700 anställda vid Inter Ikea Systems i Holland och Sveriges erbjuds att sluta

Ikea ställer om mot e-handel och det har resulterat i varsel och erbjudande om att sluta som berör sammanlagt drygt 800 anställda i Ikea och Inter Ikea Systems. Foto: News Øresund

Ikea ställer om till en ny verklighet med ökad e-handel. För några veckor sedan fick samtliga cirka 700 anställda inom Inter Ikea Systems i nederländsk Delft och i Sverige ett erbjudande om att sluta. Tidigare i våras varslade systerkoncernen Ikea ett 100-tal anställda i Skåne om uppsägning. Det rapporterar Sydsvenskan.

Inter Ikea Systems som hanterar möbelkoncernens varumärke och koncept har gått ut med ett erbjudande om att sluta till samtliga omkring 700 anställda i nederländska Delft och i Sverige. Företaget har bland annat anställda i Malmö och Helsingborg. Erbjudandet motiveras med att företagets nya strategi med ökad fokus på e-handel kommer att leda till förändrade arbetsuppgifter.

– Vi vill kunna fortsätta att växa på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt, och för att kunna göra det måste vi se över hur vi arbetar och uppdatera vårt uppdrag för framtiden. I detta har alla anställda kanske inte tålamod och energi för att vänta tills den nya organisationen är på plats, säger Kaisa Lyckdal, kommunikatör på Ikea Inter Systems, till Sydsvenskan.

De anställda som vill sluta erbjuds stöd från Trygghetsrådet och mellan 12-24 månadslöner. Ikea uppger inte hur många anställda som väntas acceptera erbjudandet om att sluta.

Tidigare i våras varslade systerkoncernen Ikea ett 90-tal anställda i Malmö och ett 20-tal i Helsingborg om uppsägning. Även här motiveras neddragningen av Ikeas nya strategi med fokus mot e-handel och mindre butiker i citylägen. (News Øresund)