Fortsatt osäkerhet kring den danska finansieringen av Greater Copenhagen-samarbetet

Greater Copenhagen & Skåne Committees och Region Själlands ordförande Heino Knudsen och Region Skånes regionstyrelses ordförande Henrik Fritzon möttes i flera debatter under Folkemødet i Allinge på Bornholm. Foto: News Øresund

FOLKEMØDET, BORNHOLM. Det är i dagsläget osäkert om de danska regionerna har några pengar till att fortsätta det gränsregionala Greater Copenhagen-samarbetet nästa år då de tappar ansvaret och budgeten för det näringslivsfrämjande arbetet i Danmark. Hoppet står till att danska staten och kommunerna går med på att betala. Greater Copenhagen & Skåne Committees ordförande Heino Knudsen (S) är oroad men pekar på en förhandlingsframgång där de danska regionerna behåller möjligheten till gränsregionalt samarbete, dock utan att få några pengar till det.

– Det är ingen tvivel om att det blir en ändring på den danska sidan. Jag hoppas vi kan finna en lösning utan att det ska beröra våra goda svenska vänner, säger Heino Knudsen som är ordförande i Greater Copenhagen & Skåne Committe och regionrådsformand i Region Själland.
– Vi får inte börja så tvivel om Greater Copenhagen-samarbetet. Men det är klart att om man tar man ifrån oss vår ekonomi på det här området så måste vi i Danmark titta på vem som istället ska betala vår del av det gränsregionala samarbetet.

Hans svenske kollega, Region Skånes regionstyrelses ordförande Henrik Fritzon (S), berättar för News Øresund att han varit orolig för det framtida dansk-svenska samarbetet men tycker att läget ändrat sig de senaste veckorna.
–Nu är jag lite mindre orolig. Det har skett en förhandling mellan de danska regionerna och den danska regeringen. Regeringen och regionerna har ingått en överenskommelse om att regionerna fortsatt kan arbeta med gränsregionala frågor, till exempel med Greater Copenhagen & Skåne Committee.

Situationens allvar blir tydlig när Heino Knudsen berättar hur Region Själland förlorar ett belopp som är större än hela budgeten för regional utveckling som en följd av den danska regeringens överenskommelse med Dansk Folkeparti om en förenkling av det danska systemet för det näringslivsfrämjande arbetet. Överenskommelsen innebär att regionerna tappar ansvaret för det näringslivsfrämjande arbetet och den budget som hör till detta. Istället bildas statliga Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse som i samarbete med kommunerna ska överta ansvaret.

Den 24 maj tecknades överenskommelsen ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” mellan den borgerliga ”blå danska regeringen och Danske Folkeparti. Därefter har de danska regionerna förhandlat med den danska regeringen om hur förändringen ska genomföras.
– För cirka två veckor sedan landande vi ett avtal. I förhandlingarna kämpade vi bland annat för att få lov att fortsätta med det gränsregionala samarbetet. Det har vi nu tillåtelse att fortsätta med liksom en del andra uppgifter inom trafik och infrastruktur. Men de tog alla pengarna ifrån oss och det blir en utmaning för oss.
– Det är viktig för mig att betona att vi tror mycket på Greater Copenhagen-samarbetet men vi ska också ha medel till att finansiera det.

I dag betalar de tre regionerna Skåne, Själland och Huvudstaden samarbetet inom Greater Copenhagen & Skåne Committee. De 79 medverkande kommunerna på Själland och i Skåne är med i samarbetet utan att betala. På dansk sida vill Heino Knudsen nu se en förändring så att kommunerna tar över kostnaderna från Region Själland och Region Huvudstaden.
– Det som kommunerna säger i ögonblicket är att staten måste betala en del av det gränsregionala arbetet, säger Heino Knudsen.

När det tidigare dansk-svenska politiska samarbetet i Öresundskomiteen den 1 januari 2016 ombildades till the Greater Copenhagen & Skåne Committee minskades sekretariatets storlek och en stor del av samarbetet fördes ut till regionerna och kommunerna. Heino Knudsen anser att det har skapat en positiv utveckling.
– Det nya samarbetet är mycket kostnadseffektivt eftersom vi löser en stor del av uppdraget ute i regionerna och kommunerna. Det skapar ett starkt ägarskap hos regionerna och de 79 kommunerna.

De närmaste månaderna blir avgörande för hur Greater Copenhagen-samarbetet ska finansieras på dansk sida. Redan står det klart att de danska regionernas ändrade roll påverkar en rad verksamheter som har kontakter tvärs över Öresund:

COPENHAGEN CAPACITY: Regionernas finansiering av Copenhagen Capacity förs över till Utrikesministeriet och verksamheten ska drivas vidare.

WONDERFUL COPENHAGEN: Regionernas finansiering av Wonderful Copenhagen flyttas över till Erhvervsministeriet och verksamheten ska drivas vidare. Samtidigt ska man titta närmare på om det ska genomföras en mera sammanhängande organisering av VisitDenmark, Wonderful Copenhagen och Dansk Kyst- og Naturturisme.

ØRESUNDDIREKT: Region Huvudstaden är även en av finansiärerna bakom den danska delen av informationstjänsten Øresunddirekt och som ansvarar för hemsidan. Den svenska delen av Øresunddirekt med ett besökscenter i Malmö är fristående och finansieras huvudsakligen genom ett svenskt myndighetssamarbete och berörs därmed inte.

INTERREG: Region Huvudstaden och Region Själland är också viktiga parter till många dansk-svenska projekt med finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Personalen vid Öresunddirekts kontor i Köpenhamn är dessutom formellt anställda vid sekretariatet till Greater Copenhagen & Skåne Committee även om finansieringen kommer från svenska Tillväxtverket.

STRING: Region Huvudstaden och Region Själland är även medlemmar i det tysk-dansk-svensk-norska politiska samarbetet STRING som med fokus mot möjligheterna med en Fehmarn Bält-tunnel arbetar med infrastruktur, grön tillväxt, gränshinder, vetenskap och forskning samt turism. Samarbetet utvidgades i början av året och omfattar  Schleswig Holstein, Hamburg, Region Själland, Region Huvudstaden, Köpenhamn, Malmö, Region Skåne, Region Halland, Region Västra Götaland, Østfold Fylkeskommune samt Akershus Fylkeskommune.

(News Øresund – Johan Wessman)

 

Klicka här för att läsa överenskommelsen om Forenkling af Erhvervsfremmesystemet

Danska regioner tappar ansvar för näringslivsutveckling – i Sverige går trenden i motsatt riktning