Danskar strejkar mest i Norden – mycket mer än svenskar

En av de danska konflikter som bidragit till statistiken inträffade 2013, då 67 000 lärare blev lockoutade i 25 dagar. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Strejk eller lockout höll danskarna borta från jobbet 25 gånger så många dagar som svenskarna under åren 2008 till 2016, räknat per anställd. Det visar forskning från Aalborg Universitet. De flesta arbetsmarknadskonflikterna i Danmark har skett inom offentlig sektor.

Sett till Norden är antalet strejk- och lockoutdagar proportionellt klart flest i Danmark, följt av Norge, som dock bara hade hälften så många konfliktdagar som Danmark under de undersökta nio åren.

– Danmark är klart konfliktledande i Norden, säger Laust Høgedahl, arbetsmarknadsforskare vid Aalborg Universitet och den som tagit fram statistiken, till Finans.dk.

Trots att bara en tredjedel av de anställda i Danmark arbetar inom offentlig sektor sker de flesta konflikterna där. Enligt en genomgång av Finans pågick den senaste stora konflikten på den privata arbetsmarknaden 1998. Enligt Laust Høgedahl och hans kollega Mikkel Mailand vid Köpenhamns Universitet beror det bland annat på det tydliga övertaget för arbetsgivarna inom den offentliga sektorn. Dels handlar det om de ojämna ekonomiska förhållandena mellan offentliga arbetsgivare och anställda, där en konflikt kostar pengar för de anställda, medan arbetsgivarna tjänar ekonomiskt på den. Dessutom är arbetsgivarna även lagstiftare, som i Danmark kan gripa in och avsluta en konflikt genom en ny lag.

– Strejker kan dock ha opinionsbildande och politiska effekter till fördel för fackföreningarna, säger arbetsmarknadsforskaren Mikkel Mailand till Finans.

Båda forskarna pekar också på att fackföreningarna inom den privata sektorn är mer sammankopplade, vilket innebär att en strejk bara bryter ut om en majoritet av alla fackgrupperna röstar för det. (News Øresund)

Antalet förlorade arbetsdagar på grund av konflikt,
per 1 000 anställda under åren 2008-2016

Danmark       1 089
Norge            528
Finland         314
Sverige         44

Källa: Laust Høgedahl, Ahlborg Universitet, 2017