Gränsregionalt forskningsprojekt inom fertilitet får finansiering för tre år framåt

Foto: News Øresund

Forskningsprojektet Reprounion, ett gränsregionalt samarbete inom fertilitetsforskning, har fått nya Interreg-medel. Projektet får 3,32 miljoner euro och har nu finansiering för tre år framåt. Detta enligt ett pressmeddelande.

Reprounion omfattar 24 forskningsprojekt fördelat på 14 forskningsenheter runtom i Öresundsregionen. Syftet är att utveckla behandlingar och förebyggande insatser inom fertilitet och ofrivillig barnlöshet.

Den nya finansieringen innebär starten på ett nytt forsknings- och innovationsparadigm inom reproduktiv medicin i Öresundsregionen, enligt Jens Sønksen, Reprounions styrelseordförande:

– De regionala universiteten och sjukhusen samarbetar tillsammans med ledande internationella forskningsinstitut och industriella aktörer för att lösa fem stora globala reproduktiva utmaningar, som är av stort individuellt och samhälleligt intresse. Vårt mål är att vara världsledande i att övervinna infertilitet och det är vår ambition att förhindra och behandla de stigande utmaningarna vid ofrivillig barnlöshet, säger han i pressmeddelandet.

De fem utmaningarna som Reprounion kommer fokusera på under de kommande fem åren är: förbättring av manlig fertilitet och behandling av infertila par, hur man bevarar äggstockars funktion, bäst förebygger infertilitetsrelaterad morbitet och förbättrar upplysningsinsatser.

Reprounion är ett gränsregionalt samarbete mellan den offentliga och privata sektorn. Medicon Valley Alliance står i spetsen för projektet, som är ett samarbete mellan Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Ferring Pharmaceuticals. (News Øresund)

Fakta: Så finansieras Reprounion fram till 2021

  • 3,32 miljoner euro från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
  • Region Hovedstaden bidrar med 700 000 euro
  • 1,12 miljoner eurokommer från Region Skåne
  • Ferring Pharmaceuticals stödjer projektet med 1,5 miljoner euro

Källa: Reprounion