Bättre resultat för DSB under 2017

DSB uppvisade ett bättre resultat för 2017 än för 2016, men har fortfarande problem med förseningar som följd av slitna järnvägar och spårarbeten. På bilden syns Hovedbanegården i Köpenhamn. Foto: News Øresund

Den danska tågoperatören DSB uppvisar ett positivt resultat för 2017 efter brakförlusten året innan och resultatet före skatt landade på 274 miljoner danska kronor. Samtidigt lyckas tågoperatören inte nå målen om punktlighet på grund av slitna järnvägar och spårarbeten. Det visar DSB:s årsrapport för 2017. 

DSB uppvisar ett resultat på 274 miljoner danska kronor före skatt för 2017. Det är en rejäl uppgång efter 2016 års resultat som var nattsvart med en total förlust på 1,7 miljarder danska kronor. Orsaken då var dock inte att resandet föll utan att DSB gjorde sig av med över 100 oanvända tåg till ett värde av runt 2,8 miljarder danska kronor. Bortser man från de nedskrivningarna landade resultatet på 381 miljoner före skatt 2016, vilket kan jämföras med 2017 års korrigerade resultat för poster av enskild karaktär som landade på 548 miljoner danska kronor.

När det gäller förseningar klarar DSB målen för operatörspunktligheten, det vill säga den del av punktligheten som DSB själv ansvarar för. När det gäller den totala punktligheten ser det sämre ut, och där når man inte målen för vare sig fjärr- och regionaltågen eller S-tågen. Enligt årsrapporten beror det mestadels på slitna järnvägar och flertalet spår- och signalarbeten.

Rapporten lyfter även fram att DSB oroar sig över att den skånska tågtrafikens förseningar ska importeras till Köpenhamn genom regionaltågstrafiken. De föreslår därför att ett stängt tågsystem mellan Malmö och Köpenhamn som lösning på förseningarna över Öresund. (News Øresund)

Läs mer om DSB:s förslag om skytteltrafik mellan Lund och Köpenhamn här.

Läs hela DSB:s årsrapport här.