17 universiteter og højere læreanstalter med i alt omkring 189 000 studerende i Øresundsregionen

I Øresundsregionen findes 17 danske og svenske universiteter, højskoler og højere læreanstalter. Heraf de 13 på Sjælland med omkring 119.000 studerende og 4 i Skåne med omkring 70.000 studerende.

Kort version:

17 universiteter og högskolor inklusiv 3 filialer

Københavns Universitet
(40 882 studerende, forskerstuderende 2 968)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
(10 311 studerende, forskerstuderende 1 393)

Copenhagen Business School
(17 677 studerende, forskerstuderende 239)

IT-universitetet
(1 915 studerende, forskerstuderende 51)

Roskilde Universitet (RUC)
(8 045 studerende, forskerstuderende 340)

Danmarks medie- og journalisthøjskole
(360 studerende, forskerstuderende 20)

Kunstakademiets Arkitektskole
( 1 860 studerende, forskerstuderende 59)

Professionshøjskolen UCC
(10 500 studerende)

Professionshøjskolen Metropol
(10 500 studerende)

University College Sjælland
(8 000 studerende)

Lunds Universitet
(30 599 studerende, forskerstuderende 2 803)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
(1 150 studerende, forskerstuderende 90)

Malmö Högskola
(24 000 studerende, forskerstuderende 173)

Högskolan Kristianstad
(13 500 studerende)


3 universitetsfilialer fra universiteter fra andre regioner

Aarhus Universitet, København

Aalborg Universitet, København

Syddansk Universitet, København

Desuden findes det internationelle World Maritime University i Malmø (112 studerende, forskerstuderende 25)

Andre højere læreanstalter er Danmarks medie- og journalisthøjskole (1 998 studerende) og Kunstakademiets Arkitektskole (1 860 studerende og 59 forskerstuderende).

OM STATISTIKKEN
Der er stor forskel på betegnelsen højskole i Sverige og Danmark. I Sverige har en højskole traditionelt været et universitet alene med kandidatuddannelser og ingen forskeruddannelser. Disse regler er dog ændret fra 2010 og højskolerne kan i dag efter godkendt ansøgning til Högskoleverket samt efter en beslutning i Riksdagen få lov at kalde sig universitet samt uddanne doktorander. I Danmark svarer professionshøjskolerne omtrent til de svenske högskolar. En dansk professionshøjskole udbyder professionsrettede korte eller mellemlange videregående uddannelser, men ingen på kandidatniveau.

Lang version:

Universiteter og högskolor

Københavns Universitet
Antal studerende: 40 882 1)
Antal forskerstuderende: 2 968 2)

Det største universitet på den danske side af sundet er Københavns Universitet. Den videnskabelige personalestyrke svarede i 2013 til 5.270 heltidsstillinger. Af disse tilhørte næsten 4 af 10 de tekniske eller naturvidenskabelige fakulteter og 35 % det sundhedsvidenskabelige område. Universitetet har fire campus i centrale København. Der er også faciliteter andre steder, eksempelvis et campus i Taastrup, hvor det sundhedsvidenskabelige fakultet samt det natur- og biovidenskabelige fakultet har lokaler.
Link til hjemmeside: http://www.ku.dk

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Antal studerende: 10 311 1)
Antal forskerstuderende: 1 393 2)

På Danmarks Tekniske Universitet uddannes fremtidens ingeniører. De fleste studerende læser på universitetets lokaler i Lyngby eller på campuset i Ballerup. Der er flere mindre campus, blandt andet i Risø, hvor forskningen først og fremmest fokuserer på vedvarende energi, samt i Region Nord- och Midtjylland, hvor Institut for Akvatiske Ressourcer har et antal faciliteter.
Link til hjemmeside: http://www.dtu.dk

Copenhagen Business School
Antal studerende: 17 677 1)
Antal forskerstuderende: 239 2)

Copenhagen Business School er en handelshøjskole, som uddanner studerende først og fremmest indenfor erhvervsøkonomiske områder som bogføring og organisation til internationelle forretninger og politik. Skolen ligger på Frederiksberg.
Link til hjemmeside: http://www.cbs.dk

IT-universitetet
Antal studerende: 1 915 1) Antal forskerstuderende: 51 2) 

På IT-universitetet fokuserer de studerende på områder som digitale medier og design, softwareudvikling og informationsteknik. IT-Universitetet var tidligere et fakultet ved Copenhagen Business School, men blev et selvstændigt universitet 2003. Nu ligger universitetet tæt ved Amager Fælled og DR-byen.
Link til hjemmeside: http://www.itu.dk

Roskilde Universitet (RUC)
Antal studerende: 8 045 1)
Antal forskerstuderende: 340 2) 

Ved Roskilde Universitet er der 8.045 heltidsstuderende per 1. oktober 2014. Universitetet, der åbnede 1972, fokuserer på fire forskningsområder: Globaliserings dynamik, ulighed og nye internationale samspilsformer, medier og kommunikation, miljørisiko og designing human technologies.
Link til hjemmeside: http://www.ruc.dk

Danmarks medie- og journalisthøjskole
Antal studerende: 360 Antal forskerstuderende 20

Ved to campus i henholdsvis Århus og Emdrup i København tilbydes uddannelser indenfor emner som journalistik, TV- og medieproduktion, grafisk design og fotografisk kommunikation.
Link til hjemmeside: http://www.dmjx.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
Antal studerende: 1 860 7)
Antal forskerstuderende: 59 8)

Et stenkast fra Københavns operahus findes Kunstakademiets Arkitektskoles hovedlokaler. Der findes også lokaler tæt ved Amalienborg samt på Bornholm. På skolen uddannes blandt andet fremtidige arkitekter og designere.
Link til hjemmeside: https://kadk.dk

Professionshøjskolen UCC
10 500 studerende

Det nye bykvarter Carlsberg Byen i vil fra 2016 danne rammen om UCC’s uddannelser i København. UCC er en af Danmarks største udbydere af lærer- og pædagoguddannelser og uddanner desuden sygeplejersker, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere.

Professionshøjskolen Metropol
10 500 studerende

Professionshøjskolen Metropol blev dannet ved en fusion af seks uddannelsesinstitutioner i 2008 og tilbyder et bredt spektrum af uddannelser indenfor det sundhedsfaglige og samfundsfaglige felt samt indenfor pædagogik samt teknologi.

University College Sjælland
8 000 studerende

På University College Sjælland tilbydes uddannelser inden for det sundhedsfaglige område samt uddannelser som bioanalytiker, lærer og pædagog som leisuremanagement. Uddannelsesstederne spreder sig over seks sjællandske byer, Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Roskilde samt Nykøbing F.

Lunds Universitet
Antal studerende: 30 599 3)
Antal forskerstuderende: 2 803 4) 

Lund Universitet er et af Nordens ældste universiteter. Efter Danmark havde tabt Skåne ved Freden i Roskilde 1658, grundlagdes universitetet 1666 som en del af forsvenskningen af de tidligere danske områder. I dag er Lund kendt for sit udprægede studenterliv, men her findes udover det brede uddannelsesudbud også stor fokus på forskning. For tiden bygges to store forskningsanlæg i det nordlige Lund – MAX IV laboratoriet og ESS, og Medicon Village er også lokaliseret i Lund. Lunds Universitet har campus i Helsingborg og dele af det medicinske fakultet ved Lunds Universitet er placeret på sygehusområdet i Malmø. Fakultetets hovedbygning i Malmø hedder Clinical Research Centre (CRC). Bygningen er tegnet af Nyréns Arkitektkontor AB og vandt årets stadsbyggnadspris i Malmø 2007. I Malmø findes også fakultetet for kunst med uddannelser indenfor musik, teater og kunst.

Campus Helsingborg har til huse i Tretorns gamle gummifabrik tæt ved Knutpunkten (stationen) i Helsingborg. Her uddannes blandt andet højskoleingeniører, og der udbydes også emner som uddannelsesvidenskab, service management, modevidenskab og strategisk kommunikation.
Link til hjemmeside: http://www.ch.lu.se

Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU), Alnarp
Antal studerende: 1 150
Antal forskerstuderende: 90 

Universitetet i Alnarp tillhører Sveriges Landbrugsuniversitet, SLU, og er lokaliseret mellem Malmø og Lund. I den smukke park med tilhørende slot læser de studerende blandt andet til landskabsarkitekter, haveingeniører og landmålere.
Link til hjemmeside: http://www.slu.se/alnarp

Malmö Högskola
Antal studerende: 24 000 Antal forskerstuderende: 173

Malmö Högskola er en relativt ung læreanstalt, som blev grundlagt i 1998 og som i dag har uddannelser indenfor flere forskellige områder. Högskolan uddanner blandt andet fremtidige tandlæger, tandplejere og ejendomsmæglere. Studerende, som læser til lærer bruger sine dage på Lærerhögskolan ved kvarteret Orkanen nær Malmøs Centralstation. Orkanen vandt i 2006 årets stadsbyggnadspris.
Link til hjemmeside: http://www.mah.se

Högskolan Kristianstad
Antal studerende: 13 500 Antal forskerstuderende: har ikke eksaminationsrettigheder 

I et nordøstlige Skåne findes Högskolan Kristianstad, hvor der tilbydes uddannelser indenfor en række discipliner, blandt andet biologi, økonomi og gastronomi. Campusområdet ligger i tidligere regimentsbygninger – regiment P6 – på cykelafstand fra det centrale Kristianstad.
Link til hjemmeside: http://www.hkr.se

Universitetsfilialer fra universiteter fra andre regioner

Aarhus Universitet København
Antal studerende:
Antal forskerstuderende: 

Institutionen for uddannelse og pædagogik ved Aarhus Universitet huser dele af sin virksomhed i filialer i Emdrup i København. Institutionen for uddannelse og pædagogik blev grundlagt den 1. juni 2007 gennem en sammenlægning af Aarhus Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitet.
Link til hjemmesiden: http://edu.au.dk

Aalborg Universitet København
Antal studerende:
Antal forskerstuderende: 

I Nokias tidligere danske hovedkvarter i Sydhavnen er samtlige aktiviteter, som Aalborg Universitet har i København, samlet. Forskere fra elleve af universitetets institutioner er repræsenterede her, og uddannelsesudbuddet omfatter 9 bacheloruddannelser og 23 kandidatuddannelser.
Link til hjemmeside: http://www.aau-cph.dk

Syddansk Universitet København
Antal studerende:
Antal forskerstuderende:

Syddansk Universitet har siden en sammenlægning med Statens Institut for Folkesundhed en filial i København. Forskningen her fokuserer blandt andet på børns sundhed, livsstil og helbred samt sundhed i Danmark og på Grønland.
Link til hjemmeside: http://www.sdu.dk/om_sdu/byerne/koebenhavn

Internationelle læreanstalter

World Maritime University
Antal studerende: 112 5)
Antal forskerstuderende: 25 6) 

World Maritime University, som blev grundlagt af FN-organet International Maritime Organization i 1983, tilbyder videreuddannelser på master- og doktorandniveau indenfor maritimrelaterede områder. Dette omfatter områder som søfartssikkerhed, det marine miljø, søret samt fragt og logistik. I april 2015 flyttede universitetet ind i Havneforvaltningens tidligere bygning, og huset har fået en ny moderne tilbygning, der er tegnet af den danske arkitekt Kim Utzon.
Link til hjemmeside: http://www.wmu.se

Andre højere læreanstalter

Danmarks medie- og journalisthøjskole
Antal studerende: 1 998
Antal forskerstuderende:

Ved to campus i henholdsvis Århus og Emdrup i København tilbydes uddannelser indenfor emner som journalistik, TV- og medieproduktion, grafisk design og fotografisk kommunikation.
Link til hjemmeside: http://www.dmjx.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
Antal studerende: 1 860 7)
Antal forskerstuderende: 59 8)

Et stenkast fra Københavns operahus findes Kunstakademiets Arkitektskoles hovedlokaler. Der findes også lokaler tæt ved Amalienborg samt på Bornholm. På skolen uddannes blandt andet fremtidige arkitekter og designere.
Link til hjemmeside: https://kadk.dk

1) Antal studerende indskrevne på universitetets grundniveau og avanceret niveau per 1. oktober 2014. Doktorandstuderende er ikke inkluderet i dette tal.

2) Antal indskrevne forskerstuderende 2013

3) Antal registrerede studerende på grundniveau og avanceret niveau efteråret 2014. Doktorandstuderende og studerende på bestillingsuddannelser er ikke inkluderet i dette tal.

4) Antal aktivt studerende og forskerstuderende, efteråret 2014.

5) Antal studerende optaget efteråret 2014 til det 14 måneder lange kandidatprogram.

6) Antal indskrevne forskerstuderende

7) Antal studerende indskrevne på grundniveau og avanceret niveau, den 1. oktober 2012

8) Antal indskrevne forskerstuderende, den 1. oktober 2012

Kilder: Danske Universiteter, Malmö Stad, Universiteternes hjemmesider, Universitetskanslersämbetet, Danmarks Statistik, Högskoleverket

OM STATISTIKKEN
Der er stor forskel på betegnelsen højskole i Sverige og Danmark. I Sverige har en højskole traditionelt været et universitet alene med kandidatuddannelser og ingen forskeruddannelser. Disse regler er dog ændret fra 2010 og højskolerne kan i dag efter godkendt ansøgning til Högskoleverket samt efter en beslutning i Riksdagen få lov at kalde sig universitet samt uddanne doktorander. I Danmark svarer professionshøjskolerne omtrent til de svenske högskolar. En dansk professionshøjskole udbyder professionsrettede korte eller mellemlange videregående uddannelser, men ingen på kandidatniveau.