fylkeskommun och Østfold Fylkeskommun. Därmed har STRING blivit ett tysk-danskt-svenskt-norskt politiskt samarbete som sträcker sig från Hamburg i syd till Akershus och Østfold i norr.

GREATER COPENHAGEN. Det regionala dansk-svenska samarbetet inom Greater Copenhagen & Skåne Committee har nästa år en möjlighet att växa norrut sedan Halmstads kommun beslutat att ansöka om medlemskap. Greater Copenhagen fick i november pris av City Nation Place för bästa platsvarumärke med globala digitala kampanjer där budskap om livskvalitet kombineras med jobberbjudande för olika yrkesgrupper.

4 MILJONER INVÅNARE. Öresundsregionen / Greater Copenhagen har passerat fyra miljoner invånare. Öresundsmedborgare nummer fyra miljoner kom enligt allt att döma till världen omkring månadsskiftet november/december.

DANSKT VAL OCH NY ORDFÖRANDE. Det danska kommun- och regionvalet i november resulterade i att Heino Knudsen (S) blir ny regionrådsordförande i Region Själland och därmed även ordförande för Greater Copenhagen & Skåne Committee under 2018. Ett år då samarbetets nuvarande ordförande Henrik Fritzon (S) måste fokusera på rollen som ordförande i Region Skåne och den stundande svenska valrörelsen. Söndagen den 9 september 2018 hålls svenskt val till kommuner, regioner och riksdag.

HH-SAMARBETET. I Helsingborg-Helsingör har HH-Ferries gjort en miljösatsning där två färjor byggts om för eldrift med stora battericontainrar och snabbladdning med hjälp av robotarmar vid kaj. Samtidig har kommunernas nära samarbete fortsatt med bland annat jobbmässor med HH-perspektiv.

FAST HH-FÖRBINDELSE. I juni blev danska Transportministeriet och Sverigeförhandlingen överens om att påbörja en strategisk analys av en brukarfinansierad tunnel mellan Helsingborg och Helsingör och som ingår i den trafikcharter som de 3 regionerna och 79 kommunerna inom Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC, enats om. Innan dess hade de i en analys kommit fram till att det ”inte råder någon kapacitetsbrist under överskådlig tid”. Den strategiska analysen har en budget på 10 miljoner danska kronor under 2018-2020. GCSC:s ordförande och tillika Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S) uttalar sitt tydliga stöd till en HH-förbindelse i en debattartikel i Sydsvenskan den 29 november: ”En HH-förbindelse skulle bli lönsam – redan efter 24 år – trots att den förväntas kosta cirka 30 miljarder kronor.”

ØRESUNDSMETRO. GCSC trafikcharter omfattar även ett förslag om en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn där en fjärde utredningsfas nu har påbörjats. Dessutom fortsätter Landskrona stad sitt egna projekt Europaspåret med ett förslag om att bygga en järnvägstunnel mellan Landskrona och Nordhavn i Köpenhamn, ett förslag som splittrar Skåne. ”En HH-förbindelse löser inga problem. Den tycks bara vara en symbolfråga”, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, i en debattartikel i Sydsvenskan den 9 december. Den 23 december svarar kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och åtta andra nordvästskånska kommuner i ett nytt debattinlägg: ”Sverige och Danmark är eniga om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Om en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn byggs krymper Öresundsregionen…”

REGIONENS STORPROJEKT. Materialforskningsanläggningen Max IV i Lund invigdes redan förra året och trimmas nu in samtidigt som byggandet av grannen ESS är i full gång. Båda anses få stor betydelse för såväl näringsliv som forskning. På andra sidan Öresund storsatsar Köpenhamns flygplats i Kastrup på en utbyggnad för 20 miljarder danska kronor för att göra det möjligt att öka antalet årliga passagerare till 40 miljoner.

MALMÖ FÅR UNIVERSITET 2018. Det händer mycket med Malmö Högskola nästa år – med start den 1 januari blir högskolan Malmö Universitet och dessutom ett av åtta svenska Riksidrottsuniversitet. Uppgraderingen från högskola till universitet innebär att Malmö Universitet får 90 miljoner kronor i extra forskningstillskott.

SVENSK HÖGHASTIGHETSDEBATT. I Sverige kommer 2018 bland annat att präglas av en debatt om det ska byggas en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö och om den ska bygga i full 320 km/h-standard eller i en billigare lösning för 250 km/h och om den ska lånefinansieras eller byggas ut etappvis under många årtionden. Den statliga Sverigeförhandlingen har precis lämnat sin utredning till regeringen där de förordar högsta hastighet såväl när det gäller tågens fart som när det gäller byggandet – då med lånefinansiering.

DANSK-SVENSKT SAMARBETE. På riksnivå har det dansk-svenska samarbetet präglats av fortsatta konflikter. Förlusterna i den danska delen av statliga dansk-svenska Postnord gav upphov till många tidningsrubriker innan länderna till slut enades om en räddningsaktion. Den innebar att den krisdrabbade postkoncernen får ett ekonomiskt tillskott på 2,2 miljarder svenska kronor, varav danska staten betalar 1,8 miljarder. Dessutom ska den danska verksamheten minska antalet anställda med 4 000 personer. När det i november blev dags för EU att rösta om vart läkemedelsagenturen EMA ska flytta efter Brexit fick Sverige hård kritik av Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen (LA) som hävdade att Sverige, efter att ha blivit utslagna i första röstningsrundan, inte ville rösta på Danmark utan istället stöttade Italien. Danmark slutade på en tredjeplats efter att ha blivit utslagna av såväl vinnaren Amsterdam som av Milano. (News Øresund)