Arla ska spara fyra miljarder

Mjölkbönderna i Sverige, Danmark och några övriga nordeuropeiska länder, som äger Arla, vill att bolaget ska betala sina ägare och leverantörer bättre. Foto: News Øresund – Johan Wessman

På tre år ska mejerikoncernen Arla spara fyra miljarder svenska kronor – motsvarande tio procent av driftskostnaderna bortsett från råvaruinköpen – med målet att kunna betala sina ägare och leverantörer bättre. Antalet anställda ska minska och alla länder och områden kan komma i fråga, uppger vd Peder Tuborgh för Børsen.

Mejerikoncernen är pressad av att priset på skummjölkspulver har fallit, medan priset på smör i form av varumärkesprodukter – något Arla satsar på – inte stigit lika mycket som industrismör. Det innebär att bolaget förlorat i konkurrenskraft.

De mjölkbönder som äger Arla börjat nu börjat kritisera bolaget, bland annat för att konkurrenter som den nederländska konkurrenten Friesland Campina i nuläget betalar mer till sina ägare och leverantörer än vad Arla gör.

Vd Peder Tuborgh vill ännu inte säga något om huruvida mejerier eller kontor ska läggas ner eller hur många av koncernens 19 000 anställda som kan bli uppsagda.

– Men det är helt säkert att vi är färre i Arla om tre år, säger han till Børsen. (News Øresund)