Arbetsförmedlingen spår fortsatt stark arbetsmarknad i Skåne

Inom försäljning, handel och service ser prognosen för arbetsmarknaden generellt sett god ut, men för bland annat butikssäljare och fastighetsmäklare är jobbmöjligheterna mindre goda, enligt Arbetsförmedlingen. Foto: News Øresund – Thea Wiborg

Under 2018 väntas 8 800 nya arbetstillfällen skapas i Skåne. Merparten av de nya jobben kommer finnas inom vård och omsorg, försäljning, service och utbildning. Mest eftertraktade på arbetsmarknaden är de som har en högskoleutbildning eller yrkesgymnasial utbildning. Det skriver Arbetsförmedlingen i prognosen Jobbmöjligheter.

Idag arbetar nästan hälften av befolkningen i Skåne inom vård, omsorg och socialt arbete eller försäljning, hotell, restaurang och service. Detta är även branscher där arbetsmarknaden ser fortsatt bra ut, enligt en prognos från Arbetsförmedlingen.

”Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller framför allt den som har en högskoleutbildning, men även den som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet har goda jobbmöjligheter 2018”, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Inom vården ser arbetsmarknaden god ut för så gott som alla yrken. Inom försäljning, handel och service ser prognosen generellt sett god ut, men för bland annat butikssäljare och fastighetsmäklare är jobbmöjligheterna mindre goda. (News Øresund)