DSB och Skånetrafiken vill återgå till tågtrafik som före id-kontrollerna

Det råder fortsatt osäkerhet om det går att flytta den inre svenska gränskontrollen från stationen i Hyllie och ombord på tågen under resan över Öresund i samband med att i id-kontrollerna slopas och gränskontrollerna förstärks. Foto: News Øresund

Klockan 00.06 i natt går det första tåget på ett år och fyra månader från Danmark till Sverige där passagerarna slipper genomgå en id-kontroll vid Kastrup. Samtidigt upphör även id-kontrollerna för alla som åker buss eller färja över Öresund. Skånetrafikens och DSB:s ambition är att så snart som möjligt återgå till tågtrafiken över sundet som den såg ut innan id-kontrollerna infördes, men först måste polisen ge besked om vad de nya förstärkta gränskontrollerna innebär. Vad gäller de tidigare planerna på att flytta gränskontrollen från Hyllie ombord på tågen har News Øresund inte kunnat få några besked om huruvida det fortfarande går att genomföra.

FÄRJA OCH BUSS. För färjeresenärerna mellan Helsingör och Helsingborg och bussresenärer över Öresund kan läget snabbt återgå till det normala på den danska sidan där id-kontrollerna utförts. Tidtabellen blir densamma men bussbolagen och HH-Ferries / Scandlines slipper den dyrbara bemanningen av id-kontrollen. När passagerna kommer till Sverige finns den tillfälliga inre gränskontrollen kvar i förstärkt form.

TÅG – DANSKA SIDAN (id-kontrollen). För tågresenärerna som åker över Öresundsbron blir det stora förbättringar på dansk sida när id-kontrollerna slopas, men det dröjer innan det kommer att märkas fullt ut. Redan vid midnatt mot torsdagen den 4 maj upphör kravet på id-kontroll. Därmed kan tågpassagerare på väg mot Sverige lugnt sitta kvar på tåget under uppehållet på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Det blir därmed möjligt att åter åka direkt från Köpenhamn H och andra stationer på den danska sidan och vidare till Sverige utan att behöva kliva av tåget. Även id-kontrollerna som genomförs på Köpenhamns Huvudbangård för passagerare med SJ eller Bornholmstågen slopas. På de danska stationerna kan det åter skyltas med tåg mot Malmö.

Enligt Tony Bispeskov, informationschef vid det danska tågbolaget DSB, är ambitionen att återgå till den trafik över Öresund som rådde före den 4 januari 2016, då id-kontrollerna infördes. Någon tidsplan finns dock inte, eftersom den svenska polisen ännu inte gett några besked om vad den förstärkta gränskontrollen innebär. En ny körplan måste också ta hänsyn till andra parter, som SJ och godstågsoperatörerna vars transporter kan gå långt ner i Europa.

– En körplan kan inte göras om från det ena ögonblicket till andra. Vi är beroende av Banedanmark och Trafikverket som beslutar om körplanerna, och vi vet inte exakt hur det kommer att se ut med gränskontrollen på den svenska sidan. En flytande gränskontroll innebär inte heller något hinder för tågtrafiken, så nu väntar vi på att få höra hur man ska genomföra den. Vi saknar detaljer, men vill mycket gärna tillbaka till normalsituationen igen. Id-kontrollerna har ju inneburit färre tåg, längre restid, och på dansk sida har många tåg inte kunnat köra till och från Kastrup. Från Jylland eller Fyn har man inte längre kunnat resa direkt till flygplatsen, säger Tony Bispeskov till News Øresund.

TÅG – SVENSKA SIDAN (gränskontrollen). Fram till onsdagsmorgonen gick det inte att få klarhet i hur inrikesminister Anders Ygemans (S) besked om ”i det närmaste total gränskontroll” går att förena med det nya dansk-svenska avtalet som gör det möjligt att flytta gränskontrollen från Hyllie ombord på tågen. Flyttas kontrollen ombord på tågen kan det extra långa stoppet på Hyllie på cirka tio minuter och ett lika långt stopp på Malmö C slopas. Men om gränskontrollen ska genomföras ombord på tågen måste det ske efter att de passerat gränsen till Sverige vilket ger några få minuter att utföra kontrollen på.

– Vi måste analysera vad regeringens besked idag innebär för möjligheten till ombordkontroll, säger Patrik Engström, chef för den nationella gränspolisen i Sverige, till News Øresund.

För Sydsvenskan uppger han att den utökade gränskontrollen innebär att antalet polisanställda som arbetar med gränskontrollen behöver ökas från dagens 130 till mellan 250 och 280. Sker kontrollen ombord på tågen krävs fler polisanställda än om gränskontrollen sker på plats i Hyllie. Polisen kommer att ha ett extrainsatt möte om de nya utökade gränskontrollerna. Vid tisdagens presskonferens i Stockholm uppgav inrikesminister Anders Ygeman att regeringen räknar med att polisens kostnader för den utökade gränskontrollen blir 60-80 miljoner kronor och att det ryms inom den budgetförstärkning som redan är beslutad.

BIL – ÖRESUNDSBRON. Den förstärkta gränskontrollen kommer också att märkas vid Öresundsbrons betalstation i Lernacken, där det ska införas kameraövervakning som automatiskt kan identifiera fordon och nummerskyltar och som ska kopplas samman med information från övriga EU-länder. Utrustning för att röntga fordon ska installeras och Sverige ska verka för EU-regler som gör det möjligt med biometrisk identifikation – det vill säga avläsning av människors unika kroppsformer. Här har dock den svenska polisen redan tidigare kontrollerat i det närmaste samtliga bilister.

FLERA FÖRKLARINGAR TILL ATT ID-KONTROLLERNA SLOPAS. Infrastrukturminister Anna Johanssons (S) kommenterade vid presskonferensen att id-kontrollerna inte slopas, utan att regeringen avstår från att förlänga kontrollerna efter att de löper ut natten till den 4 maj. Att id-kontrollerna inte förlängs förklarade inrikesminister Anders Ygeman med att antalet asylsökande minskat med 80 procent och att regeringen istället valt att intensifiera gränskontrollerna. I medierna har samtidigt en rad andra förklaringar lyfts fram. ”Kritiken från EU-kommissionen ligger bakom de avskaffade id-kontrollerna” skriver Sydsvenskan och pekar på ett svar från EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos på en fråga från EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C). ”Miljöpartiet brottade ner sossarna” skriver Aftonbladet och pekar på att id-kontrollen länge varit en stridsfråga mellan regeringspartierna.

FÖRSTÄRKT GRÄNSKONTROLL FLYTTAR FOKUS FRÅN FLYKTINGAR TILL TERRORISM. Samtidigt som inrikesminister Anders Ygeman vid tisdagens presskonferens betonade att vi inte ska återgå ”till situationen vi hade innan id- och gränskontrollerna” som motiv till att gränskontrollen förstärks har många tolkat förändringen som en förskjutning från flyktingkontroll till kontroller med ökad fokus mot terrorism. Tecken på det är den ökade kameraövervakningen vid Öresundsbrons betalstation, samt utrustningen för att röntga fordon. Dessutom ska samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen öka, enligt direktiv från Regeringen.

MÅNGA NÖJDA RÖSTER – BÅDE FÖR RESANDET OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. Infrastrukturminister Anna Johansson medgav vid tisdagens presskonferens att regeringen varit medveten om att id- och gränskontrollerna drabbat Öresundspendlarna hårt. Många positiva kommentarer hördes efter beskedet och Facebookgruppen BroenLives pendlartalesman Michael Randropp skålade glatt inför danska TV2 Lorry. Till News Øresund säger han att de tror att det kommer att ta cirka sex veckor innan DSB hinner göra om sina körplaner så att de slopade id-kontrollerna får fullt genomslag på tågtrafiken. Det bekräftas dock inte av DSB, som inte vill lämna några besked i frågan. Samtidigt gör Michael Randropp en mera pessimistisk bedömning av möjligheten att flytta den inre svenska gränskontrollen från Hylle ombord på tågen över Öresund nu när gränskontrollen ska intensifieras.

– Jag tror gränskontrollen blir kvar i Hyllie, säger han.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen twittrade snabbt att det var bra att Sveriges regering upphäver id-kontrollen så att Öresundsregionen kan utvecklas utan hinder. Därefter kom en lång rad jublande kommentarer från lokala och regionala politiker i Skåne. Från Miljöpartiet och Centerpartiet hördes kanske de mest nöjda kommentarerna och då inte bara för pendlarnas skull, utan för att partierna verkar för öppna gränser och den mänskliga rättigheten att kunna söka asyl. (News Øresund – Johan Wessman och Anna Palmehag)

 

FAKTA: Id- och gränskontrollen

ID-KONTROLLERNA infördes den 4 januari 2015 och upphör att gälla den 4 maj 2017. De har sköts av transportföretag som fraktar passagerare med tåg, buss eller fartyg från Danmark till Sverige. En svensk regeringsförordning säger att inga passagerare får följa med från Danmark till Sverige utan att de har en giltig och godkänd legitimation. Sveriges regering har tidigare meddelat att såväl svenska som utländska transportföretag ska få ersättning för sina kostnader för id-kontrollen och vid tisdagens presskonferens uppgavs att ersättning även kommer att utgå för kostnaden att avveckla id-kontrollerna.

GRÄNSKONTROLLERNA infördes den 12 november 2015 och sköts av svensk polis och civilanställda passkontrollanter när passagerarna anlänt till Sverige, bland annat vid Öresundsbrons betalstation, tågstationen i Hyllie och hamnarna i Helsingborg, Göteborg och Trelleborg. Danmark har en motsvarande inre gränskontroll vid hamnar och landgränser mot Tyskland. Med inre gränskontroll menas att det rör sig om lädergränser inom EU, inte EU:s yttre gräns.