Flest nordiska utbytesstudenter vill läsa i Danmark

Danmark är det land som flest nordiska utbytesstudenter väljer att studera i, exempelvis vid Köpenhamns universitet (bilden). Foto: Jens Fink-Jensen / Köpenhamn universitet

Danmark är det land i Norden som tar emot flest studerande från andra nordiska länder. Studenterna kommer framför allt från Norge och Sverige, vilket länge har väckt kritik i den danska debatten.

”Nordiska studenter kostar Danmark dyrt”. Så skrev Ugebrevet A4 redan för åtta år sedan, vilket vittnar om att debatten om utländska studenter rasat länge i landet. Ser man till statistiken är Danmark alltså också det land som tar emot flest nordiska studenter.

Under 2015-2016 studerade totalt 4 223 svenskar, norrmän, islänningar eller finländare i Danmark, visar tal från Nordisk Statistikbank. Det land som kommer närmast efter Danmark är Sverige, som totalt hade 3 174 nordiska studenter under samma period.

Därefter kommer Norge, som mellan 2015 och 2016 hade 1 332 nordiska utbytesstudenter. Finland och Island hade under samma period 168 respektive 150 studenter från andra nordiska länder i sitt utbildningssystem.

Ser man närmare på de danska talen visar det sig att över hälften av de nordiska utbytesstudenterna i landet är norrmän – alltså 57 procent. Därefter kommer svenskarna som utgör knappt 30 procent av de nordiska studenterna i Danmark.

I motsatt riktning är Sverige det land som har flest danska utbytesstudenter. Enligt Nordisk Statistikbank studerade sammanlagt 619 danskar i Sverige under perioden 2015-2016. Det utgör 19,5 procent av det totala antalet nordiska studenter i landet.

Procentuellt är det dock på Island som danskarna utgör den största andelen. 66 danskar studerade där under 2015-2016, vilket motsvarar lite drygt 39 procent av Islands samlade antal nordiska utbytesstudenter under perioden.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Fakta: Nordiskt utbildningssamarbete
Norden har sedan 1996 haft gemensamma regler för utbildningar på både gymnasie- och högskolenivå. Det betyder att man som medborgare i ett nordiskt land har samma rättigheter och tillgång till utbildningar i samtliga länder. Har man exempelvis precis gått ut gymnasiet är det möjligt att söka högskole- och universitetsutbildningar i samtliga nordiska länder enligt samma villkor som gäller i hemlandet.

Antalet nordiska utbytesstudenter i Danmark 2015-2016
Svenskar      1 236
Norrmän       2 407
Islänningar    339
Finländare     241

Antalet svenska utbytesstudenter i Norden 2015-2016
I Danmark     1 236
I Norge          559
I Finland        1 842
I Island          154