Borgmästare från tre länder kräver utbyggd infrastruktur för att öka nyttan av kommande Fehmarn Bält-tunnel

Bygg bort flaskhalsarna i infrastrukturen kräver ledande kommunalpolitiker i Hamburg, Köpenhamn och Malmö. Illustration från DN Debatt

Ledande kommunpolitiker från Hamburg, Köpenhamn och Malmö kräver i en debattartikel på  DN Debatt att infrastrukturen i norra Tyskland, på Själland och i Skåne byggs ut inför den kommande tunneln under Fehmarn Bält som i början av året fick ett tyskt myndighetsgodkännande. “För att fullt ut dra nytta av förbindelsen måste vi redan nu ta itu med flaskhalsar i infrastrukturen och därmed få fler att välja tåg i stället för flyg”, skriver Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen (S), Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh S) och Hamburgs borgmästare Peter Tschentscher SPD).

De tre politikerna pekar på att den tysk-danska tunneln även kommer att få stor betydelse för Sverige. Restiden med tåg från Malmö till Hamburg kommer att minska från 5 till 3 timmar samtidigt som godstransporterna snabbas upp och såväl kapaciteten på väg som järnväg utökas. Men för att få full nytta av den nya fasta förbindelsen till kontinenten krävs utbyggnader av den befintliga infrastrukturen i de tre länderna.

I debattartikeln pekas fem satsningar ut som extra viktiga:
En Ring-Syd förbindelse som ger direkttåg mellan Roskilde och Köpenhamns flygplats i Kastrup och eventuellt även till Malmö.
En snabb utbyggnad av södra stambanan i Sverige för att få bort nuvarande och kommande flaskhalsar.
Nya höghastighetsjärnvägar mellan Sveriges storstäder och med koppling vidare till Köpenhamn.
Fortsatta analyser av möjligheten att bygga en tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn, Öresundsmetron.
Förverkligande av planerna på S4, en tåglinje mellan Hamburg och Bad-Oldesole.
(News Øresund)