20 års uppstramning av dansk invandringspolitik – Radio Malmöhus

Hör Thea Wiborg, statsvetare och analytiker vid Öresundsinstitutet, om Dansk Folkepartis 20-årsjubileum och om partiets växande inflytande över dansk politik.

Lyssna på inslaget på Sveriges Radios hemsida här