Femern Bält-projektet får nästan en miljard danska kronor i EU-stöd

Den danska järnvägen ner till den kommande Fehmarn Bälttullen ska moderniseras och bland annat ska den gamla Storströmsbron ersättas med ett nybygge. Foto: News Öresund

Den danska järnvägensutbyggnaden från Ringsted till Femern Bält-förbindelsen har beviljats 920 miljarder danska kronor i stöd från EU-kommissionen. 39 europeiska projekt får sammantaget medel i ansökningsrundan där det danska projektet har fått det största beloppet. Sammantaget har Femern Bält-projektet fått närmare 7 miljarder danska kronor i EU-stöd hittills.

Ansökningsrundan som offentliggjordes idag gäller EU:s infrastrukturfond ”Connecting Europe Facility (CEF)” där 39 europeiska projekt har fått dela på lite mer än en miljard euro, motsvarande ungefär 7,6 miljarder danska kronor. Bakom den danska ansökan står A/S Femern Landanlæg och Banedanmark som nu beviljats närmare en miljard danska kronor för att bygga ut järnvägsspåren från Ringsted ner till Femern Bält-förbindelsen i Rødby på Lolland.

– Stödet understryker EU-kommissionens mycket starka uppbackning till Femern Bält-projektet. Det är vi självklart mycket glada för. EU stöttar projektet eftersom det inte bara binder Danmark och Tyskland bättre samman, men också eftersom det är centralt för den framtida gods- och persontrafiken mellan Skandinavien och övriga Europa, säger Ole Birk Olesen (LA), transport-, byggnads- och bostadsminister i Danmark.

Sammantaget har Femern Bält-projektet, som ska förbinda Danmark och Tyskland med en tunnel, erhållit närmare 7 miljarder danska kronor i EU-stöd och i den kommande budgetperioden (2021–2017) kommer det sannolikt att kunna sökas ytterligare stöd uppger ministeriet i sitt pressmeddelande. (News Øresund)