Det svenska försvaret ska rustas upp – men partierna är oeniga om notan

Det svenska försvaret står inför en rejäl upprustning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

För första gången sedan 1970-talet ska det svenska försvaret rustas upp. Det är alla riksdagspartier eniga om, men frågan om hur mycket upprustningen ska kosta har delat partierna i två läger. Under tisdagen lämnades förslaget till den svenska försvarsministern – utan underskrifter från de borgerliga partierna.

Sedan 2017 har en tillsatt försvarsberedning med representanter från alla svenska riksdagspartier arbetat för att ta fram ett förslag till försvarspolitiken under perioden 2020-2025. Under tisdagen lämnades förslaget till försvarsminister Peter Hultqvist (S) och för första gången någonsin fanns inte alla partiernas underskrifter på förslaget – som traditionellt sett är blocköverskridande.

Dock är samtliga riksdagspartier eniga om att försvaret måste rustas upp rejält. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge och ett ökat hot från Ryssland nämns som två orsaker. I förslaget framgår det att 84 miljarder svenska kronor ska läggas på försvaret 2025, vilket är en kraftig ökning från dagens 53 miljarder. Det skulle innebära att 1,5 procent (1,6 procent inklusive pengarna till civilförsvaret) av Sveriges BNP skulle läggas på försvaret, till skillnad från dagens en procent.

Det är just detta belopp som satt käppar i hjulet i förhandlingarna. De borgerliga partierna ser den föreslagna summan som en miniminivå för upprustningen, medan försvarsminister Peter Hultqvist vill fortsätta diskutera kostnaderna i höst. Oenigheten fick de borgerliga partierna att lämna förhandlingarna och förslaget lämnades därmed in utan deras underskrifter.

I förslaget framgår bland annat att upprustningen ska ske i form av fyra nya regementen, antalet värnpliktiga ska utökas från 3 000 till 8 000 per år och en stor del av försvarets befintliga utrustning ska uppdateras. Det innebär bland annat att det kommer bli en utökad verksamhet på Revinge utanför Lund.

Riksdagen ska besluta om förslaget under nästa år. Om man inte lyckas komma överens om notan för upprustningen har Liberalerna, som tillsammans med Centerpartiet ingår i det nuvarande samarbetet regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, meddelat att de är villiga att köra över regeringen i frågan genom att söka stöd hos Sverigedemokraterna och därmed uppnå en majoritet i riksdagen. (News Øresund)