Datacenter från Apple, Google och Facebook utmanar danska miljömål – ökar elkonsumtionen 17 procent

Det kommer att krävas två havsbaserade vindkraftsparker för att försörja de datacentraler som Google, Apple och Facebook planerar att bygga i Danmark. Det uppger Klimarådet. Foto: News Øresund

Det gröna omställningen i Danmark utmanas av it-jättarna Facebook, Apple och Googles planer på nya datacenter i Danmark. En ny analys från Klimarådet visar att de nya datacentralerna väntas öka den samlade danska elförbrukningen med 17 procent under de kommande tio åren. De nya jobben som ska skapas bör enligt Klimarådet ställas mot att det danska samhället får extra kostnader som fram till 2030 växer till 400 miljoner danska kronor årligen om alla nya datacenter ska försörjas med grön ström. 

Om alla datacenter som planeras ska försörjas med grön ström räknar Klimarådet med att det det år 2030 kommer att ge det danska samhället en extra årlig kostnad på 400 miljoner kronor. Anledningen är stödet till grön energi från år 2022 betalas via statskassan och att det kommer att krävas två nya havsbaserade vindkraftsparker enbart för att producera el till Facebook, Apple och Google i Danmark.

Klimarådet noterar att de tre datajättarna har lagt fram planer för hur de ska säkra att deras datacenter försörjs med grön el men poängterar att planerna till stora delar är ospecifika. Därför pekar Klimarådet på vikten av att de danska politikerna officiellt uttalar vad landet har för förväntningar till både datacenter och andra stora verksamheter som förbrukar mycket el.

Sommaren 2018 beslutade Folketinget i full enighet om ett nytt energiavtal som innebär att 55 procent av Danmarks energiförbrukning ska komma från förnyelsebara energikällor. (News Øresund)