Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

Yttrandefrihet handlar inte bara om att provocera utan även om att lyssna och reflektera. Det var ett av budskapen när Bornholms borgmästare Winni Grosbøll höll Folkemødets invigningstal under torsdagen. Foto: News Øresund

BORNHOLM. Det första partiledartalet på Folkemødet handlade om Radikales stolthet över genomförda förbättringar av dansk asylpolitik. Torsdagens invigningstal av öns borgmästare bjöd på en uppmaning att hellre lyssna än provocera när yttrandefriheten diskuteras. Och så gör Fremskridtspartiet gör comeback i all tysthet. Folkemødet på Bornholm fick en myllrande start. Snart ska socialdemokraternes partiledare och statsminister Helle Thorning Schmidt tala.

Efter Folkemødets första dag i idylliska Allinge har många besökare noterat att det är ovanligt få politiker på plats på grund av nästa veckas folketingsval samtidigt som antalet poliser är större än någonsin tidigare på solskensön.
Nu under fredagen kommer politiken att ta mer plats med fyra partiledartal på en dag, bland annat av socialdemokraternes partiledare och statsminister Helle Thorning-Schmidt. 

Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

Radikale Venstres partiledare Morten Østergaard valde att fokusera på genomförda förbättringar av dansk asylpolitik i torsdagens tal på Folkemødet i Allinge på Bornholm. På bilden är han fångad strax innan han går upp på scenen. Foto: News Øresund

Det första partiledartalet på årets Folkemøde höll regeringspartiet Radikale Venstre under torsdagen. Efter en politisk musikquiz av folketingsledamoten Ida Auken ägnade partiledare Morten Østergaard hela talet om att prata om flyktingpolitik. Den så kallade utlänningsdebatten har tagit mycket plats i medierna under valkampen och de fyra borgerliga partierna Liberal Alliance, Konservative Folkeparti, Venstre och Dansk Folkeparti har bland annat en gemensam kampanj om att ”utlänningspolitiken ska tillbaka på spåret”.

Socialdemokraterna har framhållit att regeringen stramat asylpolitiken för första gången på tio år, men Morten Østergaard framhöll de förbättringar som regeringen gjort:
– Jag är stolt över de förbättringar som vi har gjort på asylområdet! Det sade han till klappsalvor från åhörarna på Bornholm.

Enligt Berlingske Barometer, som är ett genomsnitt av fler aktuella opinionsmätningar, får Radikale få 5, 1 procent av rösterna vilket är en tillbakagång med 4,4 procentenheter från valet 2011.

Idag fredag blir det mera stressigt på huvudscenen då fyra partiledare ska hålla sitt tal, bland annat statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

På en trappa i Allinges hamn berättade ett stort troll på en skylt att ”Trykkefrihedsselskabet gör oss otrygga”. Nu har polisen beslutat att flytta deras arrangemang på lördag från tältområdet till en skola i närheten. Foto: News Øresund

DET ÄR RUNT 2 600 ARRANGEMANG PÅ PROGRAMMET. Intresseorganisationer, föreningar och politiska partier tävlar om att markera sig på dagordningen. Bland dem allt från scouterna som byggt en scen av gamla tältdukar till allsång med socialdemokraternes tidigare partiledare Poul Nyrup Rasmussen till Fremskridtspartiet som återuppstått och där partistiftarens dotter och historiker Anne-Marie Glistrup berättar om sin pappas liv och politik. Två arrangemang har fått särskilt mycket uppmärksamhet; Trykkefrihedsselskabets debatt där Gert Wilders deltar, där mötet nu flyttas från ett tält till en skola, samt Danskernes Parti som bjudit in Gyllene Gryning i Grekland och Forza Nuova i Italien. Bornholms borgmästare Winni Grosbøll (S) tog upp de två i sitt invigningstal

– Och om man frågar mig om jag hellre varit förutan de två arrangemangen så … tjaa. Yttringsfrihet handlar inte bara om att provocera tillade hon och uppmanade deltagare såväl som debattörer och politiker att lyssna mer:
– I motsättning till valkampen är det tillåtet att ändra hållning på Folkemødet. Och gör det gärna en gång om dagen sa Winni Grosbøll (S)

Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

Skånska regionrådet Mätta Ivarsson (MP) är en av fem skånska talare som finns med på Folkemødets omfattande program. Här talar hon vid Øresundshusets mingel på torsdagskvällen. Foto: News Øresund

Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

Region Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) mötte besökarna som kom till det nya samarbetet Greater Copenhagens tält. Där berättade hon för News Øresund att hon ser fram emot det skånsk-danska samarbetet med 3 regioner och 79 kommuner som ska träffas på ett ”borgmästarmöte” i Kristianstad den 22 juni. Foto: News Øresund

Dansk flyktingpolitik i fokus under första partiledartalet på Folkemødet

Torsdagens politiska debatt i Øresundshuset om den kommande Fehmarntunneln hade fokus på hur det går att skapa nya jobb i norra Tyskland och Region Själland när den nya förbindelsen gör det möjligt att åka från Köpenhamn till Hamburg på 2,5 timmar. Lokala tågstationer i Rödby och i norra Tyskland och en tysk utredning om en trespårslösning fram till tunnelöppningen med ett elektrifierat lokalspår var några konkreta initativ som diskuterades. Stefan Seidler (till vänster) som är koordinator för det dansk-tyska samarbetet hos Schleswig-Hostein betonade att det fortfarande finns ett tyskt motstånd mot tunnelprojektet. Mätta Ivarsson, regionråd (MP) från Skåne, betonade vikten av att ha ett fortsatt miljöperspektiv i projktarbetet. Foto: News Øresund

I ÅR ÄR FLERA REPRESENTANTER FRÅN SKÅNE NÄRVARANDE. Det miljöpartistiska regionrådet Mätta Ivarsson deltog under torsdagen i en debatt om den kommande Fehmarntunneln.  Carina Nilsson (S) deltar i en debatt om danskarnas och svenskarnas hälsa, Andreas Schönström (S) om jobb för ungdomar och Milan Obradovic (S) om hållbar utveckling i Öresundshuset där den politiska samarbetsorganisationen Öresundskomiteen arrangerar flera events under Folkemødet. Henrik Fritzon, regionrådsordförande i Region Skåne deltar idag i en debatt om Köpenhamns flygplats betydelse och på lördag i debatten ”Greater Copenhagen eller Greater Cooperation” med frågan ”ska vi inte avsluta namnleken och komma igång med arbetet?” (News Øresund – Thea Wiborg – Johan Wessman)

Opinionsmätning: Jämnt mellan blocken 

Socialdemokraterne: 25,5 (24,8)
Radikale: 5,1 (9,5)
Socialistisk Folkeparti: 5,7 (9,2)
Enhedslisten: 8,1 (6,7)
Alternativet: 4,6 (-)
Röda blocket: 49,0

Venstre: 20,8 (26,7)
Konservative: 3,3 (4,9)
Liberal Alliance: 8,0 (5,0)
Kristendemokraterne: 0,8 (0,8)
Dansk Folkeparti: 18,1 (12,3)
Blå blocket: 51,0 procent

Källa: Berlingske Barometer den 12 juni. Det är ett genomsnitt av aktuella opinionsmätningar. I parentes valresultatet 2011

Bildtexter: