DSB-strejken kan fortsätta på måndag

Tågen på Hovedbanegården riskerar att bli stillastående på måndag. Foto: News Øresund

På måndag kan den danska tågtrafiken återigen stå still. Den konflikt som orsakade tågstoppet i måndags är inte löst, och i det anonyma varsel som föregick måndagens strejk varnar tågpersonalen för upprepade strejker om inte nya överenskommelser sluts, rapporterar DR.

Under måndagen stod DSB: s tåg stilla i Danmark, och inga tåg passerade Öresundsbron i någon riktning under stora delar av dagen. Det som utlöst strejken är en konflikt om ”tillidsmän”, det vill säga medarbetarnas utvalda representanter och språkrör. DSB menar att det finns en överenskommelse med fackföreningen Dansk Jernbaneforbund om att de tidigare 99 ”tillidsmännen” ska bantas ner till 41, och att de nya arbetarna skulle ha utsetts innan 1 april. Fackföreningen menar att minskningen av ”tillidsmän” endast skulle bli verklighet när även avtal om lön och arbetstid fanns på plats. Efter den 1 april menar Dansk Jernbaneforbund att det inte finns några ”tillidsmän”, medan DSB tillbakavisar uppgifter om att de sagt upp representanterna.

Det är inte Dansk Jernbaneforbund som utlyst strejkerna, utan en grupp anonyma anställda i DSB. I det varsel som föranledde måndagens strejk står att arbetet kommer att nedläggas även måndag 8 april om inga nya representanter utsetts. Då strejken inte organiserats av en fackförening i förbindelse med förhandlingar, kan strejken dock strida mot dansk arbetsrätt, och såväl organisatörer som de strejkande riskerar bötesbelopp. Det kan även bli påföljder för fackföreningen Dansk Jernbaneforbund om de inte kan förhindra sina medlemmar från att delta i arbetsnedläggningar som strider mot överenskommelserna. Fackföreningen uppmanar därför sina medlemmar att inte delta i eventuella kommande strejker. Trots uppmaningen finns stor risk för fortsatt konflikt, menar Casper Schröder, DR: s ekonomikorrespondent:
– Allt tyder på att de anonyma anställda som står bakom den här nedläggningen av arbetet kommer att återuppta operationen på måndag. Jag har talat med en av dem, och han säger att kamplusten fortsatt finns och att stridsyxan inte är begraven”, säger han till DR. (News Øresund)