Fehmarn bält-tunneln 8,9 miljarder dyrare

Danmarks transportminister Magnus Heunicke (S) ser problemen hopa sig kring det planerade tunnelbygget under Fehmarn bält. Foto: News Øresund – Johan Wessman

NYA UPPGIFTER: De anbud som det statliga danska tunnelföretaget Femern A/S fått in för bygget av tunneln mellan Tyskland och Danmark är 8,9 miljarder danska kronor dyrare än beräknat. Anledningen till att projektet endast uppges bli 2,2 miljarder dyrare är att resten av kostnadsökningen tagits ur kostnadsreserven som nu är förbrukad.

Sent i går presenterade danska Transportministeriet en uppdaterad budget för bygget av tunneln under Fehmarn bält som upprättats av Femern A/S. Enligt denna nya budget hade kostnaden för att bygga tunneln från kust till kust ökat med 2,2 miljarder danska kronor till 54,9 miljarder danska kronor. Till det kommer danska landanläggningar till en kostnad av 9,5 miljarder. Totalt 64,4 miljarder kronor.

Vad som inte framgick var att anbuden från de konsortier som ingår i budgivningen på tunnelbygget var hela 8,9 miljarder dyrare än förväntat. Men genom att tömma projektets ekonomiska reserver på 6,7 miljarder räckte det att utöka budgeten med 2,2 miljarder till 54,9 miljarder kronor.

Till danska branschtidningen Ingeniøren uppger Femern A/S kommunikationsdirektör Ajs Dam att uppgifterna från entreprenörerna är ett uttryck för de maximala priserna för de fyra största kontrakten som svarar för 75-80 procent av byggkostnaden.
Det var de preliminära anbuden på dessa kontrakt som i går kväll presenterades för politikerna för de sju Folketingspartier som står bakom uppgörelsen om att bygga Fehmern bält-tunneln.

Femern A/S har nu fått i uppgift av Danmarks Transportminister Magnus Heunicke (S) att pressa tillbaka priset på tunnelbygget under de avslutande förhandlingarna med de konsortier som vill lämna slutgiltiga anbud på projektet.
På tunnelföretagets hemsida framgår att en möjlighet som diskuteras är att se över tidsplanen och eventuellt senarelägga bygget. Det står redan klart att den tyska järnvägsutbyggnaden fram till tunneln inte blir klar förrän tidigast tre år efter den planerade tunnelinvigningen 2021.
”Vi är inte nöjda med de anbud vi mottagit. De är efter vår värdering för höga i förhållande till uppdraget som ska lösas. Vi har därför lagt en plan för hur priserna kan rediceras i samarbete med de entreprenörer som lämnar anbud” skriver Femern A/S. (News Øresund)

 

Läs mer:

Strid om kalkylen inför Folketingets beslut om Fehmarn bält-tunneln

Tre år med diesellok i Fehmarn bält-tunneln – tysk järnväg dubbelt så dyr

Fler fordon väntas köra genom Fehmarn Bälttunneln

Fakta:

Transportministeriets nya uppgifter om tunnelprojektet mellan danska Rødby och tyska Puttgarden

8,9 miljarder dyrare. Anbuden på tunnelbygget som inkommit till det statliga tunnelbolaget Femern A/S blev 8,9 miljarder danska kronor dyrare än beräknats. Genom att tömma projektets ekonomiska reserver på 6,7 miljarder behöver budgeten endast uppräknas med 2,2 miljarder kronor. Nu kräver Danmarks transportminister Magnus Heunicke (S) en omförhandling med entreprenörerna.
– De priser som lämnats in är betydligt högre än Femern A/S förväntat sig. Det innebär att en för stor del av projektets reserver förbrukas. Så Femern A/S har ett tydligt uppdrag att förhandla ned priset, säger Magnus Heunicke i en kommentar.

64,4 miljarder. Kostnaden för att bygga Fehmarn bält-tunneln beräknas nu öka till 54,9 miljarder danska kronor från land till land. Utöver det kostar de danska landanläggningarna 9,5 miljarder kronor, totalt 64,4 miljarder kronor. Om trafikprognoserna håller tar det 39 år att betala tillbaka lånen på tunnelbygget.

Fehmarn bält-tunneln 8,9 miljarder dyrare

Skiss på Fehmarn bält-tunnelns nedfart. Grafik: Femern A/S

EU-stödet riskerar att minska. Transportministeriet flaggar för att det finns en risk för att 18-procent av medlen i den EU-fond som ska ge bidrag till tunnelbygget överförs till den nya så kallade Juncker-planen. Därmed riskerar EU-stödet till tunnelbygget att minska eller försenas. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker planerar att skapa en ny strategisk investeringsfond döpt till EFSI med hjälp av 16 miljarder euro från egna EU-medel och 5 miljarder euro från Europeiska Investeringsbanken, EIB. Även den nya fonden ska kunna ge bidrag till infrastrukturprojekt.

Tyska miljögodkännandet är inte klart. Tyska myndigheter är ännu inte klara med att behandla Femern A/S svar på de över 3 000 svaromål som lämnats in. Innan prövningen är klar kan inte Tyskland formellt godkänna tunnelbygget.

Tidsplan för tysk järnvägsutbyggnad dröjer. Tyska Förbundstransportministeriet och järnvägsbolaget Deutche Bahn har ännu inte presenterat en uppdaterad tidsplan för utbyggnaden av järnvägen fram till tunneln. Magnus Heunicke har tidigare hänvisat till tyska besked om att utbyggnaden till en ny dubbelspårig och elektrifierad järnväg inte blir klar förrän 2024. Det innebär att Fehmarn bält-tunneln endast kan trafikeras med diesellok under de tre första åren efter invigningen som beräknas ske 2021.